Beach Handball
Del

Cookies

Vi bruger cookies til statistik og nogle indstillinger på hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores cookies her.

Ved at trykke "Ok,forstået!" giver du accept til vores brug af cookies.

Ok, forstået!

Beach regler

Følgende info om Team Time Outs fra 2017, er også gældende i 2019:

Team Time Outs

Se også:

Propositioner 2019

Dispensationer fra reglerne i børne- og ungdomsrækker (fra 2017-)

Turneringsreglement for ungdom og oldies 2019

Turneringsreglement for senior 2019

Download turneringsreglement for senior 2019 (PDF)

eller

Klik på overskriften i denne 'indholdsfortegnelse' og kom hurtigere til emnet - vil du tilbage til indholdsfortegnelsen igen, klikker du blot på 'tilbage' pilen i din browser. Du kan naturligvis også scrolle igennem det hele.

Almindelige bestemmelser

1.1: Spilleres indendørs niveau

1.2: Klubtilhørsforhold

1.3: Spilleregler

1.4: Turneringsledelse

1.5: DHF's almindelige turneringsregler

1.6: Bolde

1.7: Team Time Out

Almindelige turneringsbestemmelser

2.1: Antal hold i turneringen

2.2: Deltagelse på flere hold

2.3: Holdfællesskaber

2.4: Turneringsstruktur

2.5: Pokal og medaljer

Turneringsrækker og aldersbestemmelser

3.1 Deltagende årgange

Placering

4.1: Pointlighed

4.2: Pointlighed fortsat

4.3: Pointlighed fortsat

4.4: Pointudregning

Kvalifikationsstævner

4.5: Samlet stilling

4.5.1: Pointtildeling ved deltagelse i stævne

4.5.2: Pointtildeling til vinder af stævne 

4.5.3: Pointtildeling øvrige hold

4.5.4: Pointtildeling øvrige hold fortsat

4.5.5: DM turneringsstruktur

4.5.6: Pointlighed på 10. pladsen

4.5.7: Inddeling af DM puljer

Overtrædelse af reglementet

5.1: Udeblivelse uden afbud

5.2: Udeblivelse uden gyldig grund

5.3: Rettidigt afbud

5.4: Afbud efter tilmeldingsfrist

5.5: Udeblivelse til kampstart

5.6: Direkte diskvalifikation af spiller

5.7: Karantæne - spiller/official

5.8: Protest/indberetning

5.9: Frist for protest/indberetning

5.10: Protestafgørelser

5.11: Faktura og rykkere

Dommere

6.1: Udpegelse af dommere

6.2: Dommerudviklingsmøde

Bøder og gebyrliste for Beach Handball i DHF

7.1: Gebyrliste

 

Almindelige bestemmelser

1.1

Turneringen er åben for spillere, der er eller har været medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold Forbund

   

1.2
Ved DM-stævnet skal minimum én spiller repræsentere den pågældende klub. Dette forstås således at den pågældende har deltaget i anmeldelsespligtige kampe for klubben indenfor de seneste to sæsoner. De resterende spillere skal opfylde 1.1 samt markeres på holdkortet som "ekstra spillere" og tilhørende forening noteres.

  

1.3

Kampene spilles efter det Internationale Håndbold Forbunds spilleregler for Beach Handball, med evt. kommentarer og tilføjelser udgivet af Dansk Håndbold Forbund.

  

1.4

Turneringsledelsen træffer afgørelser i alle forhold, der vedrører Beach Handball Touren.

  

1.5

DHF's almindelige turneringsregler er gældende på områder, der ikke specielt er nævnt eller undtaget i dette reglement. Dette gælder også bøderegulativet.

  

1.6

Følgende bolde anvendes i Beach Handball turneringen:
Se DHF Beach Handball Propositioner stk. 3.8.

Til hver kamp i det officielle DM for seniorhold, skal der være 3 bolde til rådighed.
For om muligt at undgå afbrydelser af spilletiden, kan dommerne til enhver tid udskifte bolden.

  

1.7
Ved kampe i Beach Handball Tourens stævner spilles med Team Time Out. Hvert hold har 1 Team Time Out pr. halvleg.

 

Almindelige turneringsbestemmelser

2.1

En forening kan deltage med mere end ét hold i turneringen. En forening kan kvalificere sig til finalestævnet med mere end 1 hold, såfremt spillerne levet op til forpligtigelserne i stk. 1.1.

 

2.2

En spiller kan kun deltage på ét hold pr. sæson (Beach Handball Touren). Deltager spilleren på mere end 1 hold, vil det seneste hold spilleren deltager på, være at betragte som ulovligt. Holdet vil blive taberdømt i de kampe, hvor spilleren har deltaget. Til DM Finalestævnet er det tilladt at stille med spillere fra egen forening, også selvom en spiller har spillet på at andet hold (i samme forening) ved et kvalifikationsstævne.

 

2.3

Der kan ikke laves specielle holdfællesskaber til Beach Handball Touren. Holdfællesskabshold, der i den indeværende indendørssæson var anmeldt til den indendørs turnering, kan deltage i Beach Handball Touren.

 

2.4

DM turneringen afholdes på baggrund af Beach Udvalgets kvalifikationsstævner og et afsluttende finalestævne for de bedste herre- og damehold.  

Et hold kan deltage ved mere end ét kvalifikationsstævne.

 

2.5

Vinderne af DM finalestævnet er danmarksmestre jf. 4.5.5, og spillerne på det sejrende hold tildeles guldmedaljer fra både Danmarks Idræts Forbund og DHF. De spillere, der har deltaget i den sidste kamp for mesterholdet, registreres af Danmarks Idræts Forbund. Desuden modtages vandrepokal, som skal vindes fem år i træk eller seks år i alt, for at blive forenings ejendom.

Spillerne på det hold, der placeres på finalestævnets andenplads, tildeles DHF’s sølvmedaljer og spillerne på det hold, der placeres på finalestævnets tredjeplads, tildeles DHF’s bronzemedaljer. Et sæt består af op til 12 medaljer.

 

Turneringsrækker og aldersbestemmelser

En turneringssæson defineres som løbende fra 1. januar til 31. december.

3.1

Der spilles med følgende årgange i sæson 2019.

Seniorspillere:   årgang 99 og ældre

Seniorspillere kan kun spille på seniorhold.


Placering

4.1

Hvis to eller flere hold efter færdigspillet pulje har opnået samme pointtal, afgøres den endelige placering således:

 1. Det hold, der har opnået flest points i holdenes indbyrdes kampe, vinder
 2. Det hold, der har størst positiv difference mellem vundne og tabte halvlege i holdenes indbyrdes kampe, vinder. (inkl. Shoot-Out)
 3. Det hold, der har bedst måldifference i holdenes indbyrdes kampe, vinder. (inkl. Shoot-Out)
 4. Det hold, der har scoret flest mål i holdenes indbyrdes kampe, vinder. (inkl. Shoot-Out)

  

4.2

Hvis der stadig ikke kan findes en vinder, afgøres den endelige placering mellem de involverede hold, således:

 1. Det hold, der har størst positiv difference mellem vundne og tabte halvlege i alle kampe, vinder. (inkl. Shoot-Out)
 2. Det hold, der har vundet flest halvlege i alle kampe, vinder. (inkl. Shoot-Out)
 3. Det hold, der har bedst måldifference i alle kampe, vinder (inkl. Shoot-Out)
 4. Det hold, der har scoret flest mål i alle kampe, vinder (inkl. Shoot-Out)

 

4.3

Hvis der stadig ikke kan findes en vinder, afgøres placeringen med afvikling af en Shoot-Out runde efter følgende regler:

 1. runde: Hvert hold afvikler 5 skud, og der trækkes lod om, hvilket hold der starter.
 2. runde: Hvert hold afvikler 1 skud af gangen, indtil der er måldifference mellem holdene. Det hold der IKKE startede runde 1 starter runde 2.

Er der efter 1. runde fundet en vinder, så fortsættes der IKKE til 2. runde.

Hver spiller må kun afvikle 1 skud pr. runde. Når man i runde 2 alle spillere på holdkortet, inden der er fundet en vinder, så startes der forfra.

Har et hold under 5 spillere, så har holdet 4 skud i 1. runde. F.eks. er der kun 4 spillere tilbage til 1. runde, har holdet kun 4 skud mod modstandernes 5 skud.

 

4.4

Point i Beach Handball udregnes på følgende måde:

 

Kamppoint

Vundet kamp: 2 point

Tabt kamp: 0 point (også ved tabt Shoot-Out)

 

Halvlege

Første halvleg

Vundet halvleg: 1 halvleg

Tabt halvleg: 0 halvlege

Anden halvleg

Vundet halvleg: 1 halvleg

Tabt halvleg: 0 halvlege

Shoot-Out (kun hvis hvert hold har vundet en halvleg)

Vundet runde: 1 halvleg

Tabt runde: 0 halvleg

 

Halvlegsresultat i kampene kan være enten

2-0: Hvis samme hold vinder begge halvlege

2-1: Hvis kampen afgøres i Shoot-Out

 

Kvalifikationsstævner

4.5

Samlet stilling

4.5.1. Der tildeles 2 point pr. hold ved deltagelse i et stævne.

 

4.5.2. Hold, der vinder et stævne, tildeles enten 18 eller 20 point.

Listen med stævnernes pointrangering vil fremgå på www.haandbold.dk/beach    

 

4.5.3. Hold, der placerer sig fra nr. 2 – 9 ved 18-pointsstævner, tildeles point således: 16-14-12-10-8-6-4-2

 

4.5.4. Hold, der placerer sig fra nr. 2-11 ved 20-pointsstævner, tildeles point således: 20-18-16-14-12-10-8-6-4-2

 

4.5.5. De 10 bedst kvalificerede hold, er dermed kvalificeret til DM Finalestævnet. Ved Finalestævnet spilles der i to puljer, hvor nr. 1 og nr. 2 fra hver pulje, går i semifinalen.

 

4.5.6 Hvis der er pointlighed på 10. pladsen i den samlede pointstilling, afgøres den endelige placering mellem de involverede hold, således:

 1. Det hold, der har opnået flest points i alle kampe.
 2. Det hold, der har størst positiv difference mellem vundne og tabte halvlege i alle kampe. (inkl. Shoot-Out)
 3. Det hold, der har bedst måldifference i alle kampe. (inkl. Shoot-Out)
 4. Det hold, der har scoret flest mål i alle kampe. (inkl. Shoot-Out)

 

4.5.7 Puljerne inddeles ud fra de 10 bedst kvalificerede således:

Pulje 1

Pulje 2

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 4

Nr. 3

Nr. 7

Nr. 5

Nr. 9

Nr. 6

Nr. 10

Nr. 8

 

Overtrædelse af reglementet

5.1

Udebliver et hold uden afbud fra et stævne, idømmes foreningen en bøde jf. gebyrlisten, og kan ikke kvalificere sig til DM.

 

5.2

Udebliver et hold uden gyldig grund (turneringsledelsens afgørelse) fra en fastsat kamp, idømmes foreningen en bøde jf. gebyrlisten, og kan ikke kvalificere sig til DM.

 

5.3

Melder et hold skriftligt afbud eller via HåndOffice, som er DHF’s kontor i hænde før datoen for sidste tilmeldingsfrist, betragtes afbuddet som rettidigt. Et rettidigt afbud frigør foreningen for bøde og tilmeldingsgebyr.

                                                      

5.4
Melder et hold afbud, efter datoen for sidste tilmeldingsfrist, idømmes foreningen en bøde jf. gebyrlisten. Desuden skal holdets tilmeldingsgebyr ligeledes betales.

 

5.5

Udebliver et hold, eller er holdet ikke spilleklar (omklædt på spillepladsen) til det fastsatte tidspunkt, kan kampen erklæres tabt for det pågældende hold, og/eller foreningen kan idømmes en bøde jf. gebyrlisten.

 

5.6

Hvis en dommer diskvalificerer en spiller for andet end 2 udvisninger eller diskvalificerer en official, skal dommeren indenfor 45 minutter efter kampens afslutning aflevere en indberetning hos stævnekontoret. Turneringsledelsen træffer efterfølgende en afgørelse jf. nedenstående bestemmelser.

 

5.7

En spiller eller official, der er blevet indberettet for en forseelse før, under eller efter kampen, kan idømmes en karantæne, som afvikles efter følgende bestemmelser:


 1. a) Spillere: Karantænen afvikles i de(n) nærmest følgende kamp(e), hvori spilleren er spilleberettiget. Kan karantænen ikke udstås i det stævne hvori den er idømt, følger karantænen spilleren til næste stævne (gælder også DM Finalestævne). Spilleren kan ikke deltage på et hold som official, inden karantænen er afviklet.
 2. b) Officials: Karantænen afvikles i de(n) nærmest følgende kamp(e) på det hold, hvor karantænen er opnået. Indtil karantænen er udstået, kan den pågældende official ikke virke som official eller spiller for andre hold i Beach Handball Touren.

 

5.8

Mener en holdofficial for et hold, at dommerne eller en official under en kamp, har anvendt spillereglerne forkert, eller gjort sig skyldig i en handlings- eller betjeningsfejl og ønsker at protestere herimod, skal dette ske umiddelbart efter kampen, og senest 30 minutter fra kampens afslutning til stævnekontoret.

Med protesten skal der underskrives et dokument, hvor det bekræftes at DHF tilskriver foreningen et gebyr jf. gebyrlisten for Beach Handball – som tilbagebetales såfremt protesten tages til følge.

 

5.9

Såfremt en forening ønsker at indgive en indberetning eller protest, skal denne udtalelse ske senest 30 minutter efter de er blevet gjort bekendt med indberetningen/protestens indhold.

 

5.10

Afgørelser der medfører bøder på indtil 5.000 kr. og/eller karantæne på indtil og med tre kampe, er inappellable.

Øvrige afgørelser, herunder protestafgørelser, kan indenfor 36 timer fra afgørelsen indankes for disciplinærudvalget for øvrige rækker. For ankegebyr, se gebyrlisten.

 

5.11

Faktura for deltagelse samt evt. bøder vedr. Beach Handball Touren, kan enten sendes til kontaktperson eller foreningens postmodtager. Det skal bemærkes at alle rykkere for manglende betaling, sendes til foreningens postadresse. Foreningen er forpligtet til at betale denne, også selv om den oprindelige faktura, er sendt til holdets kontaktperson. Kontaktpersonen skal repræsentere klubben, hvilket skal dokumenteres ved tilmelding i form af bemyndigelse eller lignende.

 

Dommere

6.1

DHF er ansvarlig for at der til DM kvalifikationsstævnerne samt DM finalestævnet bliver udpeget dommere, der er kvalificeret jf. klassificeringen for Beach Handball dommere. Det er udelukkende denne klassificering der afgør, om man kan dømme til DM stævnerne. Grupperne fra indendørs håndbold, er ikke gældende ved Beach Handball.

Parsammensætningen til de enkelte stævner foretages hvert år, og den er ikke nødvendigvis identisk med sammensætningen i indendørssæsonen. Alle kampe til DHF Beach Handball Tour samt finalestævne dømmes af 2 dommere.

  

6.2

DHF er ligeledes ansvarlig for, at der årligt tilbydes dommere, der skal dømme til DM stævnerne, deltagelse i mindst et dommerudviklingsmøde.

   

Bøder & gebyrliste for Beach Handball i DHF

7.1     

Gebyrliste

Udeblivelse fra stævne kr. 1600,-
Udeblivelse fra fastsatte kampe Kr. 800,-
Rettidigt afbud (inden tilmeldingsfrist) Ingen bøde
For sent afbud kr. 1600,-
Indberetningsgebyr (officials) kr. 800,-
Indberetningsgebyr som medfører karantæne (spillere) kr. 800,-

For bøder der ikke er nævnt i ovenstående oversigt, henvises til ”bøderegulativ og gebyrliste for øvrige rækker”
  

Vedtaget i DHF’s bestyrelse 17.04.2018 - konsekvensrettet 26.02.2019.

 

Projektmedarbejder
Jeppe Behrendt Bendtsen 43262432

DHF Beach Handball Tour titelsponsor

DHF Beach Handball Tour partner

Vælg forbund

Luk