JHF Kreds 8
Del

Dagsorden og beretninger

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Formanden aflægger beretning

                   Formandens beretning

 3. Beretning fra udvalgsformændene

                   Turneringsudvalget
                   Dommerudvalget
                   Børne-og Ungeudvalget
                   Uddannelsesudvalget
                   Eliteudvalget

   Suspendering af generalforsamlingen.
                   Indlæg ved udviklingskonsulent - Carsten Glejberg
   Genoptagelse af generalforsamlingen.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

5. Behandling af indkomne forslag                

6. Valg af medlemmer til Kredsbestyrelsen

a) Kasserer - Henrik Skibsted (villig til genvalg)
b) Turneringsudvalgsformand - Helle Munk-Hansen (villig til genvalg)
c) Uddannelsesudvalgsformand - Lars Lynge Larsen (villig til genvalg)
d) Eliteudvalgsformand - Mick Andersen (villig til genvalg)

7. Valg af repræsentanter til JHF’s repræsentantskabsmøde 

8. Valg af revisor og en suppleant for en toårig periode

9. Eventuelt

 

Vælg forbund

Luk
ANNONCE