Testresultater
Del

Testresultater

Tolkning af testresultater og benchmarks

Performance Profil skal som udgangspunkt bruges i arbejdet med at optimere den fysiske træning af de danske håndboldspillere på landsplan - på holdniveau og ned til den enkelte spiller. Med Performance Profil kan træneren sætte en generel retning for den enkelte spiller og/eller holdet i den fysiske træning via en simpel tilgang, der kan identificere små testmæssige nuancer – der er med andre ord ikke tale om en kompleks og omkostningsfuld tilgang. Det er derfor også okay at sammenligne hold og spillere på tværs af højde og drøjde. Omvendt kan det være nødvendigt at nuancere resultaterne med den enkelte spiller og dermed også præsentere forbehold i dialogen med spilleren om testresultaterne og herunder tolkningen heraf.

Performance Profil skal sikre en fysisk base til at kunne træne og spille håndbold.

Derfor er det vigtigt at huske på, at referenceværdierne er vejledende og der skal tages forbehold for store forskelle i kropskomposition. Det kan f.eks. være nemmere at score højt i testen ’et-bens-afsæt’, hvis spilleren har lange ben. Det samme gør sig gældende i testen ’bænkpres’, hvis spilleren har korte arme. Dermed er Performance Profil ikke velegnet til at sammenligne spillere på tværs, men skal snare ses som et udviklingsværktøj for den enkelte spiller eller samlet som hold. Desuden vil en eventuel træningsfremgang, specielt de første gange et hold eller en spiller gennemfører testen, ikke kunne undgå at tilskrives læring og i mindre grad træningsstimuleret fremgang. Det handler derfor i højere grad om, at der kan identificeres en positiv eller negativ udvikling over tid eller et overordnet billede af en status på det fysiske niveau hos en spiller eller et hold på et givent tidspunkt. Træneren kan – ud fra resultaterne i Performance Profil – udlede, om den enkelte spiller er på rette vej eller om den fysiske udvikling er stagneret eller i tilbagegang.

Performance Profil skal sikre en fysisk base til at kunne træne og spille håndbold. Derfor skal referenceværdierne være opnåelige uden at det højeste niveau udvandes. Performance Profil skal i højere grad bruges til at løfte/motivere spillere fra ’Jævnt’ op til ’Over middel’ end at presse spillere fra ’Over middel’ til ’Fremragende’. Træningsanbefalingerne indenfor for de respektive test kan bruges som inspiration til at forbedre præstationsevnen indenfor de respektive fysiske egenskaber som de forskellige øvelser berører.  I den forbindelse er det vigtigt at pointere, at flere tests er komplekse og funktionelle tests, som involverer komplekse bevægelser. Det betyder, at der ikke skal drages forhastede konklusioner i træningsmæssig forstand som en konsekvens et dårligt testresultat i en af øvelserne. Et dårligt kast i testen ’knæsiddende kast med medicinbold’ kan være resultat af svag kropsstamme, svage skuldermuskler, eller dårlig koordination mellem de involverede muskelgrupper. Denne tolkning kan dog lettes ved at træneren inddrager bænkpresresultaterne, da f.eks. et dårligt kast af en spiller, som præsterer godt i testen ’bænkpres’, kan betyde, at mavestyrke og eller koordinationen mellem mave og skulder skal forbedres for at udnytte den gode bænkpresstyrke.

Kvinder

U15 Benchmark
Retningsskiftetest (sek) 5,00
Et-bens-afsæt (cm) 575
Squat (20 kg) 20 tekniske reps
Nordic Hamstring (sek) 8
Liggende træk (reps) 3
Yo-Yo Interval Restitutionstest niveau 1 16,0
Bænkpres (15 kg) 15 tekniske reps
Knæsiddende kast m. medicinbold (cm) 650

*BW = Bodyweight 
RM = Repetition maximum
Reps = Repetitioner

U17 Benchmark
Retningsskiftetest (sek) 4,85
Et-bens-afsæt (cm) 600
Squat (5RM) Bwx1,0*
Nordic Hamstring (sek) 8
Liggende træk (reps) 5
Yo-Yo Interval Restitutionstest niveau 1 17,0
Bænkpres 35
Knæsiddende kast m. medicinbold (cm) 700

*BW = Bodyweight 
RM = Repetition maximum
Reps = Repetitioner

U19 Jævnt Under middel Over middel Fremragende
Retningsskiftetest (sek) >4,95 4,95-4,8 4,79-4,65 <4,65
Et-bens-afsæt (cm) <600 600-650 651-700 >700
Squat (5RM) <BWx1,0* BWx1-1,25* BWx1,26-1,40* >BWx1,40*
Nordic Hamstring (sek) <8,00 8,00-11,99 12,00-15,00 >15,00
Liggende træk (reps) <8 8-11 12-15 >15
Yo-Yo Interval Restitutionstest niveau 1 <17,0 17,0-17,6 17,7-18,4 >18,4
Bænkpres (kg) <35 35-41,5 42-47,5 >47,5
Knæsiddende kast m. medicinbold (cm) <700 700-800 801-900 >900

*BW = Bodyweight 
RM = Repetition maximum
Reps = Repetitioner

Senior Jævnt Under middel Over middel Fremragende
Retningsskiftetest (sek) >4,90 4,90-4,76 4,75-4,6 <4,6
Et-bens-afsæt (cm) <615 615-665 666-715 >715
Squat (5RM) <BWx1,25* BWx1,25-1,40* BWx1,41-1,55* >BWx1,55*
Nordic Hamstring (sek) <8,00 8,00-11,99 12,00-15,00 >15,00
Liggende træk (reps) <8 8-11 12-15 >15
Yo-Yo Interval Restitutionstest niveau 1 <17,0 17,0-18,0 18,1-19,0 >19,0
Bænkpres (kg) <47,5 47,5-54 54-62,5 >62,5
Knæsiddende kast m. medicinbold (cm) <750 750-800 851-950 >950

*BW = Bodyweight 
RM = Repetition maximum
Reps = Repetitioner

Mænd

U15 Benchmark
Retningsskiftetest (sek) 4,85
Et-bens-afsæt (cm) 675
Squat (20 kg) 20 tekniske reps
Nordic Hamstring (sek) 8
Liggende træk (reps) 5
Yo-Yo Interval Restitutionstest niveau 2 19,3
Bænkpres (20 kg) 15 tekniske reps
Knæsiddende kast m. medicinbold (cm) 800

*BW = Bodyweight 
RM = Repetition maximum
Reps = Repetitioner

U17 Benchmark
Retningsskiftetest (sek) 4,75
Et-bens-afsæt (cm) 725
Squat (5RM) Bwx1,1*
Nordic Hamstring (sek) 8
Liggende træk (reps) 8
Yo-Yo Interval Restitutionstest niveau 2 20,3
Bænkpres 70
Knæsiddende kast m. medicinbold (cm) 1000

*BW = Bodyweight 
RM = Repetition maximum
Reps = Repetitioner

U19 Jævnt Under middel Over middel Fremragende
Retningsskiftetest (sek) >4,80 4,80-4,65 4,64-4,45 <4,45
Et-bens-afsæt (cm) <765 765-800 801-835 835
Squat (5RM) <BWx1,25* BWx1,25-1,4* BWx1,41-1,55* >BWx1,55*
Nordic Hamstring (sek) <8,00 8,00-11,99 12,00-15,00 >15,00
Liggende træk (reps) <8 8-11 12-15 >15
Yo-Yo Interval Restitutionstest niveau 2 <20,1 20,1-20,4 20,5-20,8 >20,8
Bænkpres (kg) <70 70-80 81-90 >90
Knæsiddende kast m. medicinbold (cm) <1000 1000-1100 1101-1200 >1200

*BW = Bodyweight 
RM = Repetition maximum
Reps = Repetitioner

Senior Jævnt Under middel Over middel Fremragende
Retningsskiftetest (sek) >4,75 4,75-4,6 4,59-4,4 <4,4
Et-bens-afsæt (cm) <790 790-820 820-850 >850
Squat (5RM) <BWx1,3* >BWx1,3-1,45* >BWx1,46-1,6* >BWx1,6*
Nordic Hamstring (sek) <8,00 8,00-11,99 12,00-15,00 >15,00
Liggende træk (reps) <8 8-11 12-15 >15
Yo-Yo Interval Restitutionstest niveau 2 <20,6 20,6-21,1 21,2-21,6 >21,6
Bænkpres (kg) <90 90-100 101-110 >110
Knæsiddende kast m. medicinbold (cm) <1050 1050-1150 1151-1250 >1250

*BW = Bodyweight 
RM = Repetition maximum
Reps = Repetitioner

Vælg forbund

Luk
ANNONCE