Nyheder og presse
Del

Cookies

Vi bruger cookies til statistik og nogle indstillinger på hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores cookies her.

Ved at trykke "Ok,forstået!" giver du accept til vores brug af cookies.

Ok, forstået!
Nyt fra DHF

Repræsentantskabsmøde 2020

Skrevet af Katrine Munch Bechgaard
02. sep 2020Kl. 08:30

Tirsdag d. 1. september 2020 kunne Dansk Håndbold Forbund endelig afholde det årlige repræsentantskabsmøde. Hovedoverskrifterne var coronaens indtog i håndbolden og en hyldest til håndboldens frivillige.

Vanen tro blev mødet ledet af Jens Bertel Rasmussen, der er formand for disciplinærudvalget. Årets møde var dog også Jens Bertels Rasmussens sidste som mødeleder, da han stopper som formand for disciplinærudvalget.

Formand Per Bertelsen indledte mødet med at bede repræsentantskabet rejse sig og holde et minuts stilhed for Leif Eliasen, der døde i juni. Herefter supplerede Per Bertelsen sin skriftlige beretning med nogle ord om det forgangne halvår i 2020. Formanden betonede, at det har været et alvorligt halvår, som kom lige i kølvandet på en af dansk håndbolds største sejre i lang tid, nemlig stigningen i medlemstallet. Armene var langt over hovedet, der var glæde og stolthed. To dage senere lukkede coronaen hele Håndbolddanmark ned. Alt var nyt, og alle var i tvivl om, hvad der skulle ske. Nedlukningen af turneringerne på breddesiden og aflysning af stævner ramte hårdt – både socialt og økonomisk. Også på elitesiden var det en virkelig svær beslutning at stoppe turneringen, og Per Bertelsen understregede over for repræsentantskabet, at det var noget, han aldrig igen ønskede sig at skulle gennemgå.

Per Bertelsen betonede, at efterdønningerne af et frygteligt forår stadig ikke er stilnet af, og kun fremtiden kan vise, hvordan håndbolden kommer igennem coronakrisen. Det bliver ikke nogen nem opgave, men for at sikre fremtiden slog Per Bertelsen et stort slag for, at alle i dansk håndbold hjælper hinanden med at overholde de forskellige reglerne og retningslinjer for coronavenlig håndbold. For kun på den måde kan der blive åbnet mere op i fremtiden. Taskforcen, der blev nedsat for at lette arbejdet for foreningerne, har arbejdet på højtryk, og Per Bertelsen fortalte, at der netop er truffet beslutning om en hotline, som skal hjælpe foreninger og klubber rundt omkring i Danmark.

Ud over at fortælle om coronaens indvirkning på dansk håndbold, berettede Per Bertelsen også om, at good governance-processen, som skulle sættes i værk sammen med en strukturrevidering, nu vil blive speedet op. Arbejdet har ventet på den strukturdebat, som har været i gang i dansk håndbold, men da denne debat i nogle måneder af forskellige årsager har stået lidt stille, opfordrede formanden til, at arbejdet hurtigst muligt skal startes op igen, så vi en gang for alle kan få klarlagt, hvordan strukturen i dansk håndbold skal se ud fremover. Sideløbende vil arbejdet med good governance altså blive speedet op.

Formanden lagde også i sin tale stor vægt på, hvor stolt, glad og imponeret han er over det store arbejde, som alle de frivillige i dansk håndbold dagligt bidrager med. Han sendte et kæmpe skulderklap til alle i håndbolden, der det forgangne år hver dag har arbejdet med at implementere de ændringer, der er blevet foretaget i håndbolden. Som Per Bertelsen sagde, så løber eliten ofte med en stor del af opmærksomheden i offentligheden, mens hele breddesiden, der trækker det helt store læs, sjældent får samme opmærksomhed. Derfor sendte Per Bertelsen en stor tak til alle, der engagerer sig i håndbolden.

Formanden sluttede af med - på trods af coronaudfordringer - at glædes over alt det gode, der foregår i håndbolden – i forbund, i klubber og i foreninger. Han opfordrede forsamlingen til at undlade at lede efter ’hullerne i osten’ og ødelægge alt det gode med interne kampe og i stedet se alt det, der er værd at begejstres over. 

Formandens beretning og udvalgenes arbejde kan man læse mere om årsberetningen for 2019.

Dagsordenen blev herefter suspenderet, og årets hædersbevisninger blev uddelt. Her fik Jens Risum, den afgående formand for disciplinærinstansen for øvrige rækker, og Jens Bertel Rasmusen, den afgående formand for disciplinærinstansen, Dansk Håndbold Forbunds sølvnål. Kim Kolding Hansen fra Aars HK blev tildelt Dansk Håndbold Forbunds rejselegat.

Dagsordenen blev genoptaget, og her fortalte Anker Nielsen, der er formand for økonomiudvalget, om regnskabet for 2019, som for sjette år i træk var et overskudsår. Regnskabet kan ligeledes ses i årets årsberetning. Budgettet 2020 blev godkendt i november 2019, men siden er der løbet meget vand i åen, som Anker Nielsen sagde. Derfor er tallene for 2020 lige nu ikke til at gisne om. Status pr. 30.6. giver ikke endnu anledning til store panderynker, men der er stadig mange ubekendte for året, ligesom man i økonomiudvalget først regner med at kender konsekvenserne af coronaen langt senere – måske først i 2021 eller 2022.

Repræsentantskabet skulle herefter tage stilling til to forslag stillet af Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse om at ændre i §10 og §12 samt §17 i Dansk Håndbold Forbunds love. Ændringen i §10 og §12 skal sikre, at Dansk Håndbold Forbunds repræsentantskabsmøde kan afholdes virtuelt, og ændringen i §17 skal sikre, at der i tilfælde af pandemi og andre force majeure situationer, er hjemmel til at afbryde eller at afslutte turneringen. Beslutning træffes for liga og 1. division af udvalget for professionel håndbold, og for bredderækkerne af turneringsudvalget efter delegation fra repræsentantskabet for Dansk Håndbold Forbund. Begge ændringsforslag blev stemt igennem af repræsentantskabet, og ændringerne kan ses i deres fulde ordlyd her:

Ændring i §10 og §12 om afholdelse af virtuelt repræsentantskabsmøde.

Ændring i §17 om afbrydelse eller afslutning af turneringen.


Slutteligt var der valg af formænd, medlemmer, suppleanter og revisor på følgende poster:

  • Formand for Dansk Håndbold Forbund: Per Bertelsen blev genvalgt
  • Formand for bredde- og udviklingsudvalget: Betina Lyng Bjerre blev genvalgt
  • Formand for arrangementsudvalget: Hans-Jørgen Lythje blev genvalgt
  • Formand for eliteudvalget: Carsten Grønnman Larsen blev valgt
  • Formand for beach handball-udvalget: John Kruse blev genvalgt
  • Formand for disciplinærinstans for øvrige rækker: Jan Richter Henriksen blev valgt
  • Revisor: EY blev genvalgt.


Formanden takkede for god ro og orden og fortalte, at næste års repræsentantskabsmøde afholdes lørdag d. 12. juni 2021 i Brøndby.

 

 

Vælg forbund

Luk
ANNONCE