Antidoping og ansøgning om TUE
Del

Antidoping og ansøgning om TUE

Doping

Dansk Håndbold Forbund har følgende politikker vedr. Doping:

  • Dansk Håndbold Forbund tager afstand fra enhver brug af doping.
  • Som medlem af Danmarks Idrætsforbund er Dansk Håndbold Forbund omfattet af Danmarks Idrætsforbunds og Anti Doping Danmarks Nationale Antidopingregler.
  • DHF's spillere er som følge heraf forpligtet til at deltage i de dopingkontroller, som måtte blive foranstaltet af Anti Doping Danmark, EHF og IHF.
  • DHF's spillere er endvidere forpligtet til at efterleve de anvisninger og sanktioner, som måtte blive givet af Danmarks Idrætsforbund og Anti Doping Danmark i henhold til de Nationale Antidopingregler.
  • DHF vil aktivt informere spillerne om risikoen ved brug af doping og vil herunder deltage i de oplysningskampagner mod brug af doping, som måtte blive iværksat af Anti Doping Danmark og/eller Sundhedsstyrelsen, f.eks. ved udlevering af materialer til spillerne, ligesom enhver kan henvende sig til de ansatte læger i DHF-regi for uddybende spørgsmål.
  • DHF vil i øvrigt fra sag til sag tage stilling til det etisk forsvarlige ved anvendelse af andre kunstige hjælpemidler til forbedring af spillernes præstationer, herunder særlige helsekostpræparater.

Dispensation fra Dopinglisten

Ansøgning om medicinske certifikater/TUE

Håndboldspillere, der benytter sig af medicinske præparater, skal sikre sig, at disse IKKE figurerer på WADA's (World Anti-Doping Agency) liste over forbudte stoffer.

Hvis man som spiller anvender medicin, der står på listen over forbudte præparater, kan man søge om dispensation (TUE) til at benytte præparatet, hvis der er tale om et dokumenteret medicinsk behov. Hvis man er i tvivl, kan man tjekke om præparatet er på dopinglisten eller søge på det specifikke produkt i  medicinlisten:

Anti Doping Danmarks Dopingliste
Anti Doping Danmarks Medicinliste

Spillere, der har behov for at købe medicin, mens de er i udlandet, skal være opmærksomme på, at indholdet i udenlandske produkter kan være anderledes, selvom de hedder det samme som danske produkter. Se mere her
Der kan også være forskel på behandlingstraditioner mellem Danmark og andre lande, så produkter der bliver anbefalet af læger i Danmark ikke anbefales i andre lande og omvendt. Konsulter altid doping-/medicinlisten, hvis der er tvivl omkring et præparat.
Under alle omstændigheder er det vigtigt, at man får en ordentlig dokumentation på pågældende præparat, og man bør sikre sig, at der ikke er et andet lovligt præparat, man evt. kunne tage i stedet.

Det anbefales desuden at læse ADD's Udøverguide, som gør det lettere at forstå dopingreglerne, og læs desuden anbefalingerne omkring kosttilskud på omstående side, da der kan være risiko for forbudte stoffer i dette.

Her søger man om TUE (Therapeutic Use Exemption):

a) Spillere, der spiller ligakampe i Danmark, skal søge om TUE hos Anti Doping Danmark, før de indtager et produkt, der er på listen. Spillere på øvrige niveauer, kan søge efterfølgende, på forespørgsel fra Anti Doping Danmark.
Spilleren skal sammen med sin læge udfylde et TUE ansøgningsskema fra Anti Doping Danmark, og ALLE felter skal udfyldes, og begge SKAL underskrive ansøgningen. Hvis spilleren er under 18, underskriver forældre/værge ligeledes.

b) Spillere, der spiller officielle kampe i Europa, dvs. kampe, der hører under EHF (CL, EC, EM m.v.), skal også søge direkte hos Anti Doping Danmark, som registrerer ansøgningen i WADA'a database ADAMS, hvor EHF kan gå ind og se den. EHF, DHF og Anti Doping Danmark har en samarbejdsaftale, og de danske certifikater er derfor godkendte også i EHF-kampe. Sørg for at få diagnose m.v. på engelsk, så det kan sættes ind i ansøgningen, der lægges i ADAMS, så går det hurtigere. Behandlingstiden er ca. 2 uger

c) Spillere, der spiller officielle kampe, der hører under IHF (VM, OL, og officielle kampe udenfor Europa), skal søge både hos Anti Doping Danmark og IHF. IHF kan også se ansøgningerne i ADAMS-systemet, men skal kontaktes direkte, enten ved at sende nedenstående ansøgningsblanket via DHF, eller ved at DHF sender en kopi af det danske ADD certifikat + en engelsk sammenfatning fra lægen til IHF. Bemærk, at der kan være op til 3 ugers behandlingstid.

Anti Doping Danmarks ansøgningsskema

IHF's TUE-ansøgningsblanket

HUSK:

Det er altid spillerens eget ansvar at have papirerne i orden.

OBS!

Se ændringer på Dopinglisten her

Vælg forbund

Luk