Turneringer & Stævner
Del

Dommerbestilling & afregning

Følgende er gældende i Kreds 1, 2 og 4

Bestilling af dommere til alle kampe i området (Kreds 1, 2 og 4) skal ske via blanketten på kredsens hjemmeside - se nedenfor. Det gælder træningskampe, stævner og lignende.

Bestillingen 1-9 træningskampe skal ske mindst 5 hverdage før (det betyder i praksis, at man mandag inden kl. 12:00 kan bestille dommere til træningskampe til lørdag/søndag, og at man onsdag inden kl. 12:00 kan bestille dommere til kommende tirsdag aften).

Bestilling af 10-25 træningskampe (Små til mellemstore stævner) skal være kontoret i hænde senest 14 dage (10 hverdage) inden kamp afvikling.

Bestilling af 26 træningskampe & opefter (store stævner) skal være kontoret i hænde 3 uger (15 hverdage) inden stævnestart. 

Såfremt bestillingen ikke er kredsen i hænde i tide, kan man ikke forvente at få dommere til kampen.

Foreningerne har dog ret til at bruge egne dommere (gebyrfrit) i forbindelse med afviklingen af træningskampe. Det gælder også i 2-dommerkampe. Det skal præciseres, at foreningerne kun må kontakte og bruge dommere, som har klubtilhørsforhold til den pågældende forening.

Dommerne må i træningskampe mm. dømme en række højere, end de normalt gør i turneringen.

Træningskampe:

Stævner og lignende:

Afregning til dommere:
Dommerafregningen foregår via Kredsen  på samme måde som turneringskampe.

Opkrævning hos klubberne:

Cup-kampe: For landspokalkampe, Jydsk Cup, elite Cup, Kreds Cup mv. laves der en samlet opkrævning på dommerhonorar og kørsel. Opkrævningen udsendes fra kredskontoret 2 gange pr. sæson i december og marts.

Gebyr: For træningskampe, stævner og lignende opkræves der dommerhonorar, kørsel samt påsætningsgebyr (25 kr. pr. kamp). Opkrævninger for træningskampe udsendes løbende fra kredskontoret. Ved stævner opkræves der et acontobeløb inden stævnet, og slutafregningen for stævnet udsendes umiddelbart efter afviklingen/dommerudbetalingen.

Ved aflysning af allerede bestilte dommere  pålægges  foreningen, der har bestilt dommer(ere) et gebyr på 25 kr.

Vælg forbund

Luk