Propositioner
Del

Proportioner for kvalifikationsturneringen

Propositioner for kvalifikationsspillet 2022/2023
U19 Liga, U15-U17-U19 1. div og U15-U17-U19 2. div.


Hvor omhandlede propositioner ikke nævner andet, er turneringsreglement gældende i kvalifikationsturneringen.

1. Seedning

Alle foreninger, der tilmelder sig kvalifikationsturneringen vil blive seedet med udgangspunkt i tidligere resultater.

U19 og U17:

De tilmeldte hold vil få tildelt seedningspoint efter

 • Sidste års placering i årgangen (tæller 50%)
 • Sidste års placering i underliggende årgang (tæller 50%)
 • Forrige års placering i underliggende årgang (tæller 0% da turneringen ikke blev færdigspillet grundet Corona)

U-15:

De tilmeldte hold vil få tildelt seedningspoint efter

 • Sidste års placering i årgangen (tæller 100%)

Der nedsættes seedningsudvalg for hver kategori, som vil bestå at trænere, ledere m.v. på et fagligt højt niveau, og som
har stor indsigt i den konkrete årgang. Dette udvalg vil, med ovennævnte seedningspoint som hjælpeværktøj, lave en
seedning med udgangspunkt i et holds spiller- og trænermateriale m.v.

Seedningsudvalgets indstilling til turneringsudvalget samt den seedning holdet har på baggrund af seneste års
resultater, vil danne baggrund for den endelige seedning og puljedannelse.

2. Direkte kvalifikation (U15 / U17 / U19)

Som udgangspunkt deltager ALLE tilmeldte hold i kvalifikationsturneringen. Viser det sig, at det vil være hensigtsmæssigt
at lade nogle af de topseedede hold kvalificere sig direkte til Liga, 1. division eller 2. division, f.eks. ved få antal tilmeldte
hold, så kan Turneringsudvalget beslutte det.

3. Almindelige bestemmelser

En spiller der har deltaget i kvalifikationsturneringen, kan ikke i de 2 første runder af turneringen deltage på et hold, der
er forhåndsudtaget. Dette gælder både i egen og andre årgange.

Hvis et hold trækker sig under kvalifikationsturneringen, fjernes alle holdets resultater.

Hold, der ikke kvalificerer sig i første kvalifikationsrunde, kan i anden runde, som udgangspunkt, ikke møde samme hold,
som de har mødt i første runde.

I puljer der består af to hold placeres på neutral bane.

Placeringsrækkefølge:

Hvis flere hold står lige i points, afgøres deres placeringsrækkefølge således:

 1. Opnåede points i indbyrdes kampe.
 2. Måldifferencen i indbyrdes kampe.
 3. Flest scorede mål i indbyrdes kampe.
 4. Måldifferencen i samtlige kampe i puljen.
 5. Flest scorede mål i samtlige kampe i puljen.
 6. Omkamp/e

Omkampe eller forlængelser af disse

Alle puljer skal rangeres, hvorfor det kan live muligt at afvikle evt. omkampe for at opnå disse. Derfor må ingen hold
forlade hallen, inden puljen er afsluttet og den turneringsansvarlige har godkendt rækkefølgende i puljen. Er der i
forhold til placeringsrækkefølgende brug for afvikling af omkampe er følgende gældende:

 • Omkampe skal altid afvikles umiddelbart efter kvalifikationsturneringens næst spillede kamp
 • Omkampe afvikles i henhold til turneringsreglementets stk. 9.16 således:
  • 2 x 5 minutter (1 minuts pause mellem halvlegene).
  • Hvis den første omkamp ender uafgjort, skal der efter ny pause på 5 min. foretages ny lodtrækning om banehalvdel og opgiverkast spilles en forlængelse på 2 x 5 min. (1 minuts pause mellem halvlegene).
  • Hvis denne forlængelse heller ikke bringer nogen vinder, skal kampen afgøres ved straffekastkonkurrence i henhold til turneringsreglement stk. 9.17.

Bedste 2’ere, 3’ere og reservehold

Bedste 2´ere, 3´ere og reserveholds indbyrdes placering udregnes altid kun ved opnåede resultater mod højere
placerede hold.

Udtrækning af hold

Hvis et tilmeldt hold til kvalifikationsturneringen trækkes tilbage efter tilmeldingsfristens udløb, skal foreningen betale
et udtrækningsgebyr på 500 kr. (dog 1000 kr. ved udtrækning senere end 10 dage før første runde).

Udeblivelse fra kampe

Udeblivelse fra ansatte kvalifikationskampe anses for ulovlig udeblivelse fra turneringen. Holdet trækkes ud af
turneringen, og foreningen idømmes en bøde på 2.000 kr., ligesom der yderligere vil blive opkrævet et kampgebyr på
300 kr. pr. ansat kamp for det udeblevne hold vedrørende planlagte kampe i kvalifikationsturneringrunden. Alle hold
kan melde afbud til en kampdag, ikke kamp. Der skal være en gyldig grund, skolerejse, studietur, sportslig værdi). Afbud
skal sendes til JHF, på mail senest 7 dage før kampdag.

Brug af ulovlig spiller

Brug af en ulovlig spiller medfører tab af kampen samt evt. udelukkelse for videre deltagelse i kvalifikationskampene.

Aldersbestemmelser

Kvalifikationsturneringen relaterer til vinterturneringen 2022-2023, hvorfor aldersbestemmelserne for tilmeldte holds
spillere følger denne.

Dommerpåsætning

Der påsættes to dommere til alle kampe.

Diskvalifikation

Hvis en dommer diskvalificerer en spiller eller diskvalificerer en holdofficial skal dommeren umiddelbart efter kampen
indlevere en indberetning til den tilstedeværende turneringsleder. Indberetningen vil straks blive behandlet af Jydsk
Håndbold Forbund og en eventuel straf vil blive effektueret i næste kamp, sekundært næste kvalifikationsturnering,
igen sekundært den løbende turnering.

Protester

Hvis en forening ønsker at nedlægge protest, skal denne nedlægges i henhold til turneringsreglement med følgende
præciseringer:

 • Protester, der går på dommerkendelser m.v. skal afleveres skriftligt umiddelbart efter kampen (senest 1 time)
  til den stedlige kvalifikationsturneringleder.
 • Protester, der går på ulovlig spiller m.v. skal nedlægges senest 24 timer efter kampens afvikling.

Protestgebyr, se gebyrliste vil blive opkrævet på et senere tidspunkt. Hvis protesten tages til følge, vil protestgebyret
blive tilbagebetalt / ikke opkrævet.

Spilleplan

De enkelte runder kan man finde på JHF´s hjemmeside her

Vedtaget af TU juni 2022.

Vælg forbund

Luk