Foreninger og uddannelse
Del

Talenttræneruddannelse

Talenttræneruddannelse

Er du ambitiøs og brænder for udvikling af håndboldtalenter? Så er Dansk Håndbold Forbunds talenttræneruddannelse måske noget for dig

Vi udbyder talenttræneruddannelsen igen i foråret 2023, så sørg for at registrere dig i højre side af denne side, hvis du ønsker at høre mere om næste forløb.

Hos Dansk Håndbold Forbund mener vi, at Danmark skal have verdens bedste talenttrænere. Derfor er formålet med Talenttræneruddannelsen at uddanne og udvikle trænere, som besidder de kompetencer, der kræves for at varetage rollen som træner for 13-19-årige talenter.

I 2013/14 afviklede vi første gang Dansk Håndbold Forbunds Talenttræneruddannelse.

Vi har i alt afviklet fem uddannelsesforløb, hvor vi kommer hele vejen rundt om rollen som talenttræner. 

Uddannelsen henvender sig til udviklingsmindede og engagerede trænere, for hvem 'håndbold er en livsstil'. Deltagerne forventes at have et ønske og en ambition om at beskæftige sig med talentudvikling nu og i fremtiden.

Optagelseskriterier
For at kunne søge om optagelse på Talenttræneruddannelsen, skal ansøgeren:

  • være fyldt 19 år ved uddannelsens start
  • have deltaget på moduler på DHF's Træneruddannelse
  • have relevant trænererfaring med ungdomsspillere
  • have min. tre års trænererfaring ved uddannelsens start.

Alle ansøgere, som har gennemgået DHF's Træneruddannelse, eller som er optaget på DHF's Elitetræneruddannelsen, vil kunne optages på Talenttræneruddannelsen.

Uddannelsesbevis og merit
Efter at have gennemført Talenttræneruddannelsen vil de deltagere, som har bestået eksamen, modtage et diplom. Deltagere, der ikke består eksamen, men som gennemgår uddannelsen, vil efterfølgende få udstedet et bevis på deltagelsen i uddannelsen.

Talenttræneruddannelsen giver merit til 'DHF's Elitetræneruddannelse'. Hvis man senere ønsker at fortsætte sin træneruddannelse på Elitetræneruddannelsen, vil deltagere, som består Talenttræneruddannelsen kunne godskrives et modul på DHF's Divisionstrænerkursus.

 

Anbefaling fra tidligere deltager

”Jeg vil anbefale uddannelsen til alle, der har med talentfulde ungdomshold at gøre og har en ambition om at dygtiggøre sig. Man får udvidet sin horisont og får nye perspektiver på ens arbejde. Både gennem den teori, man lærer, men også gennem sparring med andre deltagere på uddannelsen, hvor man hører hvordan andre trænere, der arbejder med det samme, anskuer tingene."

”Man må ikke underkende det at få et netværk blandt andre ungdomstrænere. Man kan nemt komme til at gå i sin egen lille andedam, og kun se dem, der træner før eller efter en i sin egen klub. Men gennem uddannelsen får du, udover faglige kompetencer, nogle sparringspartnere, du kan udvikle idéer og erfaringer med.”

- Dennis Bo Jensen, træner for Lemvig-Thyborøns Ligaherrer og tidligere deltager på talenttræneruddannelsen

Uddannelsens elementer

Talenttræneruddannelsen strækker sig over et forløb på cirka 1 år og indeholder både weekendseminarer, undervisningsmoduler, supervisioner og eksamen.

Som deltager på uddannelsen vil du blive undervist i en bred vifte af kompetencer indenfor ledelse, kommunikation, fysisk træning, pædagogik, idrætspsykologi og meget mere. 

Talenttræneruddannelsen udbydes igen i 2023.

Tilmeldingen åbner i april. Send en ansøgning inden da, så du kan modtage en invitation i mailboksen.

Forventet kursusstart er august 2023. 

Kontakt

Kristine Eriksen Nyboe
Kristine Eriksen Nyboe 21822758
Ulrik Jørgensen
Ulrik Jørgensen 23302999

Vælg forbund

Luk