Nyheder og presse
Del
Børn og unge
Bredde

Strukturel overgang til ulige årgange i børne- og ungdomshåndbolden fra april 2019

Skrevet af DHF
01. sep 2017Kl. 09:55

Bestyrelsen i DHF har på det seneste bestyrelsesmøde besluttet at ændre strukturen i fremtidens børne- og ungdomshåndbold fra lige årgange til ulige årgange. Implementeringen sker dog først i april 2019, hvilket giver god tid til forberedelse og formidling af initiativet.

For at sikre den bedst mulige implementering af overgangen, har DHF’s Bestyrelse lagt vægt på en helhedsløsning, hvor DHF benytter lejligheden til en gennemgribende analyse af alle forhold i dansk børne- og ungdomshåndbold, herunder elementer som optimale spilleformer, bane- og boldstørrelser, ungdoms-DM, dispensationsregler osv. Dette arbejde indledes nu, blandt andet med nedsættelse af en faggruppe der får til opgave at forestå de nødvendige analyser af spillet på banen. Der er ligeledes blevet nedsat en ad hoc-gruppe der skulle søge at afdække alle forhold, der kan tænkes at have betydning for, hvornår det mest optimale implementeringstidspunkt vil være.

Betina Lyng Bjerre, der er formand for bredde og udviklingsudvalget, er glad for, at beslutningen om at ændre strukturen er truffet, og siger:

”Det har været drøftet grundigt, om det ville være muligt at lave en tidligere implementering, men særligt fra distriktsforbundenes side blev det vægtet højt at finde en fælles løsning for hele håndbold Danmark.”

Betina Lyng Bjerre er ikke i tvivl om, at ændringen vil komme dansk børne- og ungdomshåndbold til gode på den lange bane: ”Der har selvfølgelig været mange hensyn at tage i forhold til at foretage sådan en stor ændring i strukturen. Hensyn til både at få implementeret ændringen snarest muligt, men også hensyn til at få det gjort i et tempo, hvor vi får lejlighed til at afdække alle forhold, og til at komme i dialog med foreninger og frivillige omkring disse forhold,” siger Betina Lyng Bjerre og fortsætter: ”Den længere tidshorisont giver foreningerne bedst mulig tid til at forberede sig på den kommende ændring, og vi vil nu bruge tiden til at arbejde videre med de nødvendige analyser og forberedelser, vi mener, der skal til, sådan at vi alle kan være bedst muligt forberedte til den forestående implementering.”

DHF vil i den kommende proces løbende sikre udmeldinger om alle relevante forhold relateret til ændringen, således at alle klubber får de bedste forudsætninger for at opnå den forventede succes i forhold til beslutningen.

Fortsat anvendelse af klæbefri bolde i børnehåndboldkampe
DHF’s Bestyrelse har noteret, at flere boldproducenter har udviklet nye håndboldprodukter, der har en klæbende effekt uden brug af harpiks, som jo ikke er tilladt i kampe for børn yngre end U14. DHF hilser den nye udvikling velkommen, og vil nu nedsætte en hurtigt arbejdende faggruppe, der skal kigge på blandt andet hvilke boldtyper og –størrelser, det set ud fra et optimalt spillerudviklingsperspektiv vil være mest hensigtsmæssige at anvende. Det forestående analysearbejde forventes at finde sted snarest og afsluttet inden for et halvt år. Indtil næste sæson er det derfor fortsat ikke tilladt at anvende bolde med klæbeeffekt - med eller uden harpiks - i håndboldkampe for børn yngre end U14 som nu, men alle er velkomne til at teste alle typer af bolde i den daglige træning i det omfang, man ønsker.

Ny pulje til etablering af flere DHF Kortbaner
Foreningen for udvikling af dansk håndbolds breddeamatøridræt har besluttet at afsætte en yderlig pulje til medfinansiering af etablering af DHF Kortbaner i de danske haller. Den foreløbige pulje på kr. 675.000 er næsten helt disponeret, hvilket har resulteret i tilskud til anlæg af ca. 150 baner. Behovet er imidlertid endnu større grundet hensyn til at få særligt børn og unge til at spille på mindre baner af hensyn til deres optimale udvikling, hvorfor DHF nu afsætter yderligt kr. 900.000 i en pulje til medfinansiering af disse baner.

DHF ønsker samtidigt at styrke dialogen med kommuner og haller om en øget etablering af disse baner, der har så stor positiv effekt, ligesom der vil blive arbejdet med at søge yderlig ekstern medfinansiering.

Vælg forbund

Luk