Aldersrelateret træning
Del

Træning U8

Sådan sammensættes træningen

En varieret, udviklende og motiverende træning for U8 børn og yngre bør rumme elementer fra følgende fire hovedtemaer:

 • Boldbehandling
 • Lege
 • Skudbaner
 • Spil og dueller

Læs mere om hovedtemaerne længere nede på siden og find inspiration til den daglige træning i øvelsesbanken. 

Ulrik Jørgensen
Ulrik Jørgensen 23302999
AT U8

Lægge bolden

AT U8

Partibold med joker

AT U8

Driblinger på streger

AT U8

Driblestafet med avis

Trænerrollen

Som træner for U8 spillere og yngre skal du være opmærksom på følgende:

 • U8 spillere har næppe ret mange erfaringer med foreningsidrætten.
 • Du er sandsynligvis den første træner for mange af børnene.
 • Din primære opgave er, at skabe glæde og tryghed og give børnene gode og positive oplevelser med bold, leg og bevægelse.
 • Du skal opmuntre og motivere.
 • Du skal være venlig og nærværende og give alle børnene opmærksomhed.
 • Børnene er i denne alder primært fokuserede på dem selv og egne behov. Du må forvente, at de vil have svært ved at samarbejde.
 • Børnenes forældre møder måske for første gang foreningsidrætten i rollen som forældre.
 • Du skal være klar til at bruge tid på at informere og involvere dem, så de også får en positiv oplevelse af foreningen. 

Ved specialisering forstås:

 • dels en idrætslig specialisering, hvor man kun træner specifikke færdigheder inden for den valgte idrætsgren (f.eks. håndbold)
 • dels en positionsbestemt specialisering, hvor man kun træner de færdigheder, man anvender på den position på banen, hvor man spiller (f.eks. venstre fløj).

For de yngste vil såvel idrætslig som positionsbestemt specialisering være uhensigtsmæssig.

Aktiviteterne for U8 spillere bør være så alsidige som muligt og tilrettelægges så børnene får en masse forskellige erfaringer med at håndtere krop og bold.

Børnene skal opmuntres til at afprøve mange forskellige idrætsgrene.

Specialisering

Skudbaner

En skudbane består af en række aktiviteter placeret i en gennemtænkt rækkefølge på banen.

Hver spiller har sin egen bold og bevæger sig rundt på banen i en fastlagt rute. I begge ender af banen skal der afsluttes med skud på mål, og på langsiderne tilrettelægges forskellige udfordringer.

Med skudbanerne sikres det, at børnene får megen boldkontakt, mange skud på mål, og at aktivitetsniveauet er højt. Skudbanerne øger børnenes motivation og styrker deres koncentration.

Endvidere giver skudbanerne mulighed for at træne relevante fysiske færdigheder indenfor fx koordination, bevægelse og balance.

Spillerne bevæger sig omkring på banen i urets retning. I begge ender af banen skal der afsluttes med skud på mål. På hver langside er der, som vist i flere af eksemplerne, indlagt en fysisk udfordring. I arbejdet med skudbaner for U8 spillere er det primært formålet at kombinere elementerne skud, koordination og bevægelse. I tilrettelæggelsen af skudbanen må træneren foretage en konkret afvejning af børnenes alder og niveau samt i nogle tilfælde af antallet af børn, der skal aktiveres.

Lege og stafetter

En god træningslektion for U8 spillere skal tilrettelægges med hensyntagen til spillernes udviklingstrin såvel mentalt, fysisk som teknisk.

Lege og stafetter er effektive humørsættere. De bør tilrettelægges, så der sikres et højt aktivitetsniveau for den enkelte spiller og i videst muligt omfang inkluderer bolde. Det er vigtigt at respektere spillernes behov for at lege, og træneren kan i sit valg og tilrettelæggelse af lege og stafetter lægge vægt på, at de udvikler og styrker bevægelser og bevægelsesmønstre, som senere kan udnyttes til indlæring af egentlige håndboldrelevante bevægelser. Fx rummer fangelege mange muligheder for undvigelser og fintebevægelser, og de kræver overblik og timing.

Stafetlege giver mulighed for at lade børnene lege og indlære på en relevant måde.
Med en stafet af den rette form kan man skabe en situation, hvor børnene leger og på samme tid træner relevante elementer. Stafetter giver høj intensitet og tilgodeser et konkurrencemoment, som virker motiverende på de fleste.

Træneren bør med sin viden om børnegruppen tilpasse legene og øvelserne, så de mere håndboldrelevante elementer tilgodeses ved fx at:

 • indlægge forskellige dribleelementer
 • indlægge kaste/gribeelementer
 • indlægge motoriske samt balance- og koordinationsmæssige ufordringer

Spil og dueller

Spil kan i denne sammenhæng forstås både som kamp til to mål og som mindre, reducerede spilsituationer mellem to eller flere spillere.

Hensigten er at give spillerne mulighed for at opleve en realistisk kampsituation og bekræfte deres identitet som håndboldspillere. For mange børn har det betydning at prøve sig af i kamp.

Med de mindre og reducerede spilformer kan man lade spillerne stifte det første bekendtskab med følelsen af at deltage i et holdspil og opleve betydningen af at samarbejde. Når de yngste for første gang skal prøve at spille kamp, vil det være totalhåndbold på 20x13 meter

Totalhåndbold er begejstring, boldføling, rummelighed, fællesskab og fokus på udvikling i introduktionen til håndbolden for de yngste spillere.

Totalhåndbold er bygget op om ’du kan’-regler og tænkt til at understøtte spillernes succesoplevelser. 

Boldbehandling

Boldbehandling for de yngste årgange drejer sig overvejende om, at spillerne gennem individuelle øvelser og leg skal blive fortrolige med bolden og dens muligheder, så den senere kan indgå som et et godt, fælles redskab i den kollektive leg.

I træningen for U8 spillere skal øvelser i boldbehandling således give spillerne mulighed for alene at koncentrere sig om bolden og dens egenskaber uden samtidig at skulle forholde sig til de øvrige spillere.

Øvelserne bør tilrettelægges, så den enkelte spiller får så megen boldkontakt som muligt, så de alle bliver udfordret efter deres muligheder og formåen, idet træneren overvejende bør "vise" frem for at "forklare".

Boldbehandlingsøvelser kan med fordel lægges i den indledende fase af en træningssession.

Vælg forbund

Luk