Nyheder og presse
Del
Nyt fra DHF

Formandens tale: Sammen tager vi fat!

Skrevet af Katrine Munch Bechgaard
01. sep 2021Kl. 09:51

Mandag aften blev Morten Stig Christensen udpeget som ny formand for Dansk Håndbold Forbund. Visionerne og ambitionerne er mange for den nye formand, og her kan hans tale til repræsentantskabet læses.

Kære delegerede, kære bestyrelse, kære medarbejdere og kære gæster.

Det er med en god portion ydmyghed jeg modtager valget som ny formand i Dansk Håndbold Forbund. Det havde jeg ikke lige set komme, før de tre distrikter, Divisionsforeningen og Håndboldspillerforeningen pludselig kaldte mig til et møde om deres fremtidsvision.

Tilbuddet om at blive ny formand blev efter grundige overvejelser endnu et valg i mit liv taget med hjertet mere end med hjernen.

Jeg har elsket mine 14 år som generalsekretær med et fantastisk hold i ryggen. Jeg har nydt samarbejdet med de stærke faglige og politiske netværk, jeg over årene har bygget op nationalt og internationalt. Det vil jeg se tilbage på med kæmpe glæde og enorm stolthed.

En ny vigtig og spændende opgave venter. Nyt hold – nyt sammenhold. Dygtige, passionerede mennesker i udvalg og bestyrelser – centralt og decentralt – hos Divisionsforeningen og Håndboldspillerforeningen. Sammen er vi stærke. Sammen er vi gode. Sammen rækker potentialet langt ind i fremtiden. Sammen er vi et hold. Sammenhold!

Jeg træder nu ind på det politiske hold og i bestyrelsen med en ambition om at samle håndboldens mange interessenter i et fælles arbejde om at sikre håndboldsporten den placering i dansk idræt vi har potentiale til.

Vi skal bidrage til dansk idræt – vi skal gøre en forskel til gavn for dansk idræt – det skal ske gennem et stærkt samarbejde med Team Danmark, DIF, DGI, Sport Event Denmark, Sport One og de øvrige nationale og internationale organisationer. Vi skal også stå stærkt i de landspolitiske og kommunalpolitiske netværk.

Dansk håndbold skal være for alle – fra lille purk til gammel skurk. Uanset evner, køn, religion, alder, handicap eller andre udfordringer i livet kan håndbold gøre en forskel.

Vi har en stærk foreningstradition – vi er en holdidræt – vi er landsdækkende.

I stedet for at tilpasse potentielle medlemmer til vores sport skal vi vende det på hovedet og tilpasse vores sport til mulige nye medlemmer.

Er man i tvivl om, hvad håndbolden kan, så skal man tage i Jyske Bank Boxen på lørdag. Ikke for at se landshold eller ligabold, men for at komme til ’lykke og lagkage’ med Lykkeliga. Glæden fra de mange børn smitter og fortæller en smuk historie om håndboldens mange muligheder og facetter – en manifestation af det vilde potentiale vores sport indeholder.

Vi har mange vigtige udfordringer og opgaver foran os i dansk håndbold, og finder vi sammen stærke løsninger på disse, så bliver dansk håndbold igen samlet set frontløber i dansk idræt.

Et kort og ikke prioriteret rids af nogle af de udfordringer, vi skal have taget hul på, kommer her:

Vision, strategier og værdier er nøgleelementer på vores kommende rejse. Det hele skal samles i en moderne og professionel good governance-strategi.

Vi skal have endnu flere børn, unge og ældre til at spille håndbold. Håndbold skal give mening og gøre en forskel for så mange flere. Vi skal komme stærkt i gang her post corona, og det tror jeg virkelig på lykkes, ikke mindst fordi vores foreninger har leveret et fantastisk arbejde under hele og delvise nedlukninger. Fantastisk!

Vi skal have genoptaget og færdiggjort en ny politisk struktur. Det skal ske gennem åben og ærlig dialog – men også med et professionelt sigte om, hvad der er bedst for håndbolden og ikke bedst for en formand eller andre enkeltindivider.

Vi skal have opdateret og udviklet en ny samarbejdsstruktur mellem Divisionsforeningen, deres professionelle klubber og Dansk Håndbold Forbund. Vi har en fælles interesse i forhold til at have to stærke, professionelle og kommercielt attraktive ligaer. Top to-tre stykker i Europa. Vi skal tage fælles ansvar for og ejerskab i forhold til talentudvikling. Vi skal finde synergierne, og vi skal minimere ’lortesagerne’.

Det sidste gør vi igennem en ekstern juridisk revision af vores love og relevante reglementer. Og det arbejde skal sættes i gang hurtigst muligt.

Håndboldspillerforeningen har ligeledes gennem en årrække været en seriøs og samarbejdsorienteret sparringspartner. Inden for de næste dage offentliggør vi et nyt spændende samarbejdsprojekt, som handler om at tage et større fælles ansvar for spillerne som hele mennesker.

Diversitet skal spille en meget større rolle i vores arbejde på alle niveauer – vi skal i endnu højere grad favne og bygge bro mellem elite og bredde, ung og gammel, mænd og kvinder.

Vi skal have gennemført en digitalisering af hele vores medlemsregistrering – alle skal have et håndboldpas, så vi på daglig basis kan følge medlemstallene og tage action hvor nødvendigt. Og ikke mindst udvikle produkter til og kommunikere direkte med de grupper, vi ønsker, i forhold til projekter, uddannelse og andre tiltag.

Vi skal have fundet den optimale balance mellem centrale og decentrale tiltag. Kun gennem dialog, tillid og fælles visioner kan vi få det allerbedste ud af vores konsulenter og deres samarbejde med vores foreninger.

Vi skal være verdens bedste på både elite, talent og breddearbejdet. Vi skal kunne rumme en stor spændvidde. Vi skal have landshold blandt verdens bedste. Og vi skal være landets bedste sparringspartner for kommercielle virksomheder.

Potentiale og ambitioner skal gå hånd i hånd – vi bør forpligte os selv på at række ud efter øverste hylde på alle områder. Der er et overflødighedshorn af virkelyst derude i foreningerne. Vi skal samarbejde med dem, guide dem. De er indgangsdøren til vores sport.

Ingen vinder alene – sammen vinder vi!

Afslutningsvis vil jeg rette en stor tak til Per Bertelsen for hans 10 år i formands-stolen – og hertil en årrække som næstformand, formand for arrangementsudvalget og ORKO. Per har også leveret et imponerende stykke internationalt arbejde – ikke mindst som chairman for CoC i IHF, hvor han har moderniseret og udviklet mesterskabsafviklingen fra IHF’s side. Personligt har jeg haft et tæt samarbejde og forhold til Per – vi har bestemt ikke altid været enige om visioner og værdier, men vi har altid haft en åben og ærlig dialog om tingene. Jeg håber, Per med tiden vil se tilbage på sine mange gode år i Dansk Håndbold Forbund med stolthed.

Begejstring, udvikling, fællesskab og troværdighed – BUFT. Det er værdier, vi har navigeret efter i de 14 år, jeg har været i forbundet. Værdier, jeg håber, vi sammen kan løfte til gavn for dansk håndbold. Kun sammen kan vi udleve vores visioner om dansk håndbold.

Begejstring og passion – to sider af samme sag. Lad den boble, og lad os være stolte af at tage del heri.

Udvikling hænger uløseligt sammen med, at håndbold kan gøre en forskel for alle, der har lyst til at lege med hånd og bold. Det er fremtidssikringen af vores sport hele tiden at udvikle og være i øjenhøjde med det moderne samfund, vi er omgivet af.

Fællesskab er selve essensen af en holdsport. Vi kan gøre hinanden gode ved at stå sammen. Ved at udvise respekt for og tillid til hinanden.

Troværdighed er jo nærmest generisk. Åbenhed, ærlighed, autenticitet – vi har så meget at være stolte af.

Begejstring, udvikling, fællesskab og troværdighed – BUFT. Sammen kan vi løfte vores sport. Sammen kan vi blive eksemplet til efterlevelse. Sammen kan vi skabe de stærkeste hold på alle niveauer.

Ingen vinder alene. Sammen tager vi fat. Jeg vil give den et ordentligt skud, og jeg glæder mig.

Tak for tilliden!

Morten Stig Christensen, formand i Dansk Håndbold Forbund

Vælg forbund

Luk
ANNONCE