Håndboldskoler
Del

Særlige retningslinjer for DHF Håndboldskoler

Se de generelle retningslinjer for udendørs- og indendørs træning – HER

Særlige retningslinjer/anbefalinger for DHF Håndboldskoler: 
(opdateret den 29. april 2021)

Til foreninger:

Afvikling
 • For håndboldskoler gælder retningslinjerne for idræts- og foreningsaktiviteternes i forhold til forsamlingsforbuddet. Se gældende regler for indendørs og udendørs håndbold - her
 • I skal som forening inddele deltagerne i faste grupper med et fast antal ledere per gruppe, og grupperne bør ikke blandes under håndboldskolen.
 • I skal inden håndboldskolens start informere forældrene om, hvilken gruppe deres barn er placeret i og hvor og hvad tid, der vil være aflevering og afhentning.
 • Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • Så mange aktiviteter på håndboldskolen som muligt bør tilrettelægges udendørs eller andre steder, hvor det er nemmere at holde afstand.
 • I bør sørge for, at deltagerpakken (tøj, bolde, osv.) på forhånd er pakket til hver deltager og kan udleveres enkeltvis.
Rengøring, bad og omklædning
 • Sørg for at få afklaret, hvem der har ansvaret for rengøring sammen med den facilitet/hal I benytter i forbindelse med afvikling af håndboldskolen.
 • Afklar også med faciliteten, hvorvidt der vil være adgang til omklædning og badefaciliteter under håndboldskolen.
Overnatning
 • Det må på nuværende tidspunkt ikke arrangeres overnatning for deltagerne på håndboldskolen.
Spisning/forplejning
 • Der må arrangeres fællesspisning for deltagerne med deltagelse af flere forskellige grupper. Dog må antallet af deltagere på samme tidspunkt ikke være større end, at afstandskravet (ved udendørs/indendørs spisning) eller arealkravet (ved indendørs spisning) kan overholdes. Det kan i sådanne situationer være nødvendigt, at deltagerne spiser forskudt af hinanden.
 • De faste grupper bør også udgøre deltagernes faste spisegrupper. Deltagerne bør have faste pladser ved måltiderne, og arrangørerne bør have særlig fokus på afspritning af borde, stole og service inden og efter spisning. Ligeledes bør der være særlig fokus på, at alle vasker hænder før og efter spisning.
 • Anvendelse af cafeteria/kantine og toiletter følger i øvrigt retningslinjer for restaurationsbranchen.
 • Der skal på det enkelte idrætsanlæg være tydelig adskillelse mellem træningsanlæg og cafeteria/kantine.
Aflevering/afhentning
 • Deltagerne bør afleveres udendørs, fx foran hallen, hvor aktiviteten afholdes. Ankomst og afhentning bør opdeles på tidsintervaller for at undgå store forsamlinger i forbindelse med aflevering og afhentning.
 • Deltagerne skal straks ved ankomst til håndboldskolen placere sig i den gruppe, som de deltager i under træningen. Grupperne bør ikke flettes, og deltagere bør ikke skifte mellem forskellige grupper under træningen.
Andet
 • Hvis en deltager/frivillig testes positiv for coronavirus under håndboldskolens afvikling, er det arrangørforeningens ansvar at lukke håndboldskolen ned omgående.
Til forældre/deltagere:
 • Hold dit barn hjemme fra håndboldskolen, hvis barnet viser symptomer som feber, hoste og muskelømhed – og forklar, at barnet straks skal blive hentet under håndboldskolen, selv ved milde symptomer.
 • Sørg for at dit barn er klar til håndboldskolen, det vil sige, at dit barn er omklædt hjemmefra, har fyldt drikkedunk, medbringer egen bold (som udleveres på første dag) og håndklæde til at tørre sved af med.
 • Sørg for at dit barn tager hjem/bliver hentet umiddelbart efter håndboldskolen.

Vælg forbund

Luk
ANNONCE