Vision og værdier
Del

Vision og værdier

Vision

Dansk Håndbold Forbund arbejder for at opfylde en vision om at være bedst på alle områder. Håndbolden skal være den sport, det forbund, de udøvere og de klubber, som alle andre forbund kigger på, når de vil være bedst!

Vi vil være det bedste valg, den bedste partner, den bedste udvikler for:

- spillere - både elite og bredde - unge og gamle
- trænere, frivillige ledere og ansatte
- dommere og officials
- sponsorer, fans, tilskuere, presse og TV-seere.

Mission

Dansk Håndbold Forbunds virke tager udgangspunkt i en mission om at skabe positive oplevelser på alle områder! Samlet set er målet, at summen af gode oplevelser altid overskygger summen af mindre gode oplevelser - for alle håndboldsportens interessenter!  

Dansk Håndbold Forbunds vision og mission er vedtaget på bestyrelsesmøde d. 24.08.2009.

Værdier

Dansk Håndbold Forbund udøver sit virke og fastlægger sine strategier ud fra nedenstående værdier:

Begejstring
- Vi udstråler glæde og energi i vores samvær med både konkurrenter og kolleger. Vi er ambitiøse, sætter fremtidige mål og ved at 'sejre' skaber vi begejstring.

Udvikling
- Vi viser viljen og har modet til at gå nye veje for derigennem at kunne profilere håndbolden. Vi giver og skaber plads til dialog og nye ideer, som kan udvikle håndbolden.

Fællesskab
- Vi tager et fælles ansvar for at håndbolden får succes. Vi respekterer forskelligheden og anerkender betydningen af at skabe oplevelser som et team.

Troværdighed
- Vi tager ansvar for at kommunikation og dialog er baseret på gensidig tillid og troværdighed. Vi åbner et hvert samarbejde med forventningen om troværdighed fra alle parter.

Vælg forbund

Luk