Nyheder og presse
Del

Cookies

Vi bruger cookies til statistik og nogle indstillinger på hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores cookies her.

Ved at trykke "Ok,forstået!" giver du accept til vores brug af cookies.

Ok, forstået!
Børn og unge
Bredde
Nyt fra DHF

Retningslinjer ved lokale corona-udbrud og turneringsstart

Skrevet af Maria-Teresa Faurhøj
21. aug 2020Kl. 15:00

Dansk Håndbold Forbund giver dig her et overblik over, hvilke retningslinjer foreninger skal følge, når det kommer til træningskampe, opstartsstævner, den kommende turneringsstart og lokale corona-udbrud.

Den længe ventede opstart rundt omkring i håndboldklubberne har givet anledning til en række spørgsmål vedrørende træningskampe, stævner og turneringskampe. Samtidig betyder lokale smitte-udbrud, at flere områder må lukke midlertidigt ned, eller at man lokalt må være ekstra forsigtig. I denne nyhed forsøger Dansk Håndbold Forbund at give et overblik over de retningslinjer, der i øjeblikket gælder på en række områder.

Selv om der er en række retningslinjer og anbefalinger, er det også vigtigt at orientere sig i forhold til den enkelte hal eller facilitets retningslinjer, da de kan være anderledes end dem, der er udstukket her. 

Lokale corona-udbrud
Dansk Håndbold Forbund følger Danmarks Idrætsforbund og myndighedernes anbefalinger i forhold til at undgå smittespredning. Så længe myndighederne ikke fraråder at spille håndbold, er det op til den enkelte forening at vurdere, hvilke forholdsregler man vil tage ift. lokale corona-udbrud, fx hvorvidt man ønsker at tage afsted til kamp/stævne i et givent område, eller om man som arrangør bør afvikle kamp/stævne.

De lokale forbund og kredse i håndboldforbundet kan lægge op til stramninger af retningslinjerne, hvis de mener, det er nødvendigt. På siden her er et eksempel på, hvordan en lokal kreds har håndteret situationen og opstillet mere restriktive retningslinjer i Østjylland. 

Dansk Håndbold Forbund opfordrer dog generelt til, at vi i håndbolden tager nogle forholdsregler, hvis ens lokalområde er ramt, fx i form af bedre opdeling af træninger, så ingen hold krydser med hinanden, ingen publikum, stort fokus på hygiejne og måske aflysning af træningskampe og stævner. 

Afvikling af trænings- og turneringskampe
Der må gerne spilles indendørs håndbold, ligesom der også gerne må arrangeres trænings- og turneringskampe. Det er en god ide at lægge et kampprogram, som giver tid mellem de enkelte kampe, sådan at holdene kan forlade området, uden at de krydser med hinanden. Antallet af deltagere, frivillige og andre, som ikke er publikum, må på intet tidspunkt overstige det gældende forsamlingsforbud, som pr. 21. august er 100. Det betyder, at man skal sikre sig, at der på og omkring banen ikke er mere end 100 mennesker samlet. Dette gælder også mellem kampe, hvor flere hold skal ind og ud af faciliteterne. 

Det gældende forsamlingsforbud skal overholdes, men der må gerne tillades op til 500 siddende publikum til en kamp. Grænsen på 500 personer er inklusive deltagerne i idrætsaktiviteten – altså spillere, trænere, frivillige, dommere, osv. Hvis der spilles flere kampe på en dag, kan antallet af deltagere og publikum håndteres forskelligt. Læs mere om det længere nede på siden under retningslinjer for publikum.

Der er i øjeblikket forskellige tilgange til smitteudbrud rundt omkring i Danmark. Dette betyder, at nogle haller vil være mere restriktive med retningslinjer end andre, fx vil der nogle steder være mulighed for omklædning, mens der andre steder er låst af til omklædningsrummene. Dansk Håndbold Forbund opfordrer fortsat til, at man møder omklædt til trænings- og kampaktiviteter, ligesom man venter med badet, til man er hjemme igen. 

Opstarten bør desuden være tilpasset med korrekte fysiske belastninger, mens du herefter kan øge belastningen gradvist. Dansk Håndbold Forbund har lavet en oversigt over, hvordan opbygningen af træning og progression i forhold til træningskampe, turneringskampe og stævner bør se ud for forskellige aldersgrupper. Se oversigten her

Afvikling af stævner
I må gerne afvikle et stævne med op til 500 deltagere, så længe der aldrig er samlet flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud (100 personer pr. dags dato) samme sted på samme tid. Fx kan der om formiddagen deltage max 100 personer, som herefter tager hjem, hvorefter andre 100 personer deltager i stævnet om eftermiddagen. Dette gælder både eksempelvis opstartsstævner og stævner for U6-, U7- og U8-hold. Samlet set må antallet af mennesker, som kommer igennem en stævnedag ikke overstige 500. Dette er inklusive tilskuere.

Har man flere haller, må man gerne afvikle kampe i flere haller samtidig, så længe det er hold inden for samme gruppe af maksimalt 100 personer, der spiller mod hinanden. Det vil blive set som en del af et samlet stævne, selvom man er i flere haller, og derfor skal forsamlingsforbuddet hele tiden overholdes. 

Sørg altid for at gå i dialog med facilitetejeren eller -administratoren, fx halinspektøren, forud for afvikling af stævner, kampe m.m.

Læs retningslinjerne for afvikling af stævner i sin fulde længde her.

Retningslinjer for publikum
Der må gerne være siddende publikum til et stævne, en træningskamp eller en turneringskamp. Men der gælder forskellige retningslinjer for publikum om det er til et stævne eller til en eller flere enkeltkampe:

  • Til et stævne må der samles set over en hel dag deltage i alt 500 personer i idrætsbegivenheden, dvs. inklusive spillere, trænere, frivillige, dommere, tilskuere osv. Det vil sige, at for hver gang, man har en kamp, skal antallet af spillere og trænere trækkes fra det totale antal på 500 personer.
  • Til en enkeltkamp, hvad end det er trænings-, pokal- eller turneringskamp, tillades op til 500 siddende publikum, men grænsen på 500 personer er inklusive deltagerne i idrætsaktiviteten – altså spillere, trænere, frivillige, dommere, osv.
  • Til en række af kampe, fx en dag med flere turneringskampe i forskellige rækker, har arrangørerne to muligheder: Enten at lade publikum forlade hallen efter hver kamp, og der vil til hver kamp kunne være op til 500 deltagere. Vælger man at lade publikum blive siddende mellem kampene, er det retningslinjerne for publikum ved et stævne, der gælder – og der kan altså kun deltage i alt 500 personer i løbet af hele dagen med kampe. Dette er inklusive deltagere, trænere, frivillige m.m. Hvis der fx spilles tre kampe på en dag i samme hal, og der til hver kamp deltager 30 spillere, trænere og frivillige, vil der i løbet af dagen kunne være 500 minus 30x3 på publikumspladserne = 410 publikummer. Disse skal være de samme hele dagen.

Publikumsarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i publikumsarealerne. Der bør sikres en meters afstand mellem publikum, og der må maksimalt være én publikum pr. 2 m2 i publikumsarealet. Arrangøren af idrætsbegivenheden bør have fokus på styring af publikumsstrømme og overvåge dette løbende, ligesom der bør være ansatte eller frivillige til stede, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.

Der skal være særligt fokus på rengøring og håndhygiejne. Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70- 85% alkohol) tilgængeligt for publikum.

Arrangøren af idrætsbegivenheden (foreningen og/eller ejer af faciliteten) bør identificere og sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og lave en plan for rengøring og desinfektion af kontaktpunkter med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter, vandhaner, bordoverflader og andet, som hyppigt berøres af mange.

Læs DIF og DGI’s opdaterede retningslinjer her. 

 

Vælg forbund

Luk
ANNONCE