Landshold
Del

Cookies

Vi bruger cookies til statistik og nogle indstillinger på hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores cookies her.

Ved at trykke "Ok,forstået!" giver du accept til vores brug af cookies.

Ok, forstået!

Ungdomspolitikker i DHF

Tankerne bag DHF’s talentarbejde
o DHF vil udvikle A-landsholdsspillere
o DHF har en målsætning om deltagelse ved alle U-mesterskaber
o Vores arbejde bærer præg af, at vi ønsker at repræsentere DHF på en positiv og sportslig korrekt måde med udgangspunkt i fairplay

Forældrekommunikation
o Forældre indkaldes til informationsmøde på de yngste landshold og i Talenttræningen – dvs. både første gang spillerne stifter bekendtskab med DHF-
   systemet og med landsholdet.
o Den håndboldfaglige dialog sker som udgangspunkt med spillerne (før trænere og forældre).
o Det skal hele vejen igennem være ”spillerens projekt”

Kommunikation med klubber og trænere
o Landstrænerne er i løbende dialog spillernes træner/klub
o Tanken bag denne dialog er at optimere spillerens udvikling og i den forbindelse koordinere træningsfokus og -mængde, samt udviklingsmål/-delmål.
o Fysioterapeuterne er i dialog med klubberne i de tilfælde, hvor spilleren er skadet.

Træning, kampe og niveau
o DHF anbefaler, at spillerne bliver i deres egne klubber så længe som muligt, vel at mærke hvis spillerne har adgang til de fornødne ”faciliteter”:
   - Sundhedssektor: der er adgang til faglig rådgivning/behandling i forbindelse med skader og genoptræning
   - Styrketræning: adgang til styrketræningsfaciliteter to til tre gange om ugen
   - Haltræning: tre til fire gange om ugen
   - Matchning: spillerne skal udfordres på et højt niveau flere gange om ugen. Evt. træning/kampe med klubbens ældre hold
o Træning og restitution skal afvejes rigtigt (se evt. ATK)
o Antallet af træning og kamp bør være i forholdet 3 eller 4 til 1 i træningens favør + fysisk træning. Til stævner/turneringer over flere
dages varighed anbefales det ikke at spille mere end 1½ kamp i snit pr dag.
o Landstrænerne i DHF kan foreslå spillere at skifte miljø, hvis det findes nødvendigt for udviklingen.
o Spillerne vil altid kunne søge objektiv vejledning i forhold til klub/klubskifte af landstrænere i DHF. Landstrænerne melder ikke konkrete klubber ud, men 
   forholder sig til forslag fra spilleren.
o Landsholdssamlinger skal prioriteres højere end ferie.
o Landsholdsaktiviteter prioriteres over klubaktiviteter. Til talenttræning gives der fri til seniorkampe i liga og 1. division.

Fysisk træning
o Til DHF’s samlinger prioriteres den fysiske træning højt, da det er grundlaget for den håndboldmæssige udvikling.
o For at kunne deltage i DHF’s træning skal spilleren være i et fysisk træningsforløb og udvikle sig løbende.
o DHF henviser til ”Fysprofil-test” og ATK i forbindelse med fysisk træning

Skadede spillere og udtagelse
o Til TD samlinger udtager vi ikke skadede spillere. Spilleren skal kunne træne mindst en gang dagligt uden begrænsninger.
o Op til turneringer og slutrunder vil der i skadestilfælde blive taget individuelle hensyn i samråd med klubben.

Smertestillende piller
o Smertestillende piller til gængse problemer såsom fx hovedpine/tandpine/menstruation o.l. er acceptabelt.
o Smertestillende/inflammationshæmmende medikamenter, til andet formål end nævnt i foregående punkt, må ikke være aktive i kroppen under træning/kamp.
o Klubkontakt i tilfælde af problemtilfælde
o Vi følger Anti-doping Danmarks holdninger, regler og konsekvenser omkring doping.
o Al medikamentel behandling bør være lægeordineret, og i øvrigt følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for doseringer.

Kost
o spillerne gennemgår ernæringskursus i løbet af deres tid i DHF-systemet, hvor der udover kostsammensætning også vil blive talt om evt. brug af proteinpulver og andet kosttilskud. Læs desuden om kosttilskud her.
Har man spørgsmål i forhold til spiseforstyrrelse kan man læse Team Danmarks brochure om spiseforstyrrelser blandt sportsudøvere her

Alkohol under samlinger/slutrunder
o Under samlinger og turneringer er alkohol blandt spillerne på vores U-landshold ikke tilladt.
o Til banketten efter mesterskaber for det ældste U-landshold (DU19/20, HU20/21) kan alkohol tillades.

Ludomani, spil og match fixing
o Spil på egne kampe er ikke tilladt
o Se link vedr. match-fixing her og på DIF's hjemmeside

Brug af sociale medier såsom facebook, twitter, blogs osv.
o Det tillades spillere på Dansk Håndbold Forbunds udvalgte hold at benytte sociale medier under samlinger såfremt følgende retningslinjer overholdes:
   - spillerne må ikke agere på de sociale medier på kampdage – før kampstart
   - spillernes ageren på de sociale medier må ikke gribe forstyrrende ind i den døgnrytme, der er fastsat på holdet
   - spillernes sprogbrug og emnevalg forventes at være af en karakter, som ikke under nogen omstændigheder kan virke anstødeligt på andre, provokerende
     eller er i strid med Dansk Håndbold Forbunds grundlæggende værdier.

Hånd om det hele menneske
o Landsholdsspillere kan få uddannelses-/karrierevejledning af DHF’s Elitevejleder
o Spillerne gennemgår kursus i sportspsykologi i DHF-systemet

Spillerrekruttering som DHF-træner
o Senior og U-18 spillere
   - DHF-trænere retter IKKE direkte henvendelse til spillere fra landsholds- eller Talenttræningen
   - Hvis den klub, DHF-træneren repræsenterer, ønsker at tilbyde en spiller en aftale, er det en anden repræsentant fra klubben der kontakter spilleren,
      ligesom spillerens nuværende klub skal adviseres om henvendelsen.
   - Til et evt. efterfølgende møde i klubben kan træneren deltage som en del af klubbens repræsentation.
o U-16 spillere
   - DHF-trænere deltager ikke i rekruttering af eventuelle nye spillere til egen klub.

 

 

 

 

Vælg forbund

Luk
ANNONCE