Nyheder og presse
Del
Børn og unge
Bredde

Kurven mangler stadig det sidste knæk

Skrevet af Katrine Munch Bechgaard
09. apr 2019Kl. 06:35

Selvom de nyeste tal fra Danmarks Idrætsforbund viser, at Dansk Håndbold Forbund igen mister medlemmer, er der lyspunkter at spore. En massiv indsat på voksenområdet har sikret, at håndbolden i 2018 har fået 453 nye voksenmedlemmer.

380. Så mange medlemmer mistede Dansk Håndbold Forbund samlet set i 2018. Og selvom nedgang har været tendensen gennem de sidste ti år, så medlemstallet i Dansk Håndbold Forbunds foreninger nu ligger på 104.609, er der alligevel grund til svag optimisme på bagkanten af medlemsopgørelsen. For netop på voksenområdet, hvor Dansk Håndbold Forbund siden 2011 har haft en særlig indsats for at rekruttere og holde på medlemmerne, viser undersøgelsen fremgang.

Den seneste medlemsopgørelse viser, at det størtste frafald er sket blandt børn og unge, hvor andelen under 24 er faldet med 833 medlemmer. Men ser man på dem, der har rundet de 25 år, er der kommet flere håndboldspillere til. Hele 453 nye voksenmedlemmer har valgt at begynde til håndbold, og det er netop den målgruppe, som projektgruppen i Bevæg dig for livet - Håndbold har arbejdet målrettet med at rekruttere, bl.a. gennem nye motionshåndboldtilbud som Håndboldfitness og Five-a-side Håndbold.

Morten Stig Christensen, der er generalsekretær i Dansk Håndbold Forbund, ærgrer sig over tilbagegangen, men han er omvendt glad for at se, at indsatsen over for de voksne har giver pote:

”Jeg står selvfølgelig ikke med armene over hovedet, når vi mister medlemmer. Det er klart. Men for mig er der stadig ingen tvivl om, at vi er godt i gang med at knække kurven.  Det er bare en proces, der tager lang tid,” siger generalsekretæren og fortsætter: ”Nu skal vi bruge erfaringerne fra de indsatser, vi har haft over for voksenmålgruppen til også at finde ud af, hvordan vi holder på børnene og de unge. Og det gode er, at vi er godt i gang. Vi går i første omgang analytisk til værks og søsætter derefter indsatser på området. Vi har allerede positive erfaringer fra pilotforløb med unge, som vi kommer til at drage nytte af.” 

Hvor bliver børnene og de unge af?
Selvom Morten Stig Christensen er glad for, at indsatserne over for de voksne har givet pote, er det årsagen til store hovedbrud hos Dansk Håndbold Forbund, hvordan der i fremtiden skal rekrutteres og holdes på børnene og de unge. Og her er det det lange seje træk, der skal til, mener generalsekretæren:

”Udfordringen med særligt de unge er, at der ikke lige er et hul i markedet, vi hurtigt kan udfylde – som vi fx har gjort hos voksne med Five-a-side for tidligere håndboldspillere. Så der er ikke nogen hurtig løsning, og det handler først og fremmest om fastholdelse. Her er trænerne, miljøet og kulturen afgørende. Det er nogle elementer, vi kommer til at arbejde med i den nærmeste fremtid, blandt andet ved at modernisere vores uddannelsessystem.” Generalsekretæren fortæller videre, at der også er lagt en strategi, som skal være med til at sikre, at børnene også i fremtiden vælger håndbolden til:

”I foråret 2018 tog Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse en beslutning om at foretage en gennemgribende omstrukturering i børne- og ungdomshåndbolden, hvor der både skal arbejdes med en ny årgangsstruktur, ligesom der skal udvikles på den måde, vi spiller børnehåndbold på. Ændringerne skal være med til at sikre, at danske børn på alle niveauer spiller den mest børnevenlige, udviklende og involverende håndbold, og det satser vi i høj grad på kan være med til at holde på eller tiltrække flere børn til vores sport i fremtiden.”

Lyspunkter trods tilbagegang
På trods af tilbagegangen på børne- og ungeområdet er der flere lyspunter i medlemsundersøgelsen. Håndbold Region Øst, som gennem flere år har oplevet tilbagegang, særligt i hovedstadsområdet, har en flot fremgang på hele 630 nye håndboldspillere.

I 2018 blev motionshåndboldspillet Five-a-side Håndbold også introduceret, ligesom der for første gang blev afholdt den nationale åbent hus-dag Håndboldens Dag den 5. januar 2019. Begge er initiativer under indsatsen over for voksne, og modtagelsen har været meget positiv.

”Over 11.000 deltog på Håndboldens Dag, og vi ved fra klubberne, at det alene har givet omkring 1.000 nye medlemmer. De tæller desværre bare ikke med, da indsatsen foregik i starten af 2019. Desuden er Five-a-side Håndbold blevet taget rigtig godt imod, især af nuværende og tidligere spillere, da småskader, en travl hverdag eller lidt bonuskilo på maven ikke længere er en undskyldning for at spille med. Efter et pilotklub-forløb i efteråret, står 44 klubber nu klar med et tilbud,” fortæller Morten Stig Christensen.

Giver VM-guld flere medlemmer?
Den 27. januar 2019 blev de danske håndboldherrer verdensmestre. En historisk dag, hvor over to millioner danskere fulgte finalen hjemme fra stuerne. Men om VM-guld, afvikling af skole-VM, implementering af nye motionshåndboldtilbud som Five-a-side, afholdelse af Håndboldens Dag og flere andre initiativer har en afsmittende effekt på medlemstallet, vil først kunne ses til næste år.

”2019 har indtil videre været fyldt med mange store håndboldsuccesser. Først Håndboldens Dag, så et flot afviklet skole-VM for folkeskoleelever og til sidst kulminationen med VM-guld. Det er en samlet indsats, som vi først kan se effekten af i 2020. Men når vi snakker med vores konsulenter rundt omkring i landet, får vi en fornemmelse af, at det har givet flere lyst til at gribe bolden og begynde til håndbold eller starte igen efter flere års fravær,” slutter Morten Stig Christensen.

Mere information og kontakt til cases
Kommunikationschef Katrine Munch Bechgaard, 61379896, kmb@dhf.dk

Bevæg dig for livet - Håndbold er et samarbejde mellem Dansk Håndbold Forbund, DGI, DIF, TrygFonden og Nordea-fonden.

Vælg forbund

Luk
ANNONCE