Kontraktforeninger
Del

DHF Standardkontrakt

Her finder du altid den senest opdateret version af DHF standardkontrakt i både dansk og engelsk version.

Tidligere versioner kan ikke bruges.

 

Lønsumsskema, som skal medsendes kontrakter til registreringer i DHF. Se evt. vejledning side 2 i skemaet.

Da reglerne om kapitalkrav ikke gælder i denne sæson, er skemaet pt. ikke tilgængeligt.

 

Erklæring om lønnede forhold skal registreres i DHF for alle andre ansatte i foreningen/selskabet, der oppebærer ydelse, der på årsbasis udgør 12.000 kr. og derover og hvor pågældende samtidigt skal kunne deltage lovligt som spiller på holdet i enten Liga, 1.division og til og med 2.division, uanset gyldigt spillercertifikat. Husk at medsende kopi af ansættelsesaftale.

 

Der henvises til Ligareglementet afsnit 5 fra § 160

 

Vælg forbund

Luk