Info til foreninger
Del

Kredsgeneralforsamling i Kreds 3 d. 07.03.2022

Kredsgeneralforsamling JHF Kreds 3 mandag d. 7. marts 2022 kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter. 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Overrækkelse af årets hædersbevisninger:
 3. Formandens beretning til godkendelse.
 4. Udvalgenes beretning til orientering:
  • Turneringsudvalgets beretning til orientering.
  • Dommerudvalgets beretning til orientering.
  • Uddannelsesudvalgets beretning til orientering.
  • Børne- og Ungeudvalgets beretning til orientering.
  • Eliteudvalgsvalgets beretning til orientering.
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 6. Udviklingskonsulentens orientering.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg til kredsbestyrelsen:
  • Valg af Kasserer (Poul Rasmussen – modtager ikke genvalg).
  • Valg af Turneringsudvalgsformand (Gitte Højbjerg – modtager genvalg).
  • Valg af Uddannelsesudvalgsformand (Erik Møller – modtager genvalg).
  • Valg af Eliteudvalgsformand (Bjørn Sommer – modtager genvalg).
 9. Valg af kredsens repræsentanter til Jydsk Håndbold Forbunds repræsentantskabsmøde d. 7. maj på Scandic i Kolding.
 10. Valg af Revisor
 11. Valg af Revisorsuppleant 
 12. Eventuel

Hver forening har 2 stemmer.
Ved alle skriftlige afstemninger kan kun de udleverede stemmesedler anvendes. Kun foreninger, der er til stede, har stemmeret. Udvalgsmedlemmer i Kreds 3 har taleret, men kun stemmeret, hvis de er foreningsrepræsentanter.

Jydsk Håndbold Forbund er repræsenteret ved JHF's Formand, Kent Nicolaisen. 

Der vil være spisning kl. 18.00 i Aulum Fritidscenter.

Tilmelding til spisningen kan ske via nedenstående formular senest d. 3. marts 2022. Gæster bedes skriv gæst i rubrikken forening, og udvalgsmedlemmer i Kreds 3 bedes skriv navnet på udvalget i rubrikken forening.

Angiv e-mailen på den person, der tilmelder
Såfremt man udebliver fra spisningen, så vil foreningen/man blive opkrævet det beløb, som spisningen koster pr. person.
Tak for din tilmelding til spisning ved kredsgeneralforsamlingen i Kreds 3 i Aulum Fritidscenter mandag d. 7. marts 2022 kl. 18.00

Vælg forbund

Luk
ANNONCE