Om HRØ
Del

Skab bedre relationer til dommerne

15. jun 2022Kl. 22:48

Der er nu en unik mulighed for at klubben kan skabe bedre relationer til dommerne. Læs mere i denne nyhed - og fortæl andre om muligheden....

Unik mulighed for din klub til at skabe bedre relationer til dommerne!
Hvorfor netop dette?

Det er ikke nogen nyhed, at HRØ mangler dommere – og vi har desværre et frafald begrundet i dårlige oplevelser i hallerne, så vi vil med dette initiativ:

o Skabe bedre relationer mellem dommere og klub/spillere/trænere/forældre.
o Øge kendskabet til reglerne.
o Skabe glæde og forståelse for dommergerningen.

Kunne dette have interesse, så kontakt Leenette (administrationen) på lbm.hro@dhf.dk, Hun sørger så for at skabe kontakten mellem en dommer og klubben. Bemærk at kontoret er ferielukket i hele juli måned.

Hvad skal klubben?
- I samarbejde med dommeren finde en dato, der passer
o Vi tænker en træningssaften på to-tre timer. Andet kan aftales.
o Nogle hold kan evt. deltage før deres egen træning og nogle andre efterfølgende.
- Finde lokale og evt. hal.
- Kaffe, vand osv.
- Gøre en indsats for, at så mange interessenter som muligt dukker op. Vi tænker på gruppen fra 15 år og op, samt evt. ledere og meget gerne forældre.

Når dato, tid og sted er fundet:
- Dagen er tiltænkt som en åben mulighed for en masse spørgsmål fra alle deltagerne – det kan være
o Spørgsmål til reglerne, og hvordan det egentlig er at være dommer.
o Et specifikt tema, som en træner eller klub gerne vil vide mere om.
o Kampsituationer i hallen, hvor dommeren inddrages.
- Andre muligheder er åbne

Hvad håber vi at vinde ved dette?

Skabe nogle bedre relationer og større forståelse for dommernes arbejde - måske endda få nogle nye dommere


På vegne af dommerudvalget

Claus Adelgaard, Morten Lethan Albrechtsen og Leenette Boysen

Vælg forbund

Luk
ANNONCE