Nyheder og presse
Del
Foto: Jacob Almtoft
Børn og unge
Bredde
Nyt fra DHF

”Alle skal vide, at der er en håndboldforening i byen”

Skrevet af Sarah Munk Jørgensen
14. nov 2022Kl. 11:08

Sammen med AutoPartner hylder Dansk Håndbold Forbund hvert år de frivillige ved at uddele prisen som Håndboldens Hverdagshelt. Lige nu kæmper flere foreninger dog med at rekruttere frivillige. Derfor vil vi gerne hjælpe med inspiration fra klubber, der er lykkedes med at mobilisere frivillige kræfter.

Facebook-opslag i flere forskellige grupper, sedler i den lokale brugs, beskeder på skolernes intranet. Det er blot nogle eksempler på, hvor mange steder Brenderup Idrætsforening promoverer sig selv. For selvom du ikke interesserer dig for håndbold, så kan du godt være med til festen alligevel:

- Vi bruger det til at fejre vores succeser og gode historier – og for at få fat i dem, som ikke er en del af idrætsforeningen i forvejen, fortæller Mette Juul, der er formand i Brenderup Håndbold.

Foreningen laver også en folder til forældre, så de ved, hvad det vil sige at være forælder i Brenderup Håndbold; hvilke værdier har foreningen, hvad vil det sige at være træner for et U6-hold? På den måde har man en idé om, hvad man går ind til:

- Jeg tror, at forældreinvolvering er kodeordet til at få knækket kurven i forhold til medlemstal. Det er uanset, om man er i Brenderup eller Aalborg. Hvis man får forældre involveret og får dem til at føle sig som en del af foreningen og giver dem skulderklappene, så er man nået langt, mener Mette Juul.

Frivillige skal hyldes og være en del af succeserne

Forældrene skal engageres fra første træning og vide, hvad de køber ind på. Og så skal de være en del af succeserne, siger Mette Juul:

- Alle vil jo gerne være en del af en succes. Vi sørger for at give børnene succeser inde på banen, men mindst lige så meget for de frivillige uden for banen. Så da jeg fx skulle til overrækkelse af en pris, valgte jeg at tage en forælder med. Så de føler sig som en del af holdet og bliver værdsat.

Det kan også være ligakampe i Odense, som foreningen tager til, hvor børnene får lov at løbe ind med spillerne. Og så holder Brenderup Idrætsforening også årligt en fest for trænere, bestyrelsesmedlemmer etc., hvor man får mad, hyggeligt samvær og en trøje, som viser, at man er en del af holdet i idrætsforeningen.

- Vi har alle lyst til at give fællesskabsfølelsen videre – og for at få foreningslivet til at blomstre er vi nødt til at involvere og engagere de frivillige, siger Mette Juul og fortsætter:

- Jeg har en oplevelse af, at forældrene godt ved, at vi er en fælles forening. Vi er ikke en forening uden hinanden – vi er hinandens forudsætninger for at det skal lykkes.

Sedler rundt i klassen

Èn gang tidligere har Brenderup Håndbold også sendt sedler hjem med de børn, der allerede er i håndboldforeningen. Dem deler de ud i klassen, når der har været håndbold til idræt i skolen, så budskabet bliver givet videre gennem venner.

På sedlerne er der information om træningstider, pris, hvad du skal vide som forældre og Mettes Juuls telefonnummer. Det var en kæmpe succes første gang, og derfor arbejder foreningen på at gøre det igen. Og så vil de også i gang med Dansk Håndbold Forbunds succesfulde tilbud Håndboldkaravanen for at få flere børn i foreningen. 

- Alle skal vide, at der er en håndboldforening i byen, slutter Mette Juul. 

Gode tips fra Mette til at rekruttere og fastholde frivillige:

  • Vær synlig – fx på Facebook, på lokale skolers intranet eller via sedler i brugsen.
  • Fejr succeserne. Det er vigtigt at sætte fokus på alt det jeres forening kan og gør godt.
  • Samarbejd med andre lokalforeninger om stævner, sociale arrangementer etc. På den måde lærer folk også hinanden at kende på kryds og tværs samt kan blive inspireret.
  • Vis forældre og frivillige tillid og stol på dem – de kan sagtens.
  • Giv forældre og frivillige ansvar fx for forskellige områder i forbindelse med et stævne. Det kan være kageboden eller dommerbordet.
  • Giv forældre og frivillige overblik over, hvad det vil sige at være frivillig i netop jeres forening. Så ved de, hvad de går ind til.
  • Hold TUS (Træner-udviklings-samtaler) inden sæsonen slutter – bare en halv time. På den måde anerkender I trænerne og kan forventningsafstemme og høre, hvad de kunne tænke sig for næste sæson.
  • Inddrag også trænernes perspektiver ift. foreningens strategi og vision – de sidder ofte inde med mange gode perspektiver, som bestyrelsen kan drage nytte af. Hør dem fx til det under TUS.
  • Fortæl og vis at for at foreningslivet kan blomstre, er vi nødt til at løfte i flok og bidrage til fællesskabet.

 

Kender du en, som skal have prisen som Håndboldens Hverdagshelt? Nu kan du indstille din hverdagshelt her.

Vælg forbund

Luk