Aldersrelateret træning
Del

Træning U15

En varieret, udviklende og motiverende træning for U15 spillere bør rumme elementer fra følgende fem hovedtemaer:

 • Forsvarssamarbejde
 • Forsvar individuelt
 • Angreb taktisk
 • Angreb teknisk
 • Fysisk træning

 Læs mere om hovedtemaerne længere nede på siden og find inspiration til den daglige træning i øvelsesbanken.

Ulrik Jørgensen
Ulrik Jørgensen 23302999
AT U11
AT U13
AT U15

MTT - motorik og målvogter

AT U15

Fløjkryds 2 mod 1

AT U15

Duel efter agility

AT U15

Normale skudmønstre. Afslutning fra backs

Trænerrollen

Som træner for U15 spillere skal du være opmærksom på følgende:

 • U15 spillere må forventes at være meget bevidste om, at der er kvalitet i den træning og de aktiviteter, som håndboldforeningen tilbyder.
 • Du vil med fordel kunne involvere dem i beslutninger om holdets træning og aktiviteter og give dem et medansvar for at holdet fungerer. Samtidigt skal du kunne skære igennem og vise, hvem der i sidste ende bestemmer.
 • Spillerne har klare forventninger om, at du som træner er engageret og kompetent og at du interesser dig for dem - både som mennesker og som håndboldspillere - og at du kan agere samtalepartner for dem på begge disse felter.
 • Du skal være opmærksom på, at mange af spillerne i denne aldersgruppe er (eller på vej) i puberteten. De kan reagere på forskellige måder på disse forandringer, men vil generelt have behov for en positiv bekræftelse som mennesker. Som håndboldspillere har de fortsat behov for positiv feedback, men også konstruktiv kritik.
 • Du kan med fordel - gennem fælles oplevelser - søge at skabe en "fælles historie" med spillerne.

Specialisering

Ved specialisering forstås:

 • Dels en idrætslig specialisering, hvor man kun træner specifikke færdigheder inden for den valgte idrætsgren (f.eks. håndbold)
 • Dels en positionsbestemt specialisering, hvor man kun træner de færdigheder, man anvender på den position på banen, hvor man spiller (f.eks. venstre fløj).

En begyndende idrætslig og positionsbestemt specialisering kan ske fra 12-13 års alderen.

Alle spillere bør afprøve og øve nye hensigtsmæssige håndboldbevægelser (teknikker), når disse introduceres. Der kan ske en begyndende positionsbestemt specialisering, så spillerne får mulighed for at træne færdigheder, som anvendes på deres respektive positioner på banen.

Alle spillere bør have en primær og en sekundær position på banen. To spillere pr. hold udvælges som målvogtere og trænes specifikt i de færdigheder, som kræves på denne position.

U15 spillerne bør støttes i at dyrke yderligere en idrætsgren ved siden af håndbold.

Forsvar individuelt

På de tidligere alderstrin har der været fokus på flere elementer, og opgaven for U15 træneren er nu at sætte disse elementer sammen til helheder.

Evnen til at imødegå en angribende spiller skal fortsat videreudvikles, og forståelsen for timing og teknik skal kombineres.

Fysisk udvikler spillerne sig generelt hurtigt på denne årgang, og forsvarsarbejdet bliver mere kraftbetonet, men der skal fortsat lægges størst vægt på benarbejdet i forsvaret. Der skal arbejdes med spillernes evne til at læse modstanderens angreb og til at placere sig hensigtsmæssigt både i forhold til den direkte angribende modspiller og i forhold til den kollektive forsvarsopgave.

Forsvarssamarbejde

Hos U15 spillere udvikles spilforståelsen hurtigt, og der kan arbejdes med mere komplekse sammenhænge og aftaler i såvel offensive som defensive formationer.

Der skal arbejdes på at skabe forståelse af opgaverne i de respektive forsvarszoner.

Der kan fx arbejdes med skifteregler ved overgangsspil, ageren i forhold til det angribende hold eller kollektive forsvarsinitiativer.

Angreb teknisk

I U15 træningen skal spillerne udvikle deres skudrepertoire, og der skal i højere grad end på de tidligere årgange lægges vægt på pladsspecifik træning.

Øvelser og spillernes bevægelsesmønstre skal nu overvejende være rettet mod spilrealistiske afslutningsmuligheder.

Det er fortsat vigtigt, at spillerne udfordres alsidigt, men træneren bør også have øje for den enkeltes spidskompetencer og give spillerne mulighed for at raffinere disse.

Angreb taktisk

Forud for den individuelle aktion i angrebet ligger et kollektivt arbejde i form af bl.a. timede løb og strategiske positioneringer. Derfor skal der trænes i kollektive angrebsmønstre i form af fx presspil og krydsspil med henblik på at skabe gunstige afslutningsmuligheder for enkeltspillere.

Det er DHFs holdning, at der på dette alderstrin ikke bør arbejdes med meget komplekse og faste angrebssystemer, og at der stadig skal lægges op til spillernes kreative evner, når angrebsspillet skal udfolde sig. Derudover bør træneren sikre, at progressionen i udviklingen af angrebsspillet og især forståelsen heraf matcher spillernes formåen. Det er vigtigt, at den enkelte spiller til stadighed forstår sin rolle og dens betydning.

Fysisk træning

Vi henviser til BTU-modulet "fysisk træning for børn" - Se mere her

Området er under revision. Nye retningslinjer og dertilhørende videoinspiration er under udarbejdelse.

 

Vælg forbund

Luk