Nyheder og presse
Del
Nyt fra DHF

Ny struktur i Dansk Håndbold Forbund

Skrevet af Katrine Munch Bechgaard
07. jun 2021Kl. 08:36

Gennem det sidste halvandet år har en arbejdsgruppe kortlagt mulighederne for en ny struktur i Dansk Håndbold Forbund. Nu er styregruppen klar med et forslag til en forenklet struktur, som skal præsenteres for repræsentantskabet.

Da arbejdet for at forenkle strukturen i Dansk Håndbold Forbund for snart tre år siden gik i gang, var det med en hensigt om, at repræsentantskabet skulle forholde sig til en indstilling til årsmødet i 2020. På grund af Corona-pandemiens udbredelse måtte beslutningen dog udskydes.

Nu er arbejdet afsluttet, og strukturgruppen har i weekenden besluttet at indstille til repræsentantskabet i Dansk Håndbold Forbund, at forbundets struktur skal forenkles, sådan at det består af et hovedforbund og fire regionale forbund. Baggrunden for beslutningen er, at den indledende kortlægning med al tydelighed viser, at der på tværs af alle interessentgrupper er et stort ønske om en ny struktur for dansk håndbold. Langt de fleste fremhæver, at der er brug for, at beslutningsvejene i dansk håndbold bliver kortere og mere forenklede.

Per Bertelsen, der er formand i Dansk Håndbold Forbund, er meget glad for, at det endelig er lykkedes af finde fælles fodslag i et forslag til en ny struktur:

”Det er ingen hemmelighed, at jeg i mange år har arbejdet for at få gennemført en strukturændring i vores forbund. Den opbygning, vi har i dag med kredse og forbund, er alt for kompleks i forhold til arbejds- og beslutningsgange, og det er i visse henseender med til at spænde ben for os selv. Derfor er jeg rigtigt, rigtigt glad for, at vi nu har opnået enighed i forhold til at ændre på vores opbygning, og jeg glæder mig til, at vi forhåbentlig inden længe kan præsentere et gennemarbejdet forslag for vores repræsentantskab til, hvordan Dansk Håndbold skal se ud i fremtiden.”

Det står endnu ikke klart, hvornår et forslag til en ny struktur kan præsenteres for repræsentantskabet. Foreløbigt er strukturgruppen i Dansk Håndbold Forbund blevet enige om en politisk organisering, der skal ændre forbundets opbygning fra de nuværende tre distrikter og otte kredse til fremover at beså af fire regioner. Den kommende tid skal bruges på at formulere et forslag til den administrative opbygning, økonomi m.m. Når det er på plads, vil strukturgruppen præsentere et forslag for repræsentantskabet.

Mere information
Per Bertelsen, formand i Dansk Håndbold Forbund, tlf. 2148 0666
Katrine Munch Bechgaard, kommunikationschef, kmb@dhf.dk, tlf. 6137 9896

Vælg forbund

Luk
ANNONCE