Ærestegn
Del

JHF's Guldnåle m.v.

Prop. for JHF's Emblemer

1. Æresnål i guld 
Tildeles sådanne personer, som gennem længere tid har gjort et for­tjenstfuldt arbejde for håndboldsporten i Jylland, fortrinsvis ved leder­gerning indenfor JHF. Nålen kan uddeles efter enstemmig beslutning af forretningsudvalget, eller når bestyrelsen med 2/3 majoritet beslutter det. Kun bestyrelsesmedlemmer har indstillingsret. Nåleindehaverne tildeles JHF’s legitimationskort.

2. Fortjenstnål i sølv
Tildeles sådanne personer, som gennem længere tid har gjort et for­tjenstfuldt arbejde for JHF. Kan også undtagelsesvis tildeles personer, som står sporten nær, og som ved eget eksempel, eller på anden vis har gavnet JHF eller håndboldsporten som sådan. Uddeles efter en­stemmig beslutning af forretningsudvalget eller når et flertal af bestyrel­sen beslutter det. Bestyrelsesmedlemmer og enige kredsbestyrelser har indstillingsret.

3. Bestyrelsesnål (guld)
Bæres kun af bestyrelsens medlemmer.

4. Udvalgsnål (rød emalje)
Bæres af udvalgs- og kredsbestyrelsesmedlemmer.

5. Dommernål
Bæres af dommere, der har været aktive som håndbolddommere i 25 år i JHF.

Ændringer i ovenstående propositioner kan foretages af bestyrelsen.

Tildelte Guldnåle og hædersbevisninger

Vælg forbund

Luk