Info til foreninger
Del

JHF's Repræsentantskabsmøde 2021

repræsentantskabsmøde

Jydsk Håndbold Forbunds 89. ordinære repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 8. maj 2021

Planlægningen fortsætter fordi vi skal overholde de frister m.m., som er beskrevet i JHF’s love. Og da forsamlingsloftet pt. gælder til og med 28/2, så er repræsentantskabsmødet i maj ikke omfattet af nødret, som giver mulighed for at flytte datoen.

Danmarks Idrætsforbund har bl.a. følgende anbefalinger for generalforsamling og repræsentantskabsmøder:

  • Der bør indkaldes til generalforsamling eller repræsentantskabsmøde efter den normale procedure og med de normale frister for dette, bl.a. frister for indsendelse af forslag, bestyrelseskandidater m.v. Selve mødet afvikles blot på et senere tidspunkt end normalt.
  • Det er en grundregel, at repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger i normale situationer skal afvikles som fysisk møde. Medlemmerne har ganske enkelt ret til fysisk fremmøde. Dette princip er der endnu ikke grundlag for at afvige fra generelt, så meget nødret foreligger der ikke endnu. Det vil være anderledes, hvis det meget omfattende forsamlingsforbud fastholdes ind i forårsmånederne.

Du kan se alle DIF’s anbefalinger om afholdelse af generalforsamling og repræsentantskabsmøder her

Det kan blive nødvendigt at flytte de allerede planlagte kredsgeneralforsamlinger og JHF’s repræsentantskabsmøde, men det kræver at forsamlingsloftet fastholdes ind i forårsmånederne. Såfremt det sker, vil vi vende retur med nye datoer.

Vælg forbund

Luk
ANNONCE