Spørgsmål og svar
Del

Spørgsmål og svar

Opdateret d. 22. marts 2021.

Fra 1. marts må vi atter træne sammen igen af grupper på op til 50 personer. Desuden må liga og 1. division fortsat spille - dog uden publikum. Det er besluttet i Dansk Håndbold Forbund, at alle lokale spørgsmål og kamp og træning fremover skal besvares i de lokale forbund eller via corona-hjælpelinjen. Du finder information om hjælpelinjen herunder. 

På denne side vil vi forsøge at svare på en række af de mest stillede spørgsmål om håndbold i en svær tid med corona. Mangler du fortsat svar, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se, hvem du skal kontakte i vores FAQ herunder.

Du kan også se, om DIF har svaret i deres FAQ

Spørgsmål og svar om corona (opdateret den 22. marts)

Hvad er aflyst på grund af corona?

Der arbejdes på højtryk for en afklaring på turneringsdelen, som for langt de fleste har været lagt ned det meste af sæsonen. 

Landskampe bliver igen afviklet, men er underlagt mange restriktioner - blandt andet foregår det uden tilskuere. 

En række samlinger på ungdomslandsholdene er rykket. Under aktivitetsplanen for hvert ungdomslandshold kan du orientere dig om tidspunkter.  

Følg med på hjemmesider og facebooksider for Dansk Håndbold Forbund eller din lokale kreds eller dit forbund for at holde dig orienteret. 

Må vi træne og spille kamp?

Ja, alle - uanset alder - må træne håndbold igen - dog kun udendørs. Det må foregå i grupper op til 50 personer inkl. træner. 

Udover træning på græsarealer kan I også tænke i træning på parkeringspladser, stier, parker, stranden, beachbaner mm. Det er blot vigtigt, at man tydeligt kan se, at I træner i en organiseret gruppe. Gør det synligt fx med ensfarvede overtrækstrøjer eller klubtrøjer. 

Husk at passe på spillernes ve og vel oven på en lang håndboldpause. Start roligt op og undgå for meget fysisk kropskontakt, finter, skudtræning osv. 

Dansk Håndbold Forbund og DGI har lavet en række fælles retningslinjer for træning, som alle foreninger bør orientere sig om. Læs retningslinjerne her. 

Turneringskampe 

Kampe for både senior, børn og unge er fortsat sat på pause, men vi arbejder hårdt på at få en afklaring om turneringsdelen. 

Må vi bruge fælles bolde og rekvisitter?

Ja, I må gerne bruge de samme bolde og rekvisitter. Men husk stadig at spritte af, holde afstand, når det er muligt og generelt holde den gode corona-stil. 

Må vi bruge omklædningsrummene?

Man må ikke klæde om og bade i omklædningsrummet, men man må gerne opholde sig kortvarigt i omklædningsrummet - hvis man fx skal gå igennem omklædningsrummet for at komme til et toilet.

Hvad gør vi, hvis en på holdet har været i tæt kontakt med en person, der er testet positiv for Covid-19 eller selv er testet positiv?

Hvis en på holdet har symptomer eller har været i tæt kontakt med en person, der er testet positiv for Covid-19, skal personen blive væk fra træning og kamp. Tæt kontakt betyder, at man er i familie, bor sammen eller har været tættere end en meter i mere end 15 minutter, fx i skolen. I idrætssammenhæng vil nære kontakter typisk være holdkammerater, trænere mv.

Personen bør hurtigst muligt blive testet, og sundhedsmyndighederne vil herefter vejlede vedkommende ift. kontaktopsporing.

Bliver en på holdet konstateret smittet med Covid-19, afhænger foreningens håndtering af:

 • hvor tæt den smittede har været på sine holdkammerater
 • hvornår kontakten har været der
 • hvor længe den har varet.


Dansk Håndbold Forbund anbefaler i samråd med DIF, at man orienterer de hold, man har spillet mod eller trænet sammen med indenfor den periode, hvor man formodes at have været smittet med Covid-19, og ellers følge sundshedsmyndighedernes anbefalinger.

DIF har udarbejdet en fin guide til, hvis der opstår smitte i klubben. Der er blandt andet også eksempler på tekster til mails og sociale medier, som man kan bruge. 

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/10/coronasmitte-s-i-s-klubben

Hvad gør vi, hvis vi oplever lokale coronaudbrud?

Dansk Håndbold Forbund følger Danmarks Idrætsforbund og myndighedernes anbefalinger i forhold til at undgå smittespredning. Så længe myndighederne ikke fraråder at spille håndbold, er det op til den enkelte forening at vurdere, hvilke forholdsregler man vil tage ift. lokale corona-udbrud.

De lokale forbund og kredse i håndboldforbundet kan lægge op til stramninger af retningslinjerne, hvis de mener, det er nødvendigt. 

Herunder er et eksempel på, hvordan en lokal kreds har håndteret situationen og opstillet mere restriktive retningslinjer. De er sendt til alle lokale foreninger, og der er desuden via sociale medier kommunikeret til omkringliggende kredse. 

Anbefalinger for håndbolden i XX
Ind til smittetrykket igen er normaliseret i XX, beder vi håndboldklubberne om at være særligt påpasselige, blandt andet ved at følge nedenstående anbefalinger:

 • Følg sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedrørende afstand, hygiejne og smitte.
 • Udskyd evt. træningsstarten for de yngste medlemmer under skolealderen. Vores yngste håndboldspillere har mange kontaktpunkter, idet de skal transporteres til håndbold, samtidig med at en forælder ofte bliver i hallen.
 • Undlad omklædning i hallernes omklædningsrum efter træning, indtil smittetryk er under kontrol.
 • Sørg for at indlægge 5-10 minutters pause mellem hver træningsgruppe, så der er tid til afspritning af materiel etc. Dette også for at undgå, at grupper har samvær på tværs.
 • Udskyd træningskampe.
 • Anbefal forældre og andre pårørende at minimere deres gang i og omkring hallen.
 • Tag en dialog med den ansvarlige halinspektør eller pedel, hvor I træner, for at afstemme regler for brug af faciliteter samt at sikre skiltning, sæbe, sprit etc.
 • Aftal, hvem der i jeres forening har ansvar for klargøring af hallen før træning med afspritning af alt fra dørhåndtag til dommerbord, musikanlæg og materiel, som fx kegler.

Dansk Håndbold Forbund opfordrer dog generelt til, at vi i håndbolden tager nogle forholdsregler, hvis ens lokalområde er ramt, fx i form af bedre opdeling af træninger, så ingen hold krydser med hinanden, stort fokus på hygiejne og ingen tilskuere.

Vi vil gerne afholde et stævne. Må vi det?

På nuværende tidspunkt er det desværre ikke muligt at afholde stævner. 

Hvordan er situationen for dommere?

Der er på nuværende tidspunkt ikke afklaring omkring turneringsdelen, og der er derfor fortsat ikke nogen officielle kampe. 

 

Jeg er tilmeldt et dommer- eller trænerkursus – skal jeg møde op?

Alle fysiske dommer- og trænerkurser i regi af Dansk Håndbold Forbund er indtil videre aflyst, men der bliver afholdt virtuelle kurser i nogle af de lokale forbund og kredse. Orienter dig hos dit lokale forbund/kreds for at høre mere. 

Dansk Håndbold Forbund har lagt e-læringsmoduler ud for både træneruddannelsen, børnetræneruddannelsen og mentoruddannelsen, som du kan tage ganske gratis. Du skal blot oprette en profil på DIF's e-læringsportal, hvor du får adgang til dem alle. 

Hvad gør vi ved økonomiske tab? (hjælpepuljer og lønkompensation)

DIF og DGI's coronahjælpepulje er åben ansøgninger i forbindelse med tab på grund af coronarestriktionerne i 1. kvartal af 2021. 

Der er 81 millioner kroner i puljen, og den kan søges i perioden 1. marts til 26. marts kl. 12.00. 

Puljen har til hensigt at hjælpe, hvis man som forening: 

 • har aflyst et arrangement på mindre end 350 deltagere og deraf har manglende indtægter og/eller afholdte udgifter 
 • mister indtægter, fordi frivilligt arbejde på en festival eller lign. er aflyst
 • oplever medlemsfrafald og deraf manglende kontingentindtægter 
 • manglende sponsorindtægter.

Hvis din forening har tabt penge på grund af coronaens indtog i Danmark, så søg. Det gælder også de foreninger, som tidligere har søgt puljen og fået en del af det beløb, de ansøgte om.

I ansøger gennem Centralt ForeningsRegister - der hvor I også indberetter medlemstal. 

De nærmere omstændigheder omkring ansøgningsprocessen kan du se på DIF's hjemmeside.

Der er flere puljer, der eventuelt kan være relevante at søge som forening. Få overblikket på vores side Søg midler, her.

Arrangementer med mere end 350 deltagere:

Skulle jeres forening have afholdt et større arrangement med mere end 350 deltagere, kan du søge kompensation for afholdte udgifter og manglende indtægter fra fx mad/drikke, billetsalg og diverse udlæg. Kompensationen må ikke medføre et overskud.

Tilmelding til arrangementet skulle have været før den 6. marts, og det skulle være et offentligt arrangement. Hjælpepakken er foreløbig gældende i perioden 6. marts 2020 – 28. februar 2021. Du søger kompensation til større arrangementer via www.virksomhedsguiden.dk

2. Kan klubben søge lønkompensation til ansatte?

Risikerer jeres forening - grundet coronavirus - at opsige mere end 30 procent af jeres ansatte eller mere end 50 personer, kan I søge lønkompensation – hvis I vel og mærket modtager mindre end 50 procent af jeres driftsudgifter gennem offentlige tilskud.

Søger I lønkompensation, må medarbejderne ikke opsiges. Medarbejderne skal hjemsendes med sædvanlig løn, og de må ikke arbejde i perioden. Staten kompenserer 75 procent af lønnen for fastansatte, og 90 procent af lønnen for timelønnede – dog med et loft på 30.000 kr. pr. måned for både fastansatte og timelønnede.

Medarbejderne skal afholde fem ferie-/afspadseringsdage i løbet af hjemsendelsen. Der kan søges lønkompensation i perioden 9. marts til 8. juli.

Du kan læse mere om lønkompensation her virksomhedsguiden.dk

3. Skal trænere stadig have betaling? 

Det afhænger af ansættelsesaftalen. Trænere, som er ansat med fast arbejdstid, skal som udgangspunkt have udbetalt den aftalte løn, uanset om træningen er indstillet. Dette indebærer også, at træneren i princippet kan pålægges hjemmearbejde i denne periode. Hvis DIF’s standardkontrakt (lønnet trænere) er anvendt, vil træneren typisk være ansat med fast månedsløn. 

Trænere uden fast arbejdstid (’løsarbejde’) skal alene have løn for de timer, de har arbejdet. Det betyder, at en forening ikke skal udbetale løn til disse trænere, før aktiviteterne genoptages.

4. Kan vi få vores depositum for et planlagt arrangement/stævne tilbage?

Skulle jeres klub have været til et arrangement/stævne i udlandet, kan I få jeres penge tilbage gennem idrættens rejseforsikring, hvis:

Skulle I have været til et stævne/arrangement i Danmark, skal I selv kontakte arrangøreren med henblik på en aftale. 

Hvordan påvirker COVID-19 kontingentbetaling?

1. Opkræves der årskontingenter/gebyrer fra vores kreds/distriktforbund?

Du skal kontakte den kreds eller det distriktforbund, jeres forening tilhører. 

2. Kan medlemmer kræve kontingent retur?

Nej, medlemmerne kan ikke kræve kontingent retur.

Kontingent er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening og ikke for en specifik ydelse som fx fitnesscentre.

Dansk Håndbold Forbund opfordrer samtidig til, at vores medlemmer hjælper klubberne ved at udvise samfundssind og ansvarlighed og bakke foreningen og de frivillige op i denne svære tid.

DIF's hjemmeside kan du se en uddybning af denne anbefaling, som Dansk Håndbold Forbund bakker op om. 

Hvordan informerer vi om retningslinjerne?

Alle klubber opfordres til at lave et opslag på klubbens hjemmeside om de gældende retningslinjer omkring håndboldtræningen. Del gerne skrivet på jeres facebookside og send en mail til jeres medlemmer. Derudover laves opslag i hallen ved indgangen.

Hvad gør vi, hvis et medlem eller en træner i klubben er smittet med corona?

Hvis en spiller eller træner er testet positiv, har DIF udarbejdet en fin vejledning til, hvordan I som klub kan håndtere det. Der er både forslag til mails til jeres medlemmer, modstanderhold, som I måtte have været i kontakt med og bud på tekst til sociale medier. Find vejledningen her:

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/10/coronasmitte-s-i-s-klubben

Min kone, kæreste eller mit barn skal testes – skal jeg melde afbud som dommer eller til træning?

Uanset om man er dommer, træner eller spiller, skal man melde afbud, hvis en nær kontakt har symptomer og skal testes. Hvis testen skal tages af en person uden symptomer, så skal man selv vurdere, om man skal melde afbud.

Hvorfor er der forskel på de svar, man får hos Sundhedsstyrelsen, ved DIF og i Dansk Håndbold Forbund?

Hvis man ringer til Sundhedsstyrelsens coronahotline med et håndboldrelateret spørgsmål, vil de svar, man får, ofte være meget ukonkrete og måske også nødvendige at tolke på. Det er de, fordi Coronahotlinen svarer generelt på spørgsmål, som ikke nødvendigvis er relateret til idræt og håndbold.

Spørger man DIF, vil svarene blive mere konkrete, men samtidig skal DIF’s svar tage forbehold for alle idrætter i alle 62 specialforbund, både indendørs- og udendørsidrætter og idrætter med og uden kropskontakt.

I Dansk Håndbold Forbunds coronahotline forsøger vi at bearbejde Sundhedsstyrelsens, Kulturministeriets og DIF’s retningslinjer og besvare alle spørgsmål i et håndboldperspektiv. Vi er naturligvis i hyppig kontakt med DIF, der afklarer alle idrætsspørgsmål med de relevante ministerier.

Må vi fortsat have træning for de yngste, hvor forældre er med "på gulvet"?

Ja, bare at der max er 50 personer inkl træneren. En forælder, der sidder og kigger på, tæller også med i forsamlingen på 50 personer. 

Skal man bære mundbind i hallen?

Ja, alle over 12 år, der opholder sig på en idrætsfacilitet bære mundbind. Mundbindet må tages af, når træningen begynder, ligesom man må tage det af, når man skal bade. Man må ligeledes tage mundbindet af, hvis man sidder ned som tilskuer og overvære en træning. Mundbindet skal på igen, når man rejser sig.  

Yderligere informationer

Du kan holde dig orienteret om den aktuelle coronasituation på følgende sider:

Har du spørgsmål?

Er dit spørgsmål relateret til corona-situationen, kan du kontakte Anders Fredsgaard på tlf. 3155 5500 eller covid19@dhf.dk.

Er dit spørgsmålet relateret til andet, er du velkommen til at ringe til os inden for vores åbningstid på 43262400. Ved du, hvilken medarbejder du skal have fat på, og haster dit spørgsmål ikke, kan du sende en mail til vedkommende. 

Du er også velkommen til at sende os en besked via vores facebookside @Danskhåndbold.

Vælg forbund

Luk
ANNONCE