Foreninger og uddannelse
Del

Dommeruddannelse

DommeruddannelseRNE

I de seneste år har det været en udfordring at lave en indholdsmæssig uddannelsesplan for Dansk Håndbold Forbunds dommeruddannelser. Det har betydet, at der i en del år ikke har eksisteret centrale dommeruddannelser. Denne udfordring er dommerudvalget nu lykkedes med at tackle.

Det betyder, at Dansk Håndbold Forbund fra 2021 tilbyder fire særskilte uddannelsesspor:

 • Dommeruddannelsen
 • Udvikleruddannelsen
 • Instruktøruddannelsen
 • Kortbanedommeruddannelsen

Uddannelsernes elementer

Uddannelserne er bygget op omkring fire væsentlige og bærende fundamenter, som alle deltagere skal være velbevandrede i efter endt uddannelse. De bærende fundamenter er: regelkendskab, spilforståelse, lederskab og samarbejde.

Uddannelserne er desuden bygget op med afsæt i Dansk Håndbold Forbunds værdier: Begejstring, udvikling, fællesskab og troværdighed. De fire værdier afspejles i uddannelsernes indhold, i instruktørernes kompetencetilgang til undervisningen og slutteligt i deltagernes handlen og ageren på håndboldbanen som uddannede dommere eller udviklere.

Læs mere om uddannelsernes opbygning i Uddannelseskataloget til højre.

Målet med dommeruddannelserne er:

 • at sikre den bedst tænkelige standard hos dommerne og gøre dem så dygtige, de kan blive
 • at sikre en grundlæggende forståelse for dommergerningen blandt alle dommere i Danmark
 • at sikre en tidssvarende og relevant dommeruddannelse
 • at sikre et løbende generationsskifte i dommerstanden
 • at sikre, at flest mulige håndboldkampe bliver fløjtet af uddannede dommere til gavn for alle foreninger
 • at sikre den bedst tænkelige standard hos udviklerne og instruktørerne og gøre dem så dygtige, de kan blive
 • at styrke treenigheden blandt dommere, udviklere og instruktører.

Sådan bliver du håndbolddommer

At blive håndbolddommer betyder, at du arbejder med at fløjte håndboldkampe. Ofte er dommere selv tidligere håndboldspillere, men det er bestemt ikke et krav. Hvis du skal dømme i klubregi, med registrerede resultater under Dansk Håndbold Forbund, skal du være uddannet dommer.

Det er ikke svært at komme i gang med at uddanne dig til dommer, der er dog enkelte ting, du skal være opmærksom på:

 • Du skal være fyldt 15 år for at blive optaget på dommeruddannelsen
 • Du skal holde af håndbold, være myndig på en bane og have en god fysik
 • Du skal som minimum deltage på Grundmodul 1, og her vil du få indsigt i det praktiske omkring dommergerningen samt få dybere indsigt i spillereglerne.

Dommeruddannelsen udbydes forskellige steder og på forskellige datoer rundt om i landet. ​For at komme i gang, skal du kontakte den dommeransvarlige i det område, hvor du geografisk bor. Du finder kontaktinformationerne herunder.

Uddannelseskatalog

Kontakt

Uddannelseskoordinator
Kristine Eriksen Nyboe 21822758

Kreds 1

Mathias Krog

mskrog@outlook.dk

4012 6649

Kreds 2

Flemming Pedersen

hpfp@mail.tele.dk

20106284

Kreds 3

Bjarne Mikkelsen

bjarnehelleyde@gmail.com

21747712

Kreds 4

Peter Schumacher

peter1739_schumacher@hotmail.com

2494 2426

Kreds 5

Niels Bo Nielsen

nibi@stofanet.dk

87514135

Kreds 6

Jeff-Henri Eskerod Riegels

dukreds6@dhf.dk

5129 9047

Kreds 7

Jesper Farbæk Christensen

jeschr69@gmail.com

2420 7849

Kreds 8

Lars Luk Nielsen

lluk@danfoss.com

21408177

FHF 

Per Rasmussen

per.rasmussen@everfloor.dk

40212626

HRØ

Claus Adelgaard

clausadelgaard@outlook.dk

51594108

Vælg forbund

Luk