Nyheder og presse
Del

Mød dansk håndbolds eneste elitekommunekonsulent

 
Siden august måned har Dansk Håndbold Forbund haft tilknyttet en konsulent til at understøtte talentarbejdet i elitekommunernes håndboldsatsninger. Thomas Høst er manden, der har kontakten til de 10 aktuelle danske elitekommuner med håndbold på programmet – bliv klogere på arbejdet her.

39-årige Thomas Høst er både håndboldtræner i SK Aarhus, områdeleder for DHF’s talenttræning for piger og DHF’s elitekommunekonsulent. Til den kommende sæson stopper han dog i SK Aarhus og tiltræder som talentchef i Silkeborg-Voel. Elitekommunekonsulenten er en nyoprettet funktion, der har til formål at medvirke til en større faglighed og større ensartethed i, hvordan der arbejdes med håndbold i elitekommunerne.

Ikke mange kender til stillingsbeskrivelsen, så Magasinet Håndbold har bedt hovedpersonen selv om at sætte os ind i, hvad det går ud på, og lave en kort evaluering på de første syv måneder i jobbet.

”Først og fremmest er stillingen ikke oprettet for at DHF nu sender en mand ud med et skræddersyet koncept og siger ’sådan skal I gøre’. Det er i stedet et tilbud om at få håndboldfaglig sparring og vidensdeling, så vi får bundet både klub, kommune og forbund tættere sammen for at understøtte talentudviklingen i håndbolden overordnet,” forklarer Thomas Høst og fortæller om det konkrete tilbud i elitekommunerne:

”Det er et tilbud til folkeskoleeleverne i 7.-9. klasse, som kan søge om optagelse, og her kommer de dygtigste spillere ind i morgentræningstilbuddet, som cirka to gange om ugen er en del af skoleskemaet. På morgentræningen arbejdes med spillernes udvikling både håndboldfagligt taktisk og teknisk samt med den fysiske træning.”

 
Potentiale vægter højere end præstation
Sammen med DHF’s talentchef, Claus Hansen, har Thomas Høst udarbejdet en standard for, hvad vi kigger efter, når vi identificerer talenter, og et af de helt store fokuspunkter for Thomas Høst er netop at sparre med de lokale trænere omkring talentidentifikationen.

”Igen handler det ikke om ensretning, men om at blive skarpere på, hvad vi udtager efter, og her er der langt mere fokus på potentiale frem for præstation. Får vi styrket talentidentifikationen, kan vi dermed også sikre en stærkere talentudvikling,” siger Thomas Høst og uddyber:

”Det er en vanskelig opgave, men det vigtigste er, at vi holder mange motiverede og fastholder en stor kritisk masse, samtidig med at vi holder vinduet åbent så længe som muligt.”

Den overordnede evaluering efter de første syv måneder på posten er ifølge Thomas Høst kun positiv:
”Det er en fornøjelse at komme ud i elitekommunerne, som altid er udviklingsparate, åbne og imødekommende. Vi er derfor kommet rigtigt godt fra start og er godt på vej med at udvikle best practise i de enkelte kommuner og konceptudvikle morgentræningerne i hver klub.”

Fakta

Elitekommunerne
Thomas Høst har samarbejde med 10 ud af de i alt 17 elitekommuner, der udbyder håndboldtilbud. Tirsdag d. 14. marts 2017 afholder DHF et møde med alle elitekoordinatorerne med henblik på at få flere kommuner med i samarbejdet og derigennem styrke netværket. I den forbindelse udvides også konsulent-tilbuddet, så det inkluderer mere omkring uddannelse og udvikling.
De ti nuværende samarbejdskommuner er: Helsingør, Hillerød, Esbjerg, Holstebro, Herning, Viborg, Silkeborg, Horsens, Haderslev og Kolding.

Konsulentens primære opgave
Elitekommunekonsulenten er ansat på halv tid og skal besøge hver elitekommune fire gange om året. Her fungerer konsulenten som sparringspartner for kommunen og klubben i forhold til talentarbejdet: træningsplanlægning, rammer, det håndboldfaglige indhold mv, og er dermed med til at bringe klub, kommune og forbund tættere sammen med det fælles mål at understøtte talentudviklingen overordnet.

Unge spillere kan søge om optagelse
Er man ung håndboldspiller og bor i en elitekommune, kan man ansøge om at deltage på de morgentræninger, der udgør den konkrete del af håndboldtilbuddet. Optagelserne sker fra 7. klasse og vil oftest medføre skoleskift for eleven, som skal gå på en skole, der samarbejder omkring forløbene. Man skal igennem en optagelsesprøve, og der er herefter mulighed for at følge et forløb, der kan strække sig op mod syv år, hvis eleven efterfølgende optages på Team Danmark-gymnasium.

Denne artikel er tagget med følgende interesseområder:

Læs flere spændende artikler

Vælg forbund

Luk