Ærestegn
Del

Kreds 2 - Hædersbevisninger

Charles Wadmanns Ungdomslederpokal

Charles Wadmanns Ungdomslederpokal 2022
I proportionerne står der blandt andet:
Pokalen tildeles en person der igennem en årrække har udført et godt og uegennyttigt stykke ungdomsarbejde i en af kredsens klubber, eller som medlem af ungdomsledelsen i kreds 2
Pokalen blev uddelt første gang i 1989 og årets modtager er Arne Christiansen fra Aars HK. Det er for øvrigt første gang en person fra Aars HK modtager Charles Wadmanns Ungdomslederpokal
I indstillingen fra klubben står der blandt andet....
Arne har været tilknyttet Aars HK i 35 år.
Arne har udført flere funktioner i klubben. Han har været bestyrelsesmedlem i 15 år, været formand for ungdomsudvalget, været formand for børneudvalget og har fra start ligeledes haft én eller flere trænerfunktioner i klubben. Han har trænet seniorhold, ungdomshold men vi må nok sige, at det er det at træne og udvikle børneholdene, der har fanget Arne mest.
I Aars HK taler man om at spillerne har været gennem Arnes indslusning eller ej.
Arne ligger stor vægt på at få alle med og favner derfor bredden på en super fin måde. Han har altid sat børnene i forreste række og altid snakket deres sag i forskellige sammenhænge i klubregi. Arne er meget tålmodig med hensyn til udvikling af spillere, og det må man sige er en sund tilgang at have.
Udover trænergerningen, har Arne i mange år været en fast del af vores håndboldskoler og ligeledes juleturneringen Rør Cup, hvor han var klubbens og stævnets primus motor, i utallige år.
Arne er stadig aktiv i trænergerningen og har sin daglige gang blandt klubbens U9-piger
En sjov anekdote fra da Arne kom til Vesthimmerland og Aars.
Han var til jobsamtale med den mangeårige Aars HK leder, Poul Smed, som for øvrigt, var en del af uddannelsesudvalget i JHF, Kreds 2 i mange år.
Efter kontrakten var underskrevet, hev Poul lige en “kontrakt” frem, om at han også lige skulle tilknyttes den lokale håndboldklub, som frivillig – og sådan har det så været i de sidste mere end 35 år. Meget stort tillykke til Arne Christiansen med denne flotte og velfortjente pokal.

Frede Jensens Mindepokal

Som sædvanen tro uddeltes der hæderspokaler på årets Kredsgeneralforsamling, herunder Frede Jensens Mindepokal, der er stiftet i 1989.

I proportionerne står der blandt andet:

Pokalen tildeles til en person der gennem en årrække har udført  et godt og fortjenstfuldt stykke leder arbejde til gavn for håndboldsportens fremme i Jydsk Håndbold Forbund, Kreds 2.

Årets modtager John Andersen, Nr. Søby IF,  har udover hans store indsats i hans ”egen” forening også sæde i Kredsbestyrelsen, som formand for uddannelsesudvalget.

Bare det, at man udover at bestride et formands- hverv – og ligeså at være træner i egen forening, også finder tid til at gøre en indsats for hele håndbolden i Kreds 2 og Jylland, er virkelig prisværdig.

John Andersen er håndboldleder, men formand for en flerstrenget forening der indeholder håndbold, gymnastik, e-sport, badminton, paddel sport, svømning og bordtennis.

I indstillingen fra hans bestyrelseskolleger hedder det bl.a. -
Vores kære formand er det man kalder en indikeret frivillig – frivillig med stort F - som brænder for at gøre en forskel for andre.

Han sagde ja til at indtræde i bestyrelsen for 8 år siden med klare formål, nemlig at blive formand – ellers ville han ikke være med – og det blev han – og stor tak for det.

Han har i høj grad – med selvfølgelig sammen med mange andre igennem de sidste 8 år fået skabt en fantastisk forening – en som tidligere nævnt flerstrenget forening, hvor der er plads til alle.

Missionen er ”det er fedt af være frivillig i vores klub” – en mission som John Andersen er skaber af

John Andersen brænder for håndbolden, for bredden og for at der skal være plads til alle:
Som der står i indstillingen, så ved man som frivillig i vores forening, at han altid bakker en op.

Hvis vi f. eks.  mangler en træner til et hold, så træder han til – for han vil ikke tabe medlemmer.

John Andersen er fuld af initiativ og til tider impulsstyret- Ja det kan være svært som bestyrelse helt at følge med i alle de projekter der sættes i gang. Sådan lyder det også i indstillingen. 

Af projekter i hans tid som formand kan nævnes en multibane, 2 paddel baner. Derudover har han sat gang i dart, E- sport og bordtennis. 

Stort tillykke John Andersen som modtager af Frede Jensens Mindepokal 2022

Årets Håndboldforening

Aalestrup IF kåret som årets håndboldforening 

På årsmødet (Kredsgeneralforsamling) i Jydsk Håndbold Forbund, Kreds 2 afholdt i Salling Hallerne i Roslev, blev Aalestrup IF fortjent hyldet som Årets Håndboldforening.

Aalestrup IF blev valgt blandt flere gode kandidater, blandt de 60 foreninger i JHF, Kreds 2 og repræsentanter fra foreningen, modtog på Aars HKs vegne, det synlige bevis, et diplom og et net med håndbold rekvisitter.

I indstillingen fra klubben står der blandt andet:

Målsætningen for Aalestrup IF er at være en breddeklub med plads til alle – hos os skal det være sjovt at spille håndbold. Vi er en samlet idrætsforening med forskellige idrætsgrene - heriblandt håndbold, Beach-sommerhåndbold, fodbold, indefodbold, basketball og gymnastik - hvor vi appellerer til at benytte flere tilbud og derigennem har fokus på, at vores spillere aldrig må blive hånboldtrætte, men derimod skal glæde sig til opstarterne hvert år.

Arrangementer er en vigtig del af at spille håndbold i Aalestrup IF, hvor vi tilstræber 1-2 stævner pr. hold og meget gerne overnattende stævner som påske- og julecup. Sådanne stævner gør en masse for sammenhold og fællesskabsfølelse, som rækker langt videre end blot de dage, stævnet varer. Hvert år tilbydes for børn- og unge opstartsfest med friluftsbadning, juleafslutning, fastelavnsfest samt stor afslutningsfest med fællesspisning, lege-hoppeland i hallen samt medalje-og pokaloverrækkelser. Ligeledes er sammenholdet i fokus for seniorholdene, hvor opstartsfest, julefrokost samt sæsonafslutningsfest prioriteres og er særdeles vigtigt for at fastholde de mange seniorer.
Vi gør således i Aalestrup IF et stort og meget bevidst arbejde for at fastholde alle spillere samt rekruttere nye. Alle spillere skal mærke, at de gør en forskel, og hos os er alle spillere og alle positioner således vigtige og ikke mindst afgørende for, at holdet kan fungere. Vi har i tråd hermed – i et samarbejde mellem DHF, Aalestrup IF samt Aalestrup Skole - arbejdet med tiltag som Håndboldkaravanen, hvilket alene resulterede i 17 nye U6- og U7-spillere, og af dem spiller 12 stadig håndbold. På seniorplan er det meget vigtigt, at klubbens flagskib - vores seniorherrer, som flot har spillet sig tilbage i 2. div. - drives af ulønnede spillere, heraf største delen af ”egen avl”. Vi er lykkes med at trække mange unge hjem til moderklubben, efter at de har prøvet lykken i flere af vores naboklubber, som rangerer højere i ungdomsrækkerne, end vi gør Aalestrup IF. Vi er til sæson 2020 efter flere års fravær lykkes med at genetablere en dameseniorafdeling. Det er meget glædeligt, og absolut noget vi er stolte af, at vores unge piger i vores dameseniorhold nu også kan finde rollemodeller og hold at se op til.

Sportspolitisk har vi i Aalestrup IF et ønske om minimum ét hold i alle rækker både for piger og drenge, hvilket vi er godt på vej til at nå, om end det ikke er helt let i ”efterskoleårgangene”. Vi har imidlertid fået forholdsvis godt fat i også de ældste ungdomsårgange, således at de efter endt efterskoleophold igen finder lysten til at mødes med ”gamle” håndboldkammerater og spille håndbold. Alle udvalg arbejder desuden med ”DHF Knæk Kurven konceptet” med opgave- og holdkort til beskrivelse af opgaver iht. Årshjulet; et værktøj som også vores gymnastik- og fodboldafdeling – på fordring af håndboldafdelingen – efterfølgende har implementeret.


De uvurderlige frivillige udgør kernen i Aalestrup IF, hvor de 234 kontingentbetalende medlemmer trænes af 37 frivillige og ulønnede trænere; ildsjæle, der - med et gavekort til et par nye håndboldsko som løn - yder en fantastisk indsats, alene fordi de vil klubben, sammenholdet og håndboldspillet. Uden dem ingen idrætsforening. De tre udvalg: børn, ungdom og senior tegnes ligeledes af 14 meget engagerede frivillige, som drives af at gøre en forskel.

Aalestrup IF har i sæson 2020 mønstret 12 børnehold, 8 ungdomshold

Tidligere modtagere

Se tidligere modtagere

Vælg forbund

Luk