Ærestegn
Del

Årets Håndboldforening

ÅRETS HÅNDBOLDFORENING 2020

Aalestrup IF kåret som årets håndboldforening 

På årsmødet (Kredsgeneralforsamling) i Jydsk Håndbold Forbund, Kreds 2 afholdt i Salling Hallerne i Roslev, blev Aalestrup IF fortjent hyldet som Årets Håndboldforening.

Aalestrup IF blev valgt blandt flere gode kandidater, blandt de 60 foreninger i JHF, Kreds 2 og repræsentanter fra foreningen, modtog på Aars HKs vegne, det synlige bevis, et diplom og et net med håndbold rekvisitter.

I indstillingen fra klubben står der blandt andet:

Målsætningen for Aalestrup IF er at være en breddeklub med plads til alle – hos os skal det være sjovt at spille håndbold. Vi er en samlet idrætsforening med forskellige idrætsgrene - heriblandt håndbold, Beach-sommerhåndbold, fodbold, indefodbold, basketball og gymnastik - hvor vi appellerer til at benytte flere tilbud og derigennem har fokus på, at vores spillere aldrig må blive hånboldtrætte, men derimod skal glæde sig til opstarterne hvert år.

Arrangementer er en vigtig del af at spille håndbold i Aalestrup IF, hvor vi tilstræber 1-2 stævner pr. hold og meget gerne overnattende stævner som påske- og julecup. Sådanne stævner gør en masse for sammenhold og fællesskabsfølelse, som rækker langt videre end blot de dage, stævnet varer. Hvert år tilbydes for børn- og unge opstartsfest med friluftsbadning, juleafslutning, fastelavnsfest samt stor afslutningsfest med fællesspisning, lege-hoppeland i hallen samt medalje-og pokaloverrækkelser. Ligeledes er sammenholdet i fokus for seniorholdene, hvor opstartsfest, julefrokost samt sæsonafslutningsfest prioriteres og er særdeles vigtigt for at fastholde de mange seniorer.
Vi gør således i Aalestrup IF et stort og meget bevidst arbejde for at fastholde alle spillere samt rekruttere nye. Alle spillere skal mærke, at de gør en forskel, og hos os er alle spillere og alle positioner således vigtige og ikke mindst afgørende for, at holdet kan fungere. Vi har i tråd hermed – i et samarbejde mellem DHF, Aalestrup IF samt Aalestrup Skole - arbejdet med tiltag som Håndboldkaravanen, hvilket alene resulterede i 17 nye U6- og U7-spillere, og af dem spiller 12 stadig håndbold. På seniorplan er det meget vigtigt, at klubbens flagskib - vores seniorherrer, som flot har spillet sig tilbage i 2. div. - drives af ulønnede spillere, heraf største delen af ”egen avl”. Vi er lykkes med at trække mange unge hjem til moderklubben, efter at de har prøvet lykken i flere af vores naboklubber, som rangerer højere i ungdomsrækkerne, end vi gør Aalestrup IF. Vi er til sæson 2020 efter flere års fravær lykkes med at genetablere en dameseniorafdeling. Det er meget glædeligt, og absolut noget vi er stolte af, at vores unge piger i vores dameseniorhold nu også kan finde rollemodeller og hold at se op til.

Sportspolitisk har vi i Aalestrup IF et ønske om minimum ét hold i alle rækker både for piger og drenge, hvilket vi er godt på vej til at nå, om end det ikke er helt let i ”efterskoleårgangene”. Vi har imidlertid fået forholdsvis godt fat i også de ældste ungdomsårgange, således at de efter endt efterskoleophold igen finder lysten til at mødes med ”gamle” håndboldkammerater og spille håndbold. Alle udvalg arbejder desuden med ”DHF Knæk Kurven konceptet” med opgave- og holdkort til beskrivelse af opgaver iht. Årshjulet; et værktøj som også vores gymnastik- og fodboldafdeling – på fordring af håndboldafdelingen – efterfølgende har implementeret.

De uvurderlige frivillige udgør kernen i Aalestrup IF, hvor de 234 kontingentbetalende medlemmer trænes af 37 frivillige og ulønnede trænere; ildsjæle, der - med et gavekort til et par nye håndboldsko som løn - yder en fantastisk indsats, alene fordi de vil klubben, sammenholdet og håndboldspillet. Uden dem ingen idrætsforening. De tre udvalg: børn, ungdom og senior tegnes ligeledes af 14 meget engagerede frivillige, som drives af at gøre en forskel.

Aalestrup IF har i sæson 2020 mønstret 12 børnehold, 8 ungdomshold

ÅRETS HÅNDBOLDFORENING 2018

HF Mors kåret som årets håndboldforening 2018

På årsmødet (Kredsgeneralforsamling) i Jydsk Håndbold Forbund, Kreds 2 afholdt i Salling Hallerne i Roslev, blev HF Mors fortjent hyldet som Årets Håndboldforening 2018.

HF Mors blev fortjent valgt blandt flere gode kandidater, blandt de 60 foreninger i JHF, Kreds 2 og repræsentanter fra foreningen, modtog på hele HF Mors vegne, det synlige bevis,

Nemlig et diplom og et net med håndbold rekvisitter.

I indstillingen fra klubben står der blandt andet:

Det er tale om svære vilkår, da vi er en klub som med begrænsede midler, både skal levere en unik oplevelse til bredden, men også eliten, såfremt vi ønsker at der skal være et håndboldtilbud til alle i området.

HF Mors repræsentere hele 36 hold, blandt andet:

 • 3 hold indenfor Special Olympic kategorien
 • 12 hold indenfor drengerækkerne i U10 – U18
 • 8 hold indenfor pigerækkerne i U10 – U18
 • 1 Herreseniorhold
 • 2 Dameseniorhold
 • 87 antal børn i det vi kalder Micro afdelingen
 • 14 børn og 10 familier til Trille & Trolle

 

I vores elite kan vi i år mønstre elitetilbud på både pige- og drengesiden, så vi har 10 elitehold i klubben.

 • 2 elitehold i U14 drenge (1. div A + 2. div.)
 • 1 elitehold i U14 piger (1. div. B)
 • 2 elitehold i U16 drenge (Liga + 1. div.)
 • 1 elitehold i U16 piger (2. div.)
 • 2 elitehold i U18 drenge (Liga + 2. div.)
 • 2 elite herrehold (Liga + 2. div.)

HF Mors er altså en forening hvor der er plads til og fokus på både bredde og elite.

I en forening som HF Mors med så mange hold, er klubben også bekendt med og tager ansvar for at få uddannet nye dommere, idet et samarbejde med Sports College Mors og ungdomsskolen
har resulteret i 10-12 nye unge dommere i sidste sæson, hvor over halvdelen er aktive dommere.

Årets Håndboldforening 2017

Thisted IK årets håndboldforening 2017

På årsmødet (Kredsgeneralforsamling) i Jydsk Håndbold Forbund, Kreds 2, mandag aften i Salling Hallerne i Roslev blev Thisted IK fortjent hyldet som Årets Håndboldforening 2017.

Thisted IK blev valgt blandt de mere end 60 foreninger, der er i JHF, Kreds 2 og de 6 fremmødte repræsentanter modtog udover anerkendelsen,  et net med forskellige håndboldrekvisitter samt et diplom til at pryde klublokalet i Thy Hallerne.

Thisted IK har blandt andet knækket medlemskurven og har formået at præsentere et stigende antal medlemmer, så de eksempelvis er gået fra 143 medlemmer i sæson 15/16 i rækkerne U4 til U12 til 220 medlemmer i denne sæson.
En stigning på 65% taler sit tydelig sprog og aftvinger dyb respekt.

Klubbens strategi har været at skabe en ”Thisted IK fællesskab-kultur” som er attraktiv at være en del af. Ønsket at styrke og fastholde relationerne mellem børn og voksne tilknyttet foreningen – på tværs af hold, niveau, årgange, bestyrelse, udvalg, trænere,

holdledere, administratorer samt diverse frivillige til glæde for alle ungdomsspillere, og de nuværende og kommende ældre årgange.

Opstart af fælles aktiviteter, som nu er blevet en del af Thisted IK´s faste kultur:

 • U10-U12 pige- og drengehold opfordres til at vælge et opstartsstævne, som der er fælles opbakning til at deltage i. Formålet er en fællesskabsfølelse ved at tage af sted sammen og bakke hinanden op.
 • Egen træningslejr i oktober med overnatning.  Formålet er at nye og gamle trænere, holdledere, spillere og forældre har mulighed for at lære hinanden at kende – uden at have fokus på håndboldpoint

Foto: JHF, Kreds 2 6 repræsentanter fra Thisted IK sammen med Anja Thiede Nielsen, medlem af Kredsbestyrelsen som formand for børne- og ungeudvalget

 • Fastelavn for U4-U8, hvor der var deltagelse af 90 udklædte håndboldbørn samt hjælpere fra U10 og U12
 • Pizza-aften med Ligakamp, hvor U6-U12 først spiser sammen, derefter at været ét stort fælles heppekor til en Mors-Thy Ligakamp
 • Afslutningsfest en hverdagsaften for spillere, trænere, holdledere, administratorer og forældre, med stor opbakning på næsten 200 deltagere
 • Trænerfester to gange årligt, hvor trænere, holdledere, administratorer, bestyrelse og udvalg lærer hinanden at kende udenfor håndboldbanen

Klubben har ligeledes haft fokus på at forbedre økonomien - også dette er til fulde lykkedes

Vælg forbund

Luk