Konsulenten
Del

Børneattester og seksuelle krænkelser

Børneattester

Det er lovpligtigt for alle idrætsforeninger at indhente børneattester, når der tilknyttes nye trænere, instruktører, ledere mv., som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer straffelovsovertrædelser:

- Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år

- Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi

- Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år

Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, kantinepersonale og andre, som ikke har direkte kontakt med børn under 15 år i det daglige idrætsarbejde, er ikke omfattet af loven om børneattester.

Hvordan indhenter foreningen børneattester?

Børneattest indhentes digitalt via politiets hjemmeside. På hjemmesiden kan man også finde svar på de mest almindelige spørgsmål om børneattester. Hent vores guide til, hvordan I indhenter en børneattest her.

Hvis foreningen modtager en plettet børneattest

DIF, DGI og Firmaidrætten har oprettet et fælles nævn, som behandler sager vedr. seksuelle krænkelser centralt. Udelukkelsesnævnet består af bestyrelsesrepræsentanter fra DIF, DGI og Firmaidrætten.

Nævnet er oprettet for at hjælpe klubber og foreninger med at foretage denne vanskelige vurdering og samtidig sikre, at personer med en plettet børneattest får en ensartet og fair behandling.

Det betyder, at personer, som har en plettet børneattest og ønsker at være en del foreningsidrætten, skal have nævnets tilladelse, inden de kan ansættes.

Sådan behandler udelukkelsesnævnet en ansøgning

En ansøger med en plettet børneattest vil typisk skulle indsende en begrundet ansøgning samt relevante bilag (børneattest og domsudskrift) til nævnet. Det vil ofte være hensigtsmæssigt, at ansøgeren i forvejen har haft en dialog med foreningen og har foreningens støtte, inden ansøgningen indsendes til nævnet.

Nævnet tager på baggrund af ansøgningen fra den dømte, sagens omstændigheder og evt. foreningens indstilling konkret stilling til hver enkelt sag. Nævnets afgørelse kan enten være tilladelse, betinget tilladelse eller afslag - alt afhængig af de faktiske forhold. I de såkaldte ”billeddelings-sager” vil nævnet lægge særligt vægt på relationen mellem den dømte og ofret.

Da indholdet af dokumenterne har en følsom karakter, bør man inden man indsender en ansøgning kontakte juridisk konsulent, Anders Young Rasmussen på ayr@dif.dk eller telefon 2042780 med henblik på nærmere aftale.

Henvendelser om seksuelle krænkelser og underretninger skal ske til:

Jan Darfelt
Telefon 43 26 20 31
jd@dif.dk

Henvendelser om positive børneattester kan ske til

Anders Young Rasmussen:
Telefon 20427080
ayr@dif.dk

 

 

Seksuelle krænkelser

Klubber og foreninger må ikke ansætte personer med en plettet børneattest uden Udelukkelsesnævnets tilladelse. DIF, DGI og Firmaidrætten står bag Udelukkelsesnævnet, som består af bestyrelsesrepræsentanter fra alle tre organisationer.

Heldigvis er det de færreste foreninger, som oplever, at en ansøger har en plettet børneattest. Men hvad stiller man op, hvis det sker? Og hvordan håndterer man det som klub, hvis man bliver opmærksom, at en allerede ansat træner er blevet dømt for en seksualkrænkelse?

Et eksempel kunne være en ung træner, som har haft et kæresteforhold med en mindreårig udøver eller en frivillig, som er blevet dømt for ulovlig billed- og videodeling af en ekskæreste mv.

I disse – heldigvis sjældne – tilfælde skal jeres klubber og foreninger kontakte Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser.


Forebyggelse 


Det handler også om forebyggelse og åbenhed over for hinanden, hvis man skal undgå seksuelle krænkelser af børn. I pjecen  "det uhørte overgreb" får du råd og informationer, hvis din forening ønsker at indføre en politik eller leveregler på området.

Alle børn og unge har ret til et aktivt, sundt og trygt fritidsliv

​NÅR GRÆNSER BRYDES - Sætter spot på krænkende adfærd og seksuelle overgreb af og blandt børn og unge i forenings, idræts- og fritidslivet.
Formålet er at øge børn og unges trivsel og sundhed og styrke de positive fællesskaber i fritidslivet, så flere har lyst til at være fysisk aktive sammen med andre på en hensigtsmæssig og tryg måde.

Læs mere om "Når grænser brydes" HER

Ved spørgsmål eller tvivl, tøv aldrig med at kontakte konsulenten !!

Foreningskonsulent
Carsten Glejberg 24225415

Vælg forbund

Luk