Info til foreninger
Del

Kredsgeneralforsamling 2021

information om Kredsgeneralforsamling i din kreds

Kreds 1 -  mandag den 22. marts 2021

Kreds 2 - onsdag den 24. marts 2021

Kreds 3 -  mandag den 1. marts 2021

Kreds 4 - mandag den 22. marts 2021

Kreds 5 - onsdag den 17. marts 2021

Kreds 6 - mandag den 15. marts 2021 

Kreds 7 - onsdag den 10. marts 2021

Kreds 8 - mandag den 1. marts 2021

Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, indsendes senest 3 uger før mødedatoen til kredsformanden.

Ved kredsgeneralforsamlingen har hver forening to stemmer, der dog kan afgives af én repræsentant. Kun foreninger, der er til stede og har betalt kontingent, har stemmeret.

Planlægningen af kredsgeneralforsamlingerne fortsætter fordi vi skal overholde de frister m.m., som er beskrevet i JHF’s love. Og da forsamlingsloftet pt. gælder til og med 28/2, så er kredsgeneralforsamlingerne i marts ikke omfattet af nødret, som giver mulighed for at flytte datoen.

 Danmarks Idrætsforbund har bl.a. følgende anbefalinger for generalforsamling og repræsentantskabsmøder:

  •  Der bør indkaldes til generalforsamling eller repræsentantskabsmøde efter den normale procedure og med de normale frister for dette, bl.a. frister for indsendelse af forslag, bestyrelseskandidater m.v. Selve mødet afvikles blot på et senere tidspunkt end normalt.
  •  Det er en grundregel, at repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger i normale situationer skal afvikles som fysisk møde. Medlemmerne har ganske enkelt ret til fysisk fremmøde. Dette princip er der endnu ikke grundlag for at afvige fra generelt, så meget nødret foreligger der ikke endnu. Det vil være anderledes, hvis det meget omfattende forsamlingsforbud fastholdes ind i forårsmånederne.

Det kan blive nødvendigt at flytte de allerede planlagte kredsgeneralforsamlinger, men det kræver at forsamlingsloftet fastholdes ind i forårsmånederne. Såfremt det sker, vil vi vende retur med nye datoer.

 

Heidi Hansen
Heidi Hansen 50757001

Vælg forbund

Luk
ANNONCE