Håndboldskoler
Del

Særlige retningslinjer for DHF Håndboldskoler

Se de generelle retningslinjer for udendørs- og indendørs træning – HER

Særlige retningslinjer/anbefalinger for DHF Håndboldskoler: 
(opdateret den 17. juni 2021)

Til foreninger:

Afvikling
 • Håndboldskoler må gerne afvikles med op til 500 personer i alt inkl. ledere og trænere. Se også gældende regler for indendørs og udendørs håndbold (her)
 • Jo flere grupper/hold der blandes på tværs, jo mere medvirker vi til risikoen for, at smitten potentielt spredes. Derfor anbefaler vi, at I som forening inddeler deltagerne i faste grupper med et fast antal ledere per gruppe, og grupperne bør ikke blandes under håndboldskolen. Antallet af deltagere per gruppe er op til den enkelte håndboldskole ud fra foreningens faciliteter og kapacitet.
 • Hvis en deltager/frivillig testes positiv for coronavirus under håndboldskolens afvikling, er det arrangørforeningens ansvar at lukke håndboldskolen ned omgående.
 • På håndboldskolen anses alle deltagere, ledere, trænere mv. som nære kontakter, hvorfor håndboldskolen lukkes ned ved eventuelt smittetilfælde og alle opfordres herefter til at tage kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • I skal inden håndboldskolens start informere forældrene om, hvilken gruppe deres barn er placeret i og hvor og hvad tid, der vil være aflevering og afhentning.
 • I må gerne have flere grupper på den samme idrætsfacilitet, fx i samme hal, men I skal sikre, at der holdes god afstand mellem grupperne.
 • Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • I bør sørge for, at deltagerpakken (tøj, bolde, osv.) på forhånd er pakket til hver deltager og kan udleveres enkeltvis.
Coronapas
 • På de håndboldskoler, hvor der er flere end 100 deltagere, ledere, trænere mm. er der krav om gyldigt coronapas for alle personer over 15 år.
 • Coronapasset skal være gyldigt i hele perioden for håndboldskolen.
 • Stikprøvekontrol af coronapasset skal ske mindst én gang i døgnet.
Rengøring, bad og omklædning
 • Sørg for at få afklaret, hvem der har ansvaret for rengøring sammen med den facilitet/hal I benytter i forbindelse med afvikling af håndboldskolen.
 • Afklar også med faciliteten, hvorvidt der vil være adgang til omklædning og badefaciliteter under håndboldskolen. 
Overnatning
 • Der må gerne arrangeres overnatning for deltagerne på håndboldskolen.
 • Hvis der arrangeres overnatning, anbefaler vi, at deltagerne bliver i de faste grupper/bobler, som i hallen, og overnatning ikke sker på tværs af grupperne.
 • Senge/madrasser skal placeres min. 1 meter fra hinanden. Udluftning af lokalerne/lokalet, hvor gruppen overnatter, bør ske flere gange dagligt. Kontaktflader bør dagligt rengøres med vand og sæbe.
Spisning/forplejning
 • Der må arrangeres fællesspisning for deltagerne.
 • De faste grupper bør også udgøre deltagernes faste spisegrupper. Det kan i sådanne situationer være nødvendigt, at grupperne spiser forskudt af hinanden. Deltagerne bør have faste pladser ved måltiderne, og arrangørerne bør have særlig fokus på afspritning af borde, stole og service inden og efter spisning. Ligeledes bør der være særlig fokus på, at alle vasker hænder før og efter spisning.
 • Anvendelse af cafeteria/kantine og toiletter følger i øvrigt retningslinjer for restaurationsbranchen.
 • Der skal på det enkelte idrætsanlæg være tydelig adskillelse mellem træningsanlæg og cafeteria/kantine.
Aflevering/afhentning
 • Deltagerne bør afleveres udendørs, fx foran hallen, hvor aktiviteten afholdes. Ankomst og afhentning bør opdeles på tidsintervaller for at undgå store forsamlinger i forbindelse med aflevering og afhentning.
 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under træningen. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under træningen.
Til forældre/deltagere:
 • Hold dit barn hjemme fra håndboldskolen, hvis barnet viser symptomer som feber, hoste og muskelømhed – og forklar, at barnet straks skal blive hentet under håndboldskolen, selv ved milde symptomer.
 • Sørg for at dit barn er klar til håndboldskolen. Det vil sige, at dit barn er omklædt hjemmefra, har fyldt drikkedunk, medbringer egen bold (som udleveres på første dag) og håndklæde til at tørre sved af med.
 • Sørg for at dit barn tager hjem/bliver hentet umiddelbart efter håndboldskolen.
 • På håndboldskolen anses alle deltagere, ledere, trænere mv. som udgangspunkt som nære kontakter, hvorfor håndboldskolen lukkes ned ved eventuelt smittetilfælde og alle opfordres herefter til at tage kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vælg forbund

Luk
ANNONCE