Foreninger og uddannelse
Del

Talenttræneruddannelse

Talenttræneruddannelse

Hos Dansk Håndbold Forbund mener vi, at Danmark skal have verdens bedste talenttrænere. Derfor er formålet med Talenttræneruddannelsen at uddanne og udvikle trænere, som besidder de kompetencer, der kræves for at varetage rollen som træner for 13-19-årige talenter.

I 2013-2014 afviklede vi første gang Dansk Håndbold Forbunds Talenttræneruddannelse. Fra sommeren 2019 afvikles det fjerde uddannelsesforløb med deltagelse af 33 kursister. 

Næste uddannelsesforløb forventes udbudt med start i 2021. 

Uddannelsen henvender sig til udviklingsmindede og engagerede trænere, for hvem 'håndbold er en livsstil'. Deltagerne forventes at have et ønske og en ambition om at beskæftige sig med talentudvikling nu og i fremtiden.


Uddannelsens elementer

Talenttræneruddannelsen strækker sig over et forløb på cirka 1 år og indeholder både weekendseminarer, undervisningsmoduler, supervisioner og eksamen.

Indholdet på uddannelsen består af trænerrollen og ledelse, håndbold, planlægning, fysisk træning, læring og pædagogik og idrætspsykologi og mentaltræning.


Uddannelsesbevis og merit

Efter at have gennemført Talentræneruddannelsen vil de deltagere, som har bestået eksamen, modtage et diplom. Deltagere, der ikke består eksamen, men som gennemgår uddannelsen, vil efterfølgende få udstedet et bevis på deltagelsen i uddannelsen.

Talenttræneruddannelsen giver merit til 'DHF's Elitetræneruddannelse'. Hvis man senere ønsker at fortsætte sin træneruddannelse på Elitetræneruddannelsen, vil deltagere, som består Talenttræneruddannelsen blive godskrevet to moduler på DHF's Divisionstrænerkursus.

Optagelseskriterier

For at kunne søge om optagelse på Talenttræneruddannelsen, skal ansøgeren:

  • være fyldt 19 år ved uddannelsens start
  • have deltaget på moduler på DHF's Træneruddannelse
  • have relevant trænererfaring med ungdomsspillere
  • have min. tre års trænererfaring ved uddannelsens star.

Alle ansøgere, som har gennemgået DHF's Træneruddannelse, eller som er optaget på DHF's Elitetræneruddannelsen, vil kunne optages på Talenttræneruddannelsen.

Er du interesseret i at deltage i talenttræneruddannelsen?

Udfyld formularen herså hører du fra os når vi har næste forløb klar i 2021.

 

Kontakt

Uddannelsesansvarlig
Ulrik Jørgensen 43262414 23302999
Uddannelseskoordinator
Zille Aagaard Ulfeldt 43262433

Vælg forbund

Luk
ANNONCE