Gebyrer & Bøder
Del

JHF - holdkontingenter mv.

Gældende fra 1. juli 2022 (senest opdateret 15. august 2022)

  DHF JHF
Foreningskontingent (opkræves i årets første kvartal) 1.158 kr. 943 kr.
        
  Senior Ungdom
Holdkontingent 741 kr. 474 kr.
Nye tilmeldte hold i.f.m. ombrydning (½ holdkontingent) 371 kr. 237 kr.
DT-hold 546 kr.  

 

Bemærk at der i holdkontingentet er fratrukket kr. 87,- jf. bestyrelsesbeslutning af d. 27/4-17 vedr. overskudsdeling.

(Opkræves medio november for faste rækker samt medio november/januar for åbne rækker.) 

      
Lovpligtig forsikring (opkræves sammen med holdkontingentet) 120 kr. 120 kr.

Læs mere om forsikringen her

 

   
Landspokalturneringen 625 kr.  
Elite Cup Ungdom   248 kr.
Opkræves medio oktober    
       
Administrationsgebyr for Klub- og holdfællesskaber 499 kr. 499 kr.
Opkræves medio oktober    
     

 I Propositionernes stk. 8:

 JM afbud senere end 1. marts: 1.000,- kr. (samt evt. betaling af diverse påløbne omkostninger).

 Ifølge Love for JHF (§ 9) kan forretningsudvalget idømme bøder fra 500,- kr. til 4.000,- kr. samt dagbøder fra 25,- kr. til 50,- kr.

 Ifølge Love for JHF kan kredsbestyrelse idømme bøder på max. 2.000,- kr.

Vælg forbund

Luk