Nyheder og presse
Del
Børn og unge
Bredde
Dommer
Nyt fra DHF

De ti mest stillede spørgsmål om corona

Skrevet af Katrine Munch Bechgaard
07. okt 2020Kl. 08:43

Skal vi skifte banehalvdel efter pausen? Hvorfor er hilsepligten suspenderet? Og hvor mange tilskuere må vi have i vores hal? Læs de ti mest stillede spørgsmål og svar om corona og håndbold her.

Som en hjælp til at blive klar til turneringen og afvikling af corona-sikre kampe har Dansk Håndbold Forbund udarbejdet en coronaprotokol, som alle foreninger bør orientere sig i og forsøge at indrette sig efter. 

Dansk Håndbold Forbunds coronaprotokol til afvikling af kampe og stævner

Derudover er det muligt at få hjælp til de spørgsmål, der måtte opstå om træning, kamp og alt omkring håndbolden på Dansk Håndbold Forbunds hjemmeside og på coronahotlinen hos Anders Fredsgaard, der både kan træffes på telefon: 3155 5500 og mail: covid19@dhf.dk.

Herunder har vi samlet de ti mest almindelig spørgsmål, som vi svarer på med jævne mellemrum. Vi håber, de kan være en hjælp og inspiration til, at alle klubber kan blive klar til at spille corona-sikker turneringshåndbold, når den tid kommer. 

1. Hvor mange tilskuere må vi have i vores hal?
Der er ikke et klart svar på dette spørgsmål, da antallet af tilskuere afhænger af størrelsen på tilskuerarealet. Der må dog max være 500 mennesker i en hal, hvis afstandskrav og pladskrav kan opfyldes. Afstandskravet betyder, at der skal sikres en meters afstand mellem tilskuere målt fra næse til næse, og pladskravet betyder, at der max må være en tilskuer pr. 2 m2 i tilskuerarealet. Ved faste sæder i hallen må hvert andet sæde benyttes. Det kan være en god idé at sætte et kryds med tape på de sæder, som ikke må benyttes. Nære kontakter må gerne sidde ved siden af hinanden, men for at lette opgaven for den ansvarlige i hallen anbefales det, at alle sidder med en meters afstand, så den pågældende ikke får brug for at kontrollere dette. Det er i sidste ende jer som klub, der stilles til ansvar for om retningslinjerne fra myndighederne overholdes, så sørg for at gøre det så overskueligt som muligt for jer selv.

Det er vigtigt at bemærke, at tilskuertallet er inkl. alle deltagere på banen. I Dansk Håndbold Forbund regner vi med max. 40 deltagere i hver kamp, hvilket betyder, at der må være 460 tilskuere, hvis pladsen tillader 500 i hallen. Det giver ikke mening at regne med færre eller flere spillere på holdkortet, så derfor er tallet 40 sat som det maksimale, inklusive spillere, ledere, dommere, tidtagere og gulvtørrere.

Formlen til beregning af antal tilskuere fremgår af tjeklisten, som Dansk Håndbold Forbund har udarbejdet. Den finder du lige her.

2. Hvordan informerer vi om tiltagene i vores hal?
Alle klubber opfordres til at lave et opslag på klubbens hjemmeside om retningslinjerne i deres egen hal, så både egne medlemmer og modstanderne kan orientere sig om de gældende regler. Del gerne skrivet på jeres facebookside og send en mail til jeres medlemmer. Derudover laves opslag i hallen ved indgangen.

Udarbejd også gerne en mail, som trænere, holdledere eller andre frivillige omkring holdene kan sende til modstanderholdene. De kan ikke vide hjemmefra, hvad retningslinjerne er, hvis I ikke har informeret om det, så opslag i hallen er ikke nok. I risikerer en del konflikter, hvis man er kørt forgæves, så I beskytter også jeres egne frivillige ved at informere klart og tydeligt på forhånd.

3. Hvad gør vi, hvis der ikke er plads til alle i omklædningsrummene?
Hvis I ikke kan efterleve afstandskravet i omklædningsrummet, som er 4 m2 pr. spiller, så hele holdet kan klæde om på en gang, er det en god ide at informere modstanderklubben. Sørg også for, at der er tydelige opslag på døren til hvert eneste omklædningsrum, der informerer om antallet af mennesker, som må være i omklædningsrummet ad gangen.

Hvis der er begrænsninger på omklædningskapacitet, vil det i nogle tilfælde være en god ide at lade udeholdet bruge omklædningen, fx hvis udeholdet kommer langvejs fra. Så kan hjemmeholdet klæde om hjemmefra.

4. Må vi nægte udeholdets tilskuere at komme med til kamp?
Ja, det må I gerne, men det er ikke smart helt at lukke af. I elitehåndbolden har man åbnet for, at der kan komme i alt 30 fra udeholdet inkl. spillere og trænere. Så er der altid plads til et par chauffører, så de ikke skal sidde på parkeringspladsen og vente. I Superligaaftalen nævnes det, at aftalen kun gælder for hjemmeholdets tilskuere, men det er på grund af sikkerheden på stadion. Det er dog helt op til jer, hvor mange tilskuere fra udeholdet I vil finde plads til.

5. Hvorfor er der så lang pause mellem kampene?
Pausen er lagt ind, for at deltagerne fra kampen inden, kan nå ud af hallen, inden de næste hold skal ind i hallen. Pausen bruges til rengøring af udskiftningsområder, stolper, dommerbord og andre kontaktpunkter i hallen.

6. Må vi skifte side i halvlegen mellem kampene?
Ja, det må I gerne. Når deltagerne fra de to hold og dommerne er på banen, betragtes de som en samlet gruppe, som der er gjort rent til før og efter kamp. Derfor forlader man ikke banen i pausen mellem halvlegene eller blander sig med tilskuerne. Og derfor skifter man også side som normalt uden rengøring.

7. Hvorfor er der ikke hilsepligt, når holdene lige har været i nærkontakt i hele kampen?
Når Dansk Håndbold Forbund har valgt at suspendere hilsepligten, er det blandt andet for at sikre, at der er så lang tid som muligt til rengøring og til at få tømt hallen. Derudover har trænere og dommere ikke været i nærkontakt med spillerne, så det er også for at beskytte dem.

8. Skal vi melde afbud, hvis vi har en spiller til test?
Hvis spilleren skal testes, skal spilleren holde sig væk fra både træning og kamp. Hvis en spiller eller træner inden for 48 timer inden en positiv test har deltaget i træning eller kamp, så bør hele holdet testes, og man bør orientere modstanderholdet. Hvis man venter på svar på test af spiller, og man skal spille kamp, kan man enten melde afbud eller stille med spillere, der ikke har været i kontakt med den spiller, der skal testes. Hvis man er i tvivl om, hvordan man skal forholde sig i forhold til test, er det en god ide at kontakte myndighedernes coronahotline

Afbud pga. Covid-19 sidestilles med vejrlig (turneringsreglement 8.5). Det betyder, at hvis man melder afbud pga. smitte med Covid-19, skal man inden 48 timer have sendt en redegørelse til forbund/kreds for afbuddet samt en dato og et tidspunkt for, hvornår en evt. ny kamp kan spilles. Ellers taber holdet, der melder afbud, kampen. Der opkræves dog ikke bøde for afbuddet, og disse afbud gør ikke, at man udgår af turneringen som beskrevet i 8.6 og 8.6.1

9. En i min familie skal testes – skal jeg melde afbud som dommer eller til træning?
Uanset om man er dommer, træner eller spiller, skal man melde afbud til både træning og kamp, hvis en nær kontakt har symptomer og skal testes. Hvis testen skal tages af en person uden symptomer, er der ingen klare retningslinjer for afbud eller ej. Her er det op til en selv. Man kan evt. tage en snak med sin træner i den forbindelse.

10. Hvorfor er der forskel på de svar, man får hos Sundhedsstyrelsen, ved DIF og i Dansk Håndbold Forbund?
Hvis man ringer til Sundhedsstyrelsens coronahotline med et håndboldrelateret spørgsmål, vil de svar, man får, ofte være meget ukonkrete og måske også nødvendige at tolke på. Det er de, fordi Coronahotlinen svarer generelt på spørgsmål, som ikke nødvendigvis er relateret til idræt og håndbold.

Spørger man DIF, vil svarene blive mere konkrete, men samtidig skal DIF’s svar tage forbehold for alle idrætter i alle 62 specialforbund, både indendørs- og udendørsidrætter og idrætter med og uden kropskontakt.

I Dansk Håndbold Forbunds coronahotline forsøger vi at bearbejde Sundhedsstyrelsens, Kulturministeriets og DIF’s retningslinjer og besvare alle spørgsmål i et håndboldperspektiv. Vi er naturligvis i hyppig kontakt med DIF, der afklarer alle idrætsspørgsmål med de relevante ministerier.

Se virtuelt møde med spørgsmål om corona og håndbold
Håndbold Region Øst afholdt mandag et virtuelt møde, hvor alle deres foreninger havde mulighed for at stille spørgsmål om corona og afvikling af kampe og stævner. Taskforcens Anders Fredsgaard deltog på mødet, og du kan se de mange spørgsmål og svar i linket her:

Virtuelt foreningsmøde i HRØ

 

 

Vælg forbund

Luk