Om JHF Kreds 8
Del

Forlængelse af Pokalkampe

10.16
Hvis en kamp, efter at være endt uafgjort, skal forlænges, for at der kan findes en vinder, skal der efter en pause trækkes lod om banehalvdel og opgiverkast.
Ved kampe på mindst 2x20 min. er pausen 5 min., og omkampens længde er 2x5 min. med 1 min. pause mellem halvlegene. Ved øvrige kampe er pausen 3 min., og omkampens længde er 2x3 min. med 1 min. pause mellem halvlegene.
Hvis forlængelsen ender uafgjort, spilles efter en pause af samme længde en ny forlængelse efter samme retningslinjer.
Ender denne anden forlængelse uafgjort, fortsættes med straffekast iht. stk. 10.17.

10.17
Hvis en kamp, der enten efter normal spilletid eller efter det i propositionerne herfor foreskrevne antal forlængelser fortsat er uafgjort, skal finde sin endelige afgørelse ved straffekast, gælder følgende retningslinjer for gennemførelsen af straffekastkonkurrencen:
a. Forud for straffekastkonkurrencen udpeger hvert holds holdansvarlige skriftligt ved angivelse af rygnumre fem spillere, der skal være spilleberettigede ved den foranliggende kamps afslutning. De to holds udpegede spillere udfører på skift mellem holdene hver et straffekast. På det enkelte hold kan kasternes rækkefølge vælges frit.
b. De anvendte målvogtere kan vælges frit og udskiftes efter behag. Målvogtere kan benyttes som kastere, og kastere kan benyttes som målvogtere.
c. Dommerne afgør på hvilket mål, der skal kastes. Det hold, der skal lægge ud, findes ved lodtrækning.
d. Hvis der efter fem kast til hvert hold stadig ikke foreligger en afgørelse, fortsættes med nye straffekast, idet der igen udpeges fem spillere som kastere på hvert hold, enten med de samme spillere eller med udskiftning af fra en til alle fem spillere i forhold til den første liste. Det modsatte hold kaster først, og der fortsættes indtil en afgørelse foreligger. En afgørelse er opnået, når der efter lige mange kast til hvert hold foreligger en målforskel mellem holdene. Hvis der efter de fem kast stadig ikke foreligger en afgørelse, fortsættes på samme måde, indtil en afgørelse foreligger. For hver fem kast kan kasterne efter anmeldelse herom udbyttes.
e. Udviste eller diskvalificerede spillere må ikke deltage i straffekastkonkurrencen.
f. Væsentlige forseelser under straffekastkonkurrencen skal i alle tilfælde straffes med en diskvalifikation. Ved en diskvalifikation eller hvis en spiller skades, skal der udpeges en anden spilleberettiget spiller i stedet.
g. Under udførelsen af det enkelte straffekast må kun kasteren, den til kastet udpegede målvogter og de to dommere opholde sig på den banehalvdel, hvor straffekastene udføres. 

Vælg forbund

Luk