Info til foreninger
Del

Videns- og grejbank for foreninger i Kreds 3

Vidensbank for foreninger i Kreds 3

Baggrund

Ønske om at lade foreningerne inspirere hinanden til gode foreningsaktiviteter. Drejebøger for aktiviteter, gode historier og mulighed for at låne materialer af hinanden.

Formål

Vidensdeling for at mindske brugen af ressourcer i forbindelse med udvikling og afvikling af aktiviteter for foreningernes medlemmer. Drejebøger/konkretisering af opgaverne ifb. med aktiviteterne skal også være med til at gøre det lettere at få nye frivillige til at påtag sig opgaver. Skal give et simpelt overblik over mulige aktiviteter der fungerer i håndboldforeningerne.

Metode

Gode ideer, historier og drejebøger for afvikling af aktiviteter sendes til kreds 3, som uploader til en oversigt på Kredsens hjemmeside med mulighed for download af dokumenterne, så den enkelte forening kan redigere det til at tilpasse egen forening

Eksempel:

Aktivitet

Målgruppe

Anledning

Lokation

Kontaktinfo

Sjov i hallen v. stævnesøndag

Medlemmers søskende

Rekruttering

Ekstra hal/lille sal

xxxxx

Grejbank for foreninger i Kreds 3

Baggrund

Mange foreninger har igennem årene anskaffet sig forskellig materiale, som de kun bruger få gange om året i forbindelse med aktiviteter som ”brag i hallen” og overnatningsaktiviteter. Kreds 3 har også materialer, der kan bruges i forbindelse med aktiviteter.

Formål

Gøre det muligt for foreninger at, i forbindelse med foreningsaktiviteter, benytte andre foreningers materialer til at skabe gode oplevelser for deres medlemmer. Grejbanken skal også gøre det simpelt at få et overblik over, hvor hvilke materialer kan skaffes.

Metode

Foreningen sender info vedr. materialer, der er muligt at låne, hvilke krav der er til lånet og kontakt info til ansvarlig for udlånet. Beskrivelse af, hvilke aktiviteter materialerne kan bruges til kobles på lånet.

Eksempel:

Materiale

Aktivitet tilknyttet

Variabel omkostning ved brug af materialer

Kontaktinfo

Røgmaskine

Klubdisko/indløb v. brag i hallen

Røgvæske

John Røgmand

 

Videns- og grejbanken i JHF Kreds 3 administreres af vores udviklingskonsulent, Andreas Kronborg, som kan kontaktes på tlf. 6022 6170 eller mail akr@dhf.dk. 

Foreningskonsulent
Andreas Kronborg 6022 6170

Vælg forbund

Luk