Team Danmark
Del

Team Danmark

Team Danmark blev grundlagt i 1984, hvor den første lov om eliteidræt blev underskrevet.

Formålet for organisationen er at skabe de bedste rammer for eliteidrætsudøverne, samt deres trænere, rådgivere, specialforbund m.v., for herved gøre Danmark til det bedste sted i verden at dyrke eliteidræt. Som eliteidrætsudøver kan man hos Team Danmark få bistand/vejledning indenfor fx ernæring, fysisk træning, sportspsykologi, uddannelse, skadesbehandling og meget andet.

Dansk Håndbold Forbund har en samarbejdsaftale med Team Danmark, hvorigennem vi årligt ansøger om støtte til driften af vores landshold og talentudvikling og øvrige eliteudviklingsprojekter.

Uddannelse

Optagelse på forlænget Ungdomsuddannelse

Hvis du ønsker at ansøge om et forlænget ungdomsuddannelsesforløb skal du (udover den almindelige ansøgning om studieoptagelse) udfylde en elektronisk ansøgning på Team Danmarks hjemmeside, klik her . Team Danmark forhører sig herefter hos talentchef Søren S. Frydendal vedr. den sportslige godkendelse - dvs. i forhold til spillerens niveau og muligheder.

Det helt grundlæggende krav er, at man skal være en del af DHF's Talenttræning eller landshold. Udtagelse til en enkelt samling er ikke nødvendigvis nok - så sørg for at få godkendelse hos på  Har man ikke alderen til dette endnu (dvs. hvis årgangen ikke er fuldt rekrutteret endnu), vil den respektive talentansvarlige give en individuel bedømmelse.

Læs om Team Danmarks retningslinier vedr. ansøgning om godkendelse til forlængede ungdoms- og erhvervsuddannelser her, hvor du bl.a. også kan downloade ansøgningsblanketter.

Erhvervsuddannelse og praktik

Team Danmark har i samarbejde med Undervisningsministeriet etableret en forsøgsordning for eliteatleter på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, hvor atleterne bl.a. kan få forlænget skole og praktikophold med op til 50%

Læs mere her

Kurser for eliteatleter

Kost og ernæring

Team Danmark udbyder i samarbejde med elitekommunerne et 3-timers kursus i basal sportsernæring.

Formålet med kurset er at kvalificere elitesportsfolk til at sammensætte og indtage en kost, som lever op til anbefalingerne indenfor elitesport. Målet er at give elitesportsfolk mulighed for at tilegne sig viden om sportsernæring og anvende denne viden i den daglige træning.

Kurser vedr. sportsskader og skadesforebyggelse

Team Danmark udbyder i samarbejde med elitekommunerne et 4-timers kursus om sportsskader.

Vores fysioterapeuter og læger kender den forvirring og ængstelse, som eliteudøvere oplever i forbindelse med deres skader. Kurserne indeholder teoretisk basisviden og praktiske råd om, hvordan skader kan forebygges og behandles.

 

Læs mere om Team Danmarks basalkurser for eliteatleter her

Vælg forbund

Luk