Diverse reglementer
Del

Cookies

Vi bruger cookies til statistik og nogle indstillinger på hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores cookies her.

Ved at trykke "Ok,forstået!" giver du accept til vores brug af cookies.

Ok, forstået!

Reklamer øvrige rækker

Reklamereglement for øvrige rækker

 

 

Generelt

Dette reglement giver regler for anvendelse af reklamer på:

 

  1. spille- og træningstøj for spillere og holdofficials,

 

  1. dommerdragter,

 

  1. kampbolde

 

for kampe i 2. og 3. division samt ungdomsturneringer udskrevet af DHF.

 

  1. Almindelige bestemmelser

1.1 Aftaler mellem en reklamerettighedshaver og en reklamesponsor må ikke indeholde bestemmelser, der kolliderer med nærværende reklamereglement.

 

1.2 DHF’s officielle spilletøj og DHF’s logo må ikke i nogen anledning anvendes af udenforstående med mindre, der forud for anvendelsen foreligger en skriftlig godkendelse fra DHF’s bestyrelse.

Tilsvarende må distriktsforbund /regions logoer ikke anvendes af udenforstående uden forudgående skriftlig godkendelse fra det pågældende distriktsforbund/region.

 

1.3 Anbringelse af reklame på spillernes spilletøj og på det af spillerne og holdofficials anvendte sports- og træningstøj på spillestederne er tilladt.

 

1.4 Anbringelse af reklame på dommerdragt og det på spillestederne af dommerne og officials anvendte sports- og træningstøj er tilladt.

 

1.5 Dansk Håndbold Forbund har i forbindelse med kampe omfattet af nærværende reglement ret til at anbringe en reklame på spilletøjets ærmer ud fra nedenstående retningslinjer. Såfremt DHF ønsker at benytte denne ret, skal det meddeles senest tre måneder før den pågældende turnering udskrives. De implicerede holds andel i aftalerne skal i forvejen være aftalt eller skal fremgå af eksisterende bestemmelser.

 

1.6 Den enkelte spiller og official har ret til at afslå at bære reklamer eller en bestemt reklame, såfremt vedkommende er amatør.

 

1.7 Hvis der iht. stk.1.5 er indgået aftale med en hovedsponsor for en turnering, har dennes reklame præference.

 

1.8 Reklameaftaler, som indskrænker en eventuel eksklusivret til reklame efter punkt 1.5, især med hensyn til reklamens placering på sportstøjet, er ugyldige.

 

 

  1. Reklamens art

2.1 Reklamen må ikke være af politisk, religiøs, racistisk eller ideologisk art og må ikke indeholde opfordringer.

 

2.2 Reklame for tobaksvarer er ikke tilladt.

 

2.3 Reklame for spil, der udbydes af spiludbydere med licens i Danmark samt reklame for spiludbydere med licens i Danmark er tilladt. Reklame for øvrige spil og spiludbydere er ikke tilladt.

2.4 Reklame for alkoholholdige drikke skal overholde Alkoholreklamenævnets mindste etiske standarder.

 

2.5 Reklamerne skal i øvrigt overholde markedsføringslovgivningen.

 

2.6 Anvendelse af fluorescerende farve er ikke tilladt. Dette forbud gælder ikke blot for reklame, men er generelt for sports- og træningstøj.

 

  1. Reklamearealet

3.1 Reklamearealet på spillebluser og shorts må på ingen måde overskride et omfang, så der er tvivl om grundfarverne i den anmeldte spilledragt.

 

3.2 Spillernes numre på spilleblusen skal fremtræde tydeligt, se stk. 4:7 og 4:8 i spillereglerne.

 

3.3 Reklamearealer på spilletøj: Som reklameareal kan anvendes: - bryst- og rygside på spilleblusen - den udadvendte ærmeside (Se dog 1.5 og 1.7) - benklæder - hårbånd

 

3.4 Rettigheder til reklamer ved arrangementer:

De udadvendte ærmesider er eksklusivt reserveret for rettighedsindehaveren, jf. 1.4, se dog 1.6. Alle øvrige reklamearealer er til disposition for de pågældende hold. Træningstøj og sportstasker er udelukkende og eksklusivt til rådighed for de pågældende hold. Retten til reklame på dommeres og officials' sportsbeklædning er reserveret for den turneringsudskrivende part. Retten til reklamer på bander og gulv tilhører den arrangerende forening under hensyntagen til propositionerne for den pågældende turnering.

 

  1. Særlige bestemmelser

4.1 DHF frasiger sig ethvert ansvar for overtrædelse af reklamereglementet, der skulle blive genstand for en tvist mellem en forening/selskab omfattet af reglementet og en aftalepart.

 

  1. Reklamer på dommerdragt

5.1 Reklamer på dommerdragten er tilladt efter følgende regler:

Dansk Håndbold Forbund kan indgå aftaler om reklame på dommernes overtræks- og dommerdragter. DHF kan afslutte aftaler om reklamer gældende for alle eller en nærmere defineret dommergruppe, idet den enkelte dommers ønske om friholdelse for at bære reklame skal respekteres.

 

5.2 En dommerdragt må bære reklame på dommerblusens rygside, brystside og de udadvendte ærmer samt dommershorts. Reklamen på dommerdragtens ryg- og brystside må hver især ikke overstige 550 kvadratcentimeter og reklamer på ærmerne må ikke overstige 100 kvadratcentimer pr. ærme. På dommershorts må reklamen ikke overstige 100 kvadratcentimeter pr. ben.

 

5.3 I kampe omfattet af nærværende reglement, skal dommerne enten bære den af (region/ distrikts-)forbundet aftalte reklame eller være uden reklame.

 

5.4 DHF/distriktsforbund/ region er forpligtet til at anvende en væsentlig del af de indkomne midler til dommerområdet, f.eks. til uddannelse, efteruddannelse, og beklædning til dommerne eller dommerudviklerne.

 

  1. Bolde

Ved kampe omfattet af nærværende reglement har den arrangerende forening ret til at benytte en kampbold, hvorpå der er anbragt reklame for kampboldens producent.

 

 

  1. Sanktioner

Såfremt Turneringsudvalget i DHF enten af egen drift eller på anmodning herom, vurderer, at der kan foreligge en overtrædelse af nærværende reglement, skal udvalget anmode Disciplinærudvalget for Øvrige rækker om at behandle sagen. Disciplinærudvalget for Øvrige rækker kan sanktionere overtrædelser jf. DHF’s love § 27 a.

 

 

 Vedtaget DHF’s bestyrelse oktober 2012

 

Vælg forbund

Luk