Nyheder
Del
Børn og unge
Bredde

Planlægning af kampene

Skrevet af Jydsk Håndbold Forbund
14. sep 2020Kl. 14:00

Vi skal nu til at genoptage håndbold i både turnerings- og stævneform. Derfor kommer Jydsk Håndbold Forbund her med anbefalinger i forbindelse med kampplanlægningen

Der har siden nedlukningen i foråret været arbejdet for at finde løsninger på at bolden igen kunne rulle i hallerne. De gældende retningslinjer for håndbolden kan ses på hjemmesiden - På denne side finder du håndboldens fælles retningslinjerne, som Dansk Håndbold Forbund og DGI Håndbold er gået sammen om at lave. Du kan på siden finde en række gode råd til foreninger, trænere, spillere og forældre.

Jydsk Håndbold Forbunds Turneringsudvalg har lavet en vejledning, der skal ses som hjælp og praktiske anbefalinger i forbindelse med, at kampene skal planlægges. Vejledningen er også et øjebliksbillede forstået således, at der løbende kan og vil komme ændringer. Det er derfor vigtigt at understrege, at denne protokol er med udgangspunkt i anbefalinger og restriktioner pr. 1. september 2020.

Generelt

 • Personer med symptomer på COVID-19 må ikke møde til kamp eller træning. Personer må først møde til træning eller kamp igen 48 timer efter symptomerne er ophørt. Personer, hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge sundhedsstyrelsens anbefalinger for ”nære kontakter”.
 • Altid følge myndighedernes anvisninger.
 • Altid følge de anvisninger der er i hallen f.eks. opvarmning og omklædning
 • Hilsepligt bliver sat i bero for alle kampe i JHF – af hensyn til at få hallen tømt
 • Det er til enhver tid arrangørforeningen, der har ansvaret for, at alle regler overholdes.
 • Der bør være ansatte eller frivillige til stede, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger
 • Afbud pga. COVID-19 sidestilles med vejrlig (turneringsreglement 8.5) dvs. at hvis man melder afbud pga. COVID-19 skal man inden 48 timer have sendt en redegørelse til forbund/kreds med afbuddet samt en dato for hvornår kampen spilles. Ellers taber holdet, der melder afbud, kampen. Der opkræves IKKE bøde og disse afbud gør ikke at man udgår af turneringen som står i 8.6 og 8.6.1

 

Guidelines for planlægning af kampe

 • Tid mellem kampe til at spritte af på udskiftningsbænk, dommerbord, målstolper osv.
 • Kampens deltagere ud af hallen inden der må komme nye ind.
 • Luft ud mellem kampene hvis muligt.
 • Ingen spillere må forlade hallen i pausen. Vi skal blive i ”boblen” og ikke krydses med andre. Ved evt. skader er det selvfølgelig ok at forlade hallen men husk at spritte af inden I kommer retur i hallen.
 • Opmærksom på at opvarmning skal kunne gennemføres uden gennemgang af tilskuere ellers skal der afsættes yderligere pausetid.

 

For at støtte op og ikke pålægge jer i foreningerne ekstra arbejde, med at planlægge ekstra pause mellem kampene, er det besluttet at der i systemet sættes ekstra 10 minutter ind på hver kamp således at systemet automatisk sætter pause ind. Eksempel der spilles 2x25 min før afsat 60 minutter til kampafvikling fremadrettet vil der her være afsat 70 minutter.

Vi er klar over at det kan give udfordringer med antal kampe pr. dag og ledig hal kapacitet, derfor som skrevet tidligere udvides turneringen i efteråret til 13. december og diverse cups aflyses i år.

I løbet af den nærmeste tid kommer der løbende guidelines for håndbolden fra den netop oprustede Coronarådgivning

God kampplanlægning

Vælg forbund

Luk
ANNONCE