Nyheder og presse
Del

De store spillere i Dansk Elitehåndbold

Af Finn T. Jensen. Foto: Jan Christensen

Håndbold Spiller Foreningen når hele paletten rundt    

Der er fire væsentlige arbejdsområder, når HSF skal varetage de aktive håndboldspilleres primære interesser.

”Skåret ind til benet kan man opdele Håndbold Spiller Foreningens aktiviteter i fire områder: Kontraktrådgivning, uddannelses- og karriererådgivning, varetagelse af forsikringssager og ikke mindst sikring af spillernes arbejdsforhold.”

37-årige Michael Sahl Hansen har været direktør i håndboldspillernes fagforening siden maj 2010 og i de fem et halvt år har han kunnet konstatere, at foreningens arbejde har været yderst gavnligt for rigtigt mange medlemmer.

”For eksempel er der sket en markant holdningsændring til det at spillerne studerer ved siden af håndbolden,” siger Michael Sahl Hansen, der selv gennemførte sin uddannelse som cand. merc. i økonomisk markedsføring på normeret tid samtidig med at han spillede håndbold på topniveau i FCK Håndbold.

”Vores samarbejde med 4Player sigter både mod uddannelse i Study4Player og jobbørs i Job4player. Det er meget succesfuldt og jeg vil anslå, at cirka 200 af vores elitespillere har været igennem det system de seneste par år.”

Forsikringssager skal angribes korrekt
Et andet system, der desværre også berører rigtigt mange aktive, er spillerforeningens rådgivning i forbindelse med skadesforsikring.

”Her er vi opsøgende, hver gang vi hører om en skade,” fortæller Michael Sahl Hansen, ”Det er virkelig vigtigt, at skader bliver anmeldt første gang de opstår, så forsikringsselskaberne ikke kommer til spilleren og siger ”Hov, du har været skadet i det knæ før,” hvis han eller hun eksempelvis får en korsbåndsskade. For hvis den første skade, spilleren havde i det pågældende knæ ikke anmeldes, ja så betaler forsikringen ikke.”

Spillerforeningens rolle er som oftest, at man beder den aktive udfylde en fuldmagt, og så tager HSF’s rådgivere over med alt det papirarbejde, der ofte kan være kompliceret og langstrakt.

Kontrakter skal gennemarbejdes
”Vi er også sat i verden for at rådgive spillere i deres kontraktforhandlinger, både med danske og udenlandske klubber,” oplyser Michael Sahl Hansen, ”Her er det vores opgave at lege Djævelens advokat og sætte kontraktudspillet i et realistisk perspektiv over for den pågældende spiller. Vi ønsker ikke at være lyseslukkere, men føler det er vores pligt at informere spilleren så bredt som muligt. For eksempel om det Internationale transfergebyr på 18.000 kr., de måske ikke kender til og som kan være en ubehagelig overraskelse for dem senere.”

Og endelig er det Spillerforeningens arbejde at tilgodese de omkring 600 medlemmers interesser i forhold til arbejdsgiverne, der for de flestes vedkommende er klubberne og for landsholdsspillerne desuden DHF.

”Her synes jeg, det er et stort fremskridt, at vi har fået sæde i DHF’s bestyrelse og jeg ser frem til arbejdet i det nye Samarbejdsforum, vi har etableret med Divisionsforeningen Håndbold.”

 
Divisionsforeningen – Ny direktør med kendte arbejdsopgaver               

Som brancheforening for elitehåndbolden gennem 40 år er Divisionsforeningens arbejdsopgaver velkendte for organisationens nye direktør.

Med næsten 40 år på bagen som dansk elitehåndbolds brancheforening har Divisionsforeningen Håndbold for længst defineret sine fornemste arbejdsopgaver. Så det er med andre ord ikke et jomfrueligt territorium, den nyudnævnte direktør, 38- årige Thomas Christensen, har begivet sig ud i.

”Nej, bestemt ikke. Vores primære mission er nu som før at varetage klubbernes interesser gennem vidensdeling og at opbygge den tillid, der skal være, for at det samlede produkt kan optimeres,” siger Thomas Christensen, som tiltrådte sin nye stilling 1. oktober.

”Udviklingen tilsiger jo entydigt, at håndboldens eliteklubber er gået fra at være foreninger til at være forretninger. Så hvor man for 10-15 år siden så hinanden som konkurrenter, er holdningen i dag heldigvis, at man indbyrdes betragter de andre klubber som kolleger. Og det er det fundament, vi skal udvikle håndbolden fra.”

Spændende samarbejdsudvalg
Som noget nyt tages der primo november hul på et nyt samarbejdsforum, hvor Divisionsforeningen Håndbold og Håndbold Spiller Foreningen sætter sig sammen med det formål at modernisere standardkontrakterne for spillerne.

”Tidligere har denne opgave ligget i Udvalget for Professionel Håndbold, hvor kun Divisionsforeningen og Dansk Håndbold Forbund er repræsenteret. Men nu har vi etableret dette forum, som tilgodeser en naturlig dialog mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Og det håber jeg får permanent status.”

Udover at sikre det gode samarbejde med spillerne og klubberne indbyrdes, har Divisionsforeningen Håndbold også et væsentligt kommercielt opdrag, nemlig at sikre størst muligt udbytte af Liga-aftale og ikke mindst TV-aftaler.

”Lige nu er vi i den situation, at begge dele løber til og med 2020, så vores fælles opgave indtil da er at bevise, at vi har et rigtigt godt og værdifuldt produkt,” siger Thomas Christensen videre, ”Vi skal levere på så højt et niveau, som det er muligt, så vi på sigt kan få økonomisk mulighed for at indfri vores ambition om at kunne dække de uundgåelige udgifter, klubberne har til for eksempel dommergebyrer.”

Denne artikel er tagget med følgende interesseområder:

Læs flere spændende artikler

Vælg forbund

Luk
ANNONCE