Spørgsmål og svar
Del

Cookies

Vi bruger cookies til statistik og nogle indstillinger på hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores cookies her.

Ved at trykke "Ok,forstået!" giver du accept til vores brug af cookies.

Ok, forstået!

Spørgsmål og svar

Opdateret 12. august, 2020

Håndbolden er i gang igen efter et forår, hvor alt blev aflyst meget pludseligt. Selvom vi nu må spille håndbold, skal vi fortsat være meget opmærksomme på retningslinjerne fra myndighederne og de anbefalinger, der er til idrætten. Hvis vi slækker på at overholde retningslinjerne, risikerer vi store tilbageslag, og det ønsker vi ikke. 

På denne side vil vi forsøge at svare på en række spørgsmål om håndbold i en svær tid med corona. 

Mangler du fortsat svar, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se, hvem du skal kontakte i vores FAQ herunder.

Du kan også se, om DIF har svaret i deres FAQ

Spørgsmål og svar om corona (opdateret 12. august)

1. Hvad er aflyst?

Alle landskampe fra marts og henover sommeren på både herre- og damesiden er aflyst. OL i Tokyo, som håndboldherrerne skal deltage i, er desuden udskudt til 2021.

Turneringen for sæsonen 2019/2020 for liga og 1. division er afsluttet. Du kan læse mere om, hvordan stillingen er blevet opgjort her.

En række samlinger på ungdomslandsholdene er rykket. Under aktivitetsplanen for hvert ungdomslandshold kan du orientere dig om tidspunkter.  

Al håndboldaktivitet i de danske foreninger er lukket ned for sæsonen 2019/2020, og alle turneringer er afsluttet.

Alle beach-aktviteter i maj og juni er aflyst herunder Corny Beach Tour, EBT i Billund og alle stævner.

Vores nye Five-a-side-stævne, Comeback Cup, der skulle være afviklet 12. juni er også aflyst.

Alle DHF Håndboldskoler fra maj og frem til uge 30 bliver ikke afviklet. Vi arbejder på at rykke så mange som muligt.

Alle kurser og uddannelser i regi af Dansk Håndbold Forbund er aflyst frem til og med 31. august. Der kan gælde andre forhold for de lokale forbund, og man bør derfor tjekke det lokale forbunds hjemmeside.

Sommerens Ungtræner Camp, som skulle være afholdt den 31. juli til 2. august, er også aflyst.

2. Hvor længe er al håndboldaktivitet lukket ned?

I takt med at landet åbner mere og mere op, at der nu også åbnet op for, at vi atter kan spille håndbold indendørs igen - dog fortsat under en række restriktioner, som du finder under næste punkt i denne FAQ. Læs retningslinjerne for indendørs håndbold her.

3. Må vi træne sammen?

Ja, vi må gerne træne sammen - også indendørs - i grupper på maksimalt 100 personer pr. 8. juli 2020, men det er fortsat vigtigt, at vi følger retningslinjerne og går hjem, hvis vi udviser de mindste tegn på sygdom. 

Herunder kan du se de fælles retningslinjer fra DGI og Dansk Håndbold Forbund. På sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du se de fem råd for at undgå smitte, og på coronasmitte.dk kan du følge med i de aktuelle retningslinjer og tiltag. 

Nedenstående retningslinjer er gældende (både inde og ude) fra den 8. juli 2020:

 • Der må maksimalt forsamles 100 personer inkl. træner/instruktør/forældre pr. udendørs bane.
 • Det anbefales, at der veksles mellem aktiviteter med og uden kropskontakt.
 • Ved øvelser uden kropskontakt anbefales det, at der holdes to meters afstand.
 • Ved øvelser med kropskontakt anbefales det, at man minimerer andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Øvelserne forudsætter, at der generelt er stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger vedrørende hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 • Der må bruges fælles bolde. Øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.
 • Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres. Der må godt være flere end forsamlingsforbuddet foreskriver til stede på én idrætsfacilitet – dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig inden for forsamlingsforbuddet.
 • Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst to meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person.
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under træningen. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under træningen.
 • Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med håndbolden, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupper ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves. Ved sociale aktiviteter bør der være personale eller frivillige til stede, der har til opgave at sikre, at grupperne ikke flettes og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes.
 • Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Endvidere opfordres faciliteter, foreninger og andre aktører til at finde gode lokale løsninger vedrørende rengøring og opsyn med omklædningsrum. Det er op til de lokale facilitetsudbydere af afgøre, om omklædning skal være muligt.
 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer. 
 • Vi anbefaler, at man ikke benytter harpiks til udendørs træning. Ønsker man alligevel at bruge harpiks, anbefaler vi, at hver spiller medbringer egen harpiks.

www.håndbold.dk/dengodeopstart kan du finde gode råd til udendørs håndbold under myndighedernes anbefalinger.

4. Hvad sker der med karantænedage, når nu sæsonen er afsluttet?

Er du idømt karantæne i den netop afsluttede sæson, føres dine karantænedage med over i den nye sæson. Skifter du klub i mellemtiden, føres dine karantænedage ligeledes med ind i den nye klub.

5. Turneringer, kampe, træningskampe og stævner

Alle turneringer for sæsonen 2019/2020 er afsluttet. Resterende kampe er dermed aflyst og vil ikke blive spillet på et senere tidspunkt.

Angående træningskampe er det op til klubberne, om de bliver spillet på et senere tidspunkt.

Opbygningen af træning og progression i forhold til træningskampe, turneringskampe og stævner bør se ud som listet i nedenstående skema for de forskellige aldersgrupper.

Det er et fælles ansvar at sørge for spillernes ve og vel. Dette kan fx gøres ved at tage ekstra spillere med ved stævnedeltagelse, hvor der spilles flere end de anbefalede antal kampe, ligesom det kan gøres ved at indlægge længere pauser, færre kampe m.m.

Der bør være enten personale eller frivillige til stede under aktiviteterne, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.

Samme retningslinjer gælder for beachaktiviteter, dog er beachkampe af kortere varighed, hvilket betyder, at antallet af kampe kan øges i forhold til ovenstående anbefalinger. Dansk Håndbold Forbund og DGI Håndbold er i gang med at kigge på, om der kan gennemføres mere lempelige regler i forhold til beachstævner.

Alder og aktivitet

Træning før træningskamp

Træning før turneringskamp

Stævner

Anbefalinger til spilleminutter (stævner/kampe samme dag/første kampe)

Tid mellem flere kampe (stævne/kampe samme dag)

U9 (U10) og ned

2 uger

2-3 uger

2-3 uger efter træningsstart (max 2-3 kampe pr. dag). Tidligst efter sommerferien

Max 10 minutters spilletid pr. spiller før udskiftning (3-5 minutters pause)

Minimum 1 time 

U11 - U13 (<2,5 træning pr. uge)

2 uger

3 uger

3 uger (max 2-3 kampe pr. dag). Tidligst efter sommerferien

Max 10 minutters spilletid pr. spiller før udskiftning (3-5 minutters pause)

Minimum 1½ time

U11 - U13 (>2,5 træning pr. uge)

3 uger

4-5 uger

4 uger efter træningsstart (max 2 kampe pr. dag og max 4 fra fredag til søndag)

Max 10 minutters spilletid pr. spiller før udskiftning (3-5 minutters pause)

Minimum 2 timer

U15 - U19 (<2,5 træning pr. uge)

3-4 uger

4-5 uger

4-5 uger efter træningsstart (max 2 kampe pr. dag og 4 fra fredag til søndag)

Max spilletid 60-70 % af kampen. Mindst 5 minutters pause i hver halvleg

Minimum 2 timer

U15 - U19 (>2,5 træning pr. uge)

3-4 uger

5-6 uger

5 uger efter træningsstart (max 2 kampe pr. dag og 4 fra fredag til søndag)

Maksimal spilletid 75-80 % af kampen. Mindst 5 minutters pause i hver halvleg

Minimum 3 timer

Afvikling af håndboldstævner

 • Håndboldklubber må gerne afvikle et stævne med op til 500 deltagere, så længe der aldrig er samlet flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud samme sted på samme tid. Fx kan der om formiddagen deltage max 100 personer, som herefter tager hjem, hvorefter andre 100 personer deltager i stævnet om eftermiddagen.
 • Har man flere haller, må man gerne afvikle kampe i flere haller samtidig, så længe det er hold indenfor samme gruppe af maksimalt 100 personer, der spiller mod hinanden. Da det vil blive set som en del af et samlet stævne, selvom man er i flere haller, og derfor skal forsamlingsforbuddet hele tiden overholdes. 
 • Har man flere haller til rådighed, er der også mulighed for at afvikle flere separate stævner. På den måde kan man arrangere flere stævner med op til 500 deltagere i hvert stævne. Men det er vigtigt, at der tydeligt er tale om separate stævner, og at der på intet tidspunkt samles flere personer, end forsamlingsforbuddet foreskriver på samme sted på samme tid, og at der ikke flettes mellem deltagere, trænere, dommere, frivillige og andre officials på stævnerne.
 • For eksempel kan man afvikle et separat stævne med U13-hold i hal A, mens der samtidig afvikles et separat håndboldstævne for U15-hold i hal B på samme facilitet. Igen gælder reglen, om at der aldrig må samles flere personer, end forsamlingsforbuddet foreskriver på samme sted på samme tid.
 • Det afgørende er altså, at forsamlingsforbuddet overholdes for det enkelte stævne, at der er effektiv adskillelse mellem stævnerne, og arealerne stævner foregår på, og at deltagerne ikke flettes på tværs af stævnerne på noget tidspunkt.
 • Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og flettes på tværs af flere grupper i et separat stævne, så længe det gældende forsamlingsforbud til enhver tid overholdes.
 • Der må gerne være siddende publikum til stævner, turneringskampe og træningskampe. Der må dog maksimalt være 500 personer i alt til den enkelte idrætsbegivenhed. Dette er inklusive deltagere, dommere og frivillige. 
 • Læs mere om overnatning og spisning ifm. stævner samt særlige retningslinjer for publikum her.
6. Hvordan er situationen for dommere?

Der er igen givet grønt lys for, at der kan afvikles kampe, og derfor må du igen dømme. Mange af jer er allerede blevet sat på de første træningskampe.

Hilsepligten er suspenderet for den kommende sæson. Det betyder, at det er helt frivilligt at hilse efter kampen.

Vi ved, at nogle synes, det er lidt mærkeligt, at hilsepligten er suspenderet, når spillerne lige har spillet en kamp, hvor mange har været i nærkontakt. Men den er suspenderet af hensyn til de yngre årgange, der ikke er i så meget nærkontakt og også af hensyn til dem, der ikke spiller eller kommer tæt på andre i en kamp, fx jer dommere.

Hilsepligten er dog en vigtig og meget indgroet del af håndbolden, og derfor kan der opstå lidt forvirring efter kampen, hvis der ikke hilses. Det er derfor også helt iorden, hvis du har lyst til at sætte en hilsen i gang, hvor I ikke giver hånd. Det kan fx være en albuehilsen.

Husk, at mange kigger på dig som dommer, når der er lidt forvirring, derfor kan det være en god ide, at du har en plan for, hvad der skal ske efter kampen – uanset om I hilser eller ej. Det er en god ide at afstemme dette med de to holds officials inden kampstart, så alle er enige om rammerne.

Herudover opfordres I alle til at følge myndighedernes gældende retningslinjer og så vidt muligt undgå unødig kontakt både før, under og efter kampen. I bør udvise stor ansvarlighed omkring hygiejne og oprydning i omklædningsrum, som efterfølgende skal bruges af andre. Dette er både for jeres egen og andres sikkerhed.

De fysiske test og teorigennemgang kører indtil videre som planlagt, da de først skal afvikles i august/september. Vi følger naturligvis situationen nøje.

Har du nogle dommerrelaterede spørgsmål, skal du kontakte dommerudvalget i din kreds eller dit distriktforbund.

 

7. Jeg er tilmeldt et dommer- eller trænerkursus – skal jeg møde op?

Alle dommer og trænerkurser i regi af Dansk Håndbold Forbund er indtil videre aflyst frem til og med 31. august. Der kan gælde andre forhold for de lokale forbund, og man bør derfor tjekke det lokale forbunds hjemmeside.

Dansk Håndbold Forbund har lagt e-læringsmoduler ud for både træneruddannelsen, børnetræneruddannelsen og mentoruddannelsen, som du kan tage ganske gratis. Du skal blot oprette en profil på DIF's e-læringsportal, hvor du får adgang til dem alle. 

8. Hjælpepuljer: Kan vi få dækket økonomiske tab?

Det er muligt at søge DIF og DGI's corona-hjælpepulje, hvis jeres forening på grund af corona:

 • har aflyst et arrangement på mindre end 350 deltagere og deraf har manglende indtægter og/eller afholdte udgifter 
 • mister indtægter, fordi frivilligt arbejde på en festival eller lign. er aflyst
 • oplever medlemsfrafald og deraf manglende kontingentindtægter 
 • manglende sponsorindtægter.

Der er (indtil videre) afsat 44 millioner kroner til DIF og DGI's corona-hjælpepulje, som har til hensigt at støtte de alvorligt trængte foreninger. Alle foreninger, der er ramt, kan søge puljen, men vi ved endnu ikke, om alle kan få det fulde ansøgte beløb kompenseret. Det afhænger af, hvor mange der søger. 

Ønsker I at søge økonomisk støtte fra puljen, skal det ske mellem den 1. maj og 15. maj - og kun i denne periode. I ansøger gennem Centralt ForeningsRegister - der hvor I også indberetter medlemstal. 

De nærmere omstændigheder omkring ansøgningsprocessen kan du se på DIF's hjemmeside, når de åbner for ansøgninger 1. maj. 

På kulturministeriets hjemmeside kan du se aftalen, som er indgået af regeringen og aftalepartierne. 

Der er flere puljer, der eventuelt kan være relevante at søge som forening. Få overblikket på vores side Søg midler, her.

 

Arrangementer med mere end 350 deltagere:

Skulle jeres forening have afholdt et større arrangement med mere end 350 deltagere, kan du søge kompensation for afholdte udgifter og manglende indtægter fra fx mad/drikke, billetsalg og diverse udlæg. Kompensationen må ikke medføre et overskud.

Tilmelding til arrangementet skulle have været før den 6. marts, og det skulle være et offentligt arrangement. Hjælpepakken er foreløbig gældende i perioden 6. marts – 31. august 2020. Du søger kompensation til større arrangementer via www.virksomhedsguiden.dk

 

9. Kan vi få vores depositum for et planlagt arrangement/stævne tilbage?

Skulle jeres klub have været til et arrangement/stævne i udlandet, kan I få jeres penge tilbage gennem idrættens rejseforsikring, hvis:

 

Skulle I have været til et stævne/arrangement i Danmark, skal I selv kontakte arrangøreren med henblik på en aftale. 

10. Opkræves der årskontingenter/gebyrer fra vores kreds/distriktforbund?

Du skal kontakte den kreds eller det distriktforbund, jeres forening tilhører. 

11. Kan medlemmer kræve kontingent retur?

Nej, medlemmerne kan ikke kræve kontingent retur.

Kontingent er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening og ikke for en specifik ydelse som fx fitnesscentre.

Dansk Håndbold Forbund opfordrer samtidig til, at vores medlemmer hjælper klubberne ved at udvise samfundssind og ansvarlighed og bakke foreningen og de frivillige op i denne svære tid.

DIF's hjemmeside kan du se en uddybning af denne anbefaling, som Dansk Håndbold Forbund bakker op om. 

12. Skal trænere stadig have betaling?

Det afhænger af ansættelsesaftalen. Trænere, som er ansat med fast arbejdstid, skal som udgangspunkt have udbetalt den aftalte løn, uanset om træningen er indstillet. Dette indebærer også, at træneren i princippet kan pålægges hjemmearbejde i denne periode. Hvis DIF’s standardkontrakt (lønnet trænere) er anvendt, vil træneren typisk være ansat med fast månedsløn. 

Trænere uden fast arbejdstid (’løsarbejde’) skal alene have løn for de timer, de har arbejdet. Det betyder, at en forening ikke skal udbetale løn til disse trænere, før aktiviteterne genoptages.

13. Kan vi udskyde generalforsamlingen?

I kan godt udskyde jeres generalforsamling og afholde den, så snart det atter er muligt at mødes. Det betyder dog, at I ikke kan agere på forslag, der ikke er vedtaget.

DIF’s hjemmeside kan du læse mere om, hvad det betyder for jer, hvis I udskyder generalforsamlingen. 

14. Kan klubben søge lønkompensation til ansatte?

Risikerer jeres forening - grundet coronavirus - at opsige mere end 30 procent af jeres ansatte eller mere end 50 personer, kan I søge lønkompensation – hvis I vel og mærket modtager mindre end 50 procent af jeres driftsudgifter gennem offentlige tilskud.

Søger I lønkompensation, må medarbejderne ikke opsiges. Medarbejderne skal hjemsendes med sædvanelig løn, og de må ikke arbejde i perioden. Staten kompenserer 75 procent af lønnen for fastansatte, og 90 procent af lønnen for timelønnede – dog med et loft på 30.000 kr. pr. måned for både fastansatte og timelønnede.

Medarbejderne skal afholde fem ferie-/afspadseringsdage i løbet af hjemsendelsen. Der kan søges lønkompensation i perioden 9. marts til 8. juli.

Du kan læse mere om lønkompensation her virksomhedsguiden.dk

16. Hvordan sikrer vi, at håndbolden kommer godt gennem coronakrisen?

For at sikre, at dansk håndbold kommer godt ud på den anden side af coronakrisen og for at imødekomme de bekymringer og input, der kommer ind fra hele landet, har Dansk Håndbold Forbund nedsat en taskforce-gruppe.

Gruppen har en række undergrupper, som hver især beskæftiger sig med alle emner inden for håndbold; alt fra uddannelse, turnering, dommere og landshold til økonomi, fastholdelse, kommunikation, den gode opstart – og flere endnu.

I taskforce-grupperne tages der stilling til alt det, der er påvirket af corona, og som kræver, at vi hurtigt tager stilling og kan rykke på de spørgsmål, vi får ind.

Vi har allerede fået en del spørgsmål og input, men vi hører også gerne fra dig på covid19@dhf.dk, hvis der er noget, du mener, taskforce-gruppen bør arbejde videre med. På den måde håber vi, at vi sammen kan sikre, at der tages højde for alle aspekter både under og efter nedlukningen af Danmark.

17. Baner og gruppestørrelser

Alle træningssessioner skal iagttage forsamlingsforbuddet. Der må ikke være flere end 100 personer forsamlet i forbindelse med aktiviteten (pr. 8. juli 2020).

Hvis der er flere grupper til stede i/på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person.

Banerne skal være tydeligt afmærket. Det kan enten gøres med kridt/maling eller ved hjælp af kegler med minebånd i mellem. Der må ikke kunne opstå tvivl om, hvor banearealet er, og derfor anbefales det ikke at bruge almindelige kegler eller toppe. Alle baner skal have minimum to meters afstand mellem hinanden. Husk, at der ikke må opholde sig forældre eller spillere mellem banerne. 

Vælger klubben at bruge almindelige kegler eller toppe, skal de sikre sig, at det accepteres som værende en tilstrækkelig afmærkning hos det lokale politi. Dette punkt er nyt i forhold til tidligere, hvor retningslinjen har været, at banen skulle optegnes med kridt/maling.

18. Har du været sammen med en, der er testet positiv for Covid-19

Hvis du har været i tæt kontakt med en person, der er testet positiv for Covid-19, skal du blive væk fra træningen.

Tæt kontakt betyder, at I er i familie, I bor sammen eller I har været tættere end en meter i mere end 15 minutter, fx i skolen. I idrætssammenhæng vil nære kontakter typisk være holdkammerater, trænere mv.

Du bør hurtigst muligt blive testet, også selv om du ikke har symptomer. Indtil du får svar på testen, bør du gå i selvisolation. Afhængigt af, hvornår du har været sammen med den smittede skal du have mere end en test. Du kan læse mere om testforløb og smitteopsporing på Sundhedsstyrelsens hjemmeside eller i denne folder: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/SST-informerer-Naer-kontakt-090720.ashx?la=da&hash=2FA54E7E3536D820A53ABE17B7A48B2E6462B2C6. Du kan også ringe til Coronaopsporingslinjen på tlf. 3232 0511.

Hvis du har været til træning og efterfølgende finder ud af, at du har Covid-19, skal du med det samme orientere din træner eller leder. Herefter skal alle på holdet testes, og man kan ikke deltage til træning igen, før der foreligger en negativ test.

Bliver et medlem konstateret smittet med corona, afhænger foreningens håndtering af:

 • hvor tæt den smittede har været på sine holdkammerater
 • hvornår kontakten har været der
 • hvor længe den har varet.
18. Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at ringe til os inden for vores åbningstid på 43262400. Der er dog begrænset mandskab på arbejde, så det er ikke sikkert, vi kan besvare dit spørgsmål med det samme, men vi vil gøre vores bedste.

Er dit spørgsmål relateret til corona-situationen, kan du sende en mail til covid19@dhf.dk.

Ved du, hvilken medarbejder du skal have fat på, og haster dit spørgsmål ikke, kan du fortsat sende en mail til vedkommende. Der kan dog gå længere tid, før mailen vil blive besvaret, da mange medarbejdere er delvist hjemsendt.

Du er også velkommen til at sende os en besked via vores facebookside @Danskhåndbold.

19. Yderligere informationer

Du kan holde dig orienteret om den aktuelle coronasituation på følgende sider:

Vælg forbund

Luk