Nyheder og presse
Del

Cookies

Vi bruger cookies til statistik og nogle indstillinger på hjemmesiden.

Du kan læse mere om vores cookies her.

Ved at trykke "Ok,forstået!" giver du accept til vores brug af cookies.

Ok, forstået!
Børn og unge
Uddannelse
Bredde
Dommer
Nyt fra DHF

Taskforce skal sikre god åbning af håndbolden

Skrevet af Katrine Munch Bechgaard
30. apr 2020Kl. 11:03

Dansk Håndbold Forbund har nedsat en taskforce, der skal se på, hvordan håndbolden bedst kan åbnes. Her kommer en status på arbejdet, der bygger på input fra hele Håndbolddanmark.

Da håndbolden blev lukket ned, besluttede Dansk Håndbold Forbund hurtigt at nedsætte en taskforce, som skulle kigge på, hvilke konsekvenser den pludselige afslutning af sæsonen samt den lange håndboldpause har og vil få for håndboldforeninger, medlemmer og frivillige i Danmark. Taskforcen arbejder udelukkende med håndboldaktiviteter fra 2. division og nedefter. Spørgsmål vedrørende liga og 1. division behandles i udvalget for professionel håndbold.

Taskforcen består af politikere fra Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse, der repræsenterer Dansk Håndbold bredt, og administrativt ansatte i Dansk Håndbold Forbund. Der er en løbende og tæt dialog med de tre formænd og deres kontorchefer i de tre distriktsforbund.

Taskforcen har gennem de sidste par uger hentet input fra hele Håndbolddanmark, og dernæst har en række beredskabsgrupper arbejdet med de mange henvendelser, der er kommet ind. I starten er der blevet nedsat beredskabgrupper inden for følgende områder – flere kommer til, efterhånden som temaer opstår:

 • Turnering
 • Økonomi
 • Beachhandball
 • Dommer
 • Uddannelse
 • Kreds-, distrikt- og talenttræning
 • Den gode opstart
 • Fastholdelse af foreninger og medlemmer
 • Håndbolden åbner igen (med et brag?)
 • Samarbejde med DIF, DGI m.m.
 • Håndboldskoler og håndboldkaravane


Taskforcen arbejder dels med, hvordan vi som et samlet Håndbolddanmark forholder os til den nuværende situation og de mange restriktioner, og dels med en opstart, der tager højde for de mange udfordringer. Samtidig kigger taskforcen på, hvordan opstarten bedst muligt kan foregå. Her indgår spørgsmål som: Hvad nu, hvis vi kun må spille håndbold udendørs? Hvordan sikrer vi den bedste opstart for vores spillere, der ikke har været håndboldaktive i flere måneder? Hvordan undgår vi overbelastning og skader? Hvordan sikrer vi, at de vilkår, som håndbolden skal starte op under, er til at håndhæve for vores mange frivillige? Og mange andre spørgsmål.

Taskforcen er i løbende dialog med DIF, der sætter rammevilkårene for dansk idræt. Det er taksforcens opgave at videreformidle disse retningslinjer og tilpasse dem håndbolden. Taskforcen har blandt andet adresseret nogle af de udfordringer, som håndbolden kigger ind i, hvis der kun åbnes for at spille udendørs, ligesom taskforcen har italesat de udfordringer, foreningerne risikerer at stå over for, hvis de bliver pressede på økonomien. Fx kunne der være en bekymring for, at en økonomisk krise går ud over de lavest rangerede hold, hvis der skal spares i foreningerne.

Herunder kan du læse en yderligere status inddelt i emner på gruppens arbejde og de scenarier, håndbolden kigger frem i, når der igen må spilles en form for håndbold.

Status for taskforcens arbejde inden for udvalget områder

Opstart af håndbolden: Et af de primære spørgsmål, som gruppen løbende drøfter, er, hvordan og hvornår håndbolden igen kan starte op. Da regeringen og myndighederne d. 16. april indgik en aftale om en yderligere åbning af Danmark, besluttede Dansk Håndbold Forbund på baggrund af DIF’s anbefalinger, at der fortsat ikke bør spilles håndbold – hverken to og to eller i mindre forsamlinger.

Dansk Håndbold Forbund anbefaler fortsat – på baggrund af taskforcens input – at al håndboldaktivitet foregår individuelt og udendørs. Håndboldforbundet anbefaler trænere at fastholde en kontakt til spillerne og evt. komme med online input til den individuelle træning i den periode, hvor man ikke kan komme i foreningen. Dansk Håndbold Forbund understreger på det kraftigste, at ingen trænere eller foreninger må opfordre deres spillere til at mødes i mindre grupper – heller ikke selvom spillerne selvtræner.

Du kan læse mere om beslutningen og begrundelserne bag i denne nyhed.

Den gode opstart – fysiske øvelser og træning: I forbindelse med opstarten af håndbolden er der nedsat en beredskabsgruppe, som arbejder med at sikre en god opstart for spillere i alle aldre med særligt blik på fysikken. Det er hensigten, at gruppen skal komme med nogle anbefalinger, man som træner kan bruge, når håndbolden igen starter op – uanset om det bliver udendørs eller indendørs.

Håndbolddanmark åbner op igen: Beredskabsgruppen kigger på, om der kan iværksættes en særlig happening i forbindelse med opstarten af håndbolden. Gruppen kigger også på, at der er risiko for en differentieret åbning, hvor det måske bliver nødvendigt at tænke på tværs af foreninger eller idrætsgrene.  

Turnering: På turneringsområdet arbejdes der på tværs af forbund og kredse med opstart. Gruppen arbejder med forskellige scenarier, alt efter hvornår og hvordan vi må spille håndbold igen.

I skrivende stund er status på turneringsområdet:

 • JHF spiller ikke kval. Har fri tilmelding og seeder direkte til de ældste ungdomsrækker
 • FHF og HRØ arbejder efter den normale turneringsmodel, så længe det er muligt
 • Alle arbejder med sen tilmelding senest 14 dage før turneringsstart
 • Alle arbejder med stor fleksibilitet i planlægningen af hensyn til klubber og spillere.


For at kunne planlægge turneringen for 20/21 skal den afstemmes med diverse andre forhold i kalenderen, fx det faktum at forårets konfirmationer er blevet flyttet til efteråret samt datoer for ungdoms-EM og -VM. Turneringen skal desuden afstemmes med liga og 1. div

Beredskabsgruppen melder ingen datoer om turneringsopstart ud, før der er grønt lys for, at kontaktsport tillades.  Herefter anbefaler gruppen tidligst start i forhold til de retningslinjer, der måtte komme fra beredskabsgruppen, der kigger på den gode opstart.

Økonomi: Der er allerede igangsat mange tiltag som økonomiske håndsrækninger til virksomheder og idrætsforeninger. Beredskabsgruppen kigger derfor primært på, hvordan Dansk Håndbold Forbund kan bistå breddeklubberne i disse økonomisk svære tider.

Gruppen har endnu ikke fremlagt konkrete forslag, idet situationen skal drøftes i Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse.

Beachhandball: På beachhandball-området er det besluttet, at der er lukket ned i maj og juni. Når der kommer en ny udmelding om forholdene for idrætten, samles beredskabsgruppen igen og kigger frem efter juni.

Læs mere om aflysning af beachaktiviteter i denne nyhed.

Uddannelse: Alle kurser i regi af Dansk Håndbold Forbund og de tre distriktsforbund er aflyst frem til 1. juni. Kursister har fået besked direkte.

I forhold til de kurser, der skulle afvikles i juni, afventer taskforcen en ny udmelding fra regeringen. Når man ser frem mod en eventuel opstart, har taskforcen in mente, at kursussted skal kunne garantere for krav til hygiejne, og at krav til rengøringen kan overholdes.

Dansk Håndbold Forbund har i juni planlagt at afvikle Top Håndbold Symposium. Her afventer taskforcen også fortsat en ny udmelding fra regering, og hvis det bliver nødvendigt at aflyse, håber beredskabsgruppen på, at det kan lade sig gøre at finde en ny dato, fx i forbindelse med EM i december.

Som eneste aktivitet, der rækker ud over maj måned, er ungtrænercampen også aflyst. Campen skulle være løbet af stablen fra d. 31. juli til d. 2. august. Taskforcen kigger på muligheden for at flytte den til december.

Beredskabsgruppen arbejder sideløbende med af afsøge øgede muligheder for brug af online-kurser.

Læs mere om aflysning af kursusaktiviteter i denne nyhed.

Kreds-, distrikts- og talenttræning: Al aktivitet inden for kreds-, distrikts- og talenttræning inden sommerferien er aflyst. Beredskabsgruppen kigger på, hvordan en ny plan kan se ud, men den skal afstemmes efter turneringskalenderen og afvender derfor en udmelding på turneringsområdet.

På nuværende tidspunkt ændres der ikke i datoer for iagttagelsesstævner, men de kan flyttes hvis turneringsplanlægningen fordrer ændringer.

Fastholdelse: Beredskabsgruppens arbejder med ideer for foreningerne til fastholdelse i et bredt perspektiv i forhold til medlemmer, frivillige, trænere, forældre og økonomiske bidragsydere.  

Håndboldskole og håndboldkaravane: Pt. er håndboldskoler til og med uge 30 aflyst. Håndboldskoler fra uge 31 og frem afventer udmelding fra regering og sundhedsmyndigheder. 

Vælg forbund

Luk
ANNONCE