Om JHF Kreds 8
Del

Kassererens side

Kasserer
Henrik Bank Skibsted 50538522

Sidste frist for udtræk i faste rækker er den 15.juni og frie rækker ved tilmelding.

Vælger en forening at trække et hold vil foreningen, ud over bøden, blive faktureret for:
• Administrationsgebyret
• Udtrækningsgebyr (50% af administrationsgebyret)
• 50% af den beregnede dommerkørsel

Det beregnede dommerhonorar bortfalder.

Selve administrationsgebyret dækker alle udgifter i forbindelse med planlægningen. Udtrækningsgebyret skal dække de administrative udgifter der er i forbindelse med udtrækket, såsom sammentrækninger i hallerne samt afbud til dommerne / ændringer i dommerpåsætningen. 50 % af den beregnede dommerkørsel skal dække den ekstra udgift der pålægges andre hold når dommerne skulle have dømt andre kampe i forbindelse med de nu aflyste kampe.

Vælg forbund

Luk